Ta opp fag

Det finnes flere veier til generell studiekompetanse. Enten du vil forbedre fag eller fullføre vitnemålet – her kan du se de forskjellige mulighetene.

På denne siden kan du lese mer om følgende muligheter:

 • Privatisteksamen
 • 23/5- regelen
 • Realkompetanse
 • Voksenopplæring
 • Mangler du fagbrev?
 • Y-veien

Spør meg om å ta opp fag

Aden_ansatt_Unginfo

Drop-in eller timeavtale

Aden Suliman Mussa

aden@ung.info
Tlf.: 24 14 98 20

Bli privatist

Når du tar opp fag, tar du det opp som privatist. Som privatist betaler du for eksamen i fag du trenger å ta. Oppmelding og mer informasjon finner du på denne nettsiden. 

Du kan melde seg opp til privatisteksamen to ganger i året: mellom 1. september og 15. september eller mellom 15. januar og 1. februar.

Man betaler en eksamensavgift per fag. Prisen i 2021 er 1 186 kr pr. fag man tar for første gang. Hvis du vil ta opp fag fordi du vil forbedre karakteren din, koster det 2 373 kr pr. fag. Dette er bare en betaling for selve eksamen, men det finnes muligheter for undervisning også.

Lurer du på hvordan det er å være privatist? Sjekk ut vårt blogginnlegg Vil du ta opp fag? Spørsmål og svar om å være privatist

Videregående påbygg

Her er tre ulike måter å være privatist

Lese selv

Det er fullt mulig å ta faget som privatist uten å følge noen form for undervisning. Hvis du er motivert nok, eller har vokst en del i løpet av årende og lært en del utenfor skolen kan det bidra til at du faktisk kan lese pensum på egenhånd. Sørg bare for å skaffe deg den godkjente læreplanen for faget. Hvordan du forbereder deg til eksamen er ellers opp til deg.

Privatskoler

Ved privatskolene kan du betale for selve undervisningen. Det kan være greit hvis du vet at du sliter med faget og har vanskeligheter med å komme gjennom pensum. Det koster imidlertid en del penger så vurder om du kan lese opp til eksamen på egenhånd eller ikke. Eksempler på privatskoler er Bjørknes, Sonans og Akademiet. Hva skolene tilbyr varierer så kontakt skolene for å finne ut av hva du kan få undervisning i, og hva det koster.

Hospitering

Hospitering betyr at du følger undervisning ved en offentlig videregående skole. Ta kontakt med en offentlig videregående skole som tilbyr faget du skal lese og hør om du kan få følge undervisningen. Kanskje får du ikke rettet prøver og oppgaver, men det vil jo hjelpe å få kunne stille spørsmål og å følge med i timene.

høyere utdnaning

23/5-regelen

23/5-regelen gir deg som er litt eldre og ikke har generell studiekompetanse mulighet til å søke høyere utdanning. For å søke høyere utdanning på grunnlag av 23/5-regelen må du:

1. Fylle 23 år eller mer det året du søker opptak

Du må fylle 23 år eller mer det året du søker opptak.

2. Dokumentere at du har fullført og bestått de seks studiekompetansefagene:

 • Norsk skriftlig, muntlig og sidemål
 • Engelsk*
 • Samfunnsfag
 • Matematikk
 • Naturfag

*Hvis du tar engelsk som privatist, må du ta eksamen i både skriftlig og muntlig.

Hvis du søker på grunnlag av 23/5-regelen blir karakterene dine regnet ut på grunnlag av de seks studiekompetansefagene. Du kan få andre poeng i tillegg til karakterpoengene som for eksempel realfagspoeng. (Les mer om poeng på side (…). Hvis du har tatt fag i tillegg til studiekompetansefagene for å dekke spesielle opptakskrav, skal de karakterene regnes med i snittet ditt.

Studiekompetansefagene skal dokumenteres med ett eller flere vitnemål eller kompetansebevis.

3. Du må dokumentere minst fem års utdanning eller arbeidspraksis

Hva dekker kravet til praksis?

Du må dokumentere minst fem års utdanning eller arbeidspraksis på fulltid. All praksis og utdanning du har, blir regnet sammen når du søker opptak og har sendt inn dokumentasjonen din. Praksis og utdanning du har kan ikke overlappe. Hvis du har studert og jobbet mer enn 100 % i løpet av et år, vil du kun få uttelling for ett år.

Kravet til utdanning og arbeidspraksis kan dekkes gjennom:

 • lønnet arbeid
 • selvstendig næringsdrivende arbeid
 • læretid
 • frivillig arbeid
 • omsorgsarbeid
 • videregående opplæring
 • folkehøgskole
 • høyere utdanning
 • fagskole
 • annen utdanning
 • militær- og siviltjeneste
 • introduksjons- og norskprogram med samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere

Nedsatt arbeidsevne?
Hvis du har nedsatt arbeidsevne på grunn av nedsatt funksjonsevne, sykdom eller andre forhold, kan det dekke hele eller deler av kravet til praksis. Dette må dokumenteres fra en sakkyndig, for eksempel av en lege eller ved å vise frem en kopi av vedtak fra NAV.

Status som flyktning?
Søkere med flyktningstatus eller lignende kan få fritak fra femårskravet.

Realkompetanse

Er for deg som ikke har generell studiekompetanse og som fyller minst 25 år i søknadsåret. Da kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse enkelte steder.

Realkompetanse er all den kompetansen en person har skaffet seg gjennom lønnet eller ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller på en annen måte. Hver enkelt skole vurderer hva som kvalifiserer som realkompetanse, så kontakt det aktuelle lærestedet hvis du lurer på om du er kvalifisert som realkompetansesøker.

Ta opp fag frisør

Voksenopplæring

Er du over 25 år? Har du grunnskole eller tilsvarende, men ikke fullført videregående skole? Da kan du søke om undervisning gjennom voksenopplæringen. Fra og med det året du fyller 25 år, har du som har fullført grunnskole, men ikke fullført videregående, etter søknad, rett til videregående opplæring (voksenrett). Retten gjelder også for innvandrere med oppholdstillatelse og som ikke har fullført videregående i hjemlandet.

Du har også rett til å få kartlagt din realkompetanse i forhold til ønsket sluttkompetanse. Voksne med rett til videregående opplæring skal primært få undervisning sammen med andre voksne. Har du spørsmål om voksenopplæring? Kontakt Oslo Voksenopplæring Servicesenter

Ta opp fag

Har du flere spørsmål om utdanning?

Utdanningsveiledning

Er du forvirra? Du kan få utdanningsveiledning på UngInfo og her kan du lese tips til å velge utdanning.

Videregående

Yrkesfag eller studieforberedende? Her kan du lese om hva som er forskjellen på de ulike utdanningsprogrammene.

Folkehøgskole

Ta et år på folkehøgskole? Et annerledes skoleår uten karakterer og eksamen.

Ta opp fag

Vil du ta opp fag? Da kan du bli privatist. Du kan forbedre karakterene dine eller ta opp fag fra videregående.

Høyere utdanning

Vil du begynne på universitet eller høgskole? Informasjon til deg som skal søke for første gang.

Lån og stipend

Studiestøtte? De fleste elever og studenter kan få stipend og lån fra Lånekassen.

Kom innom

T-bane/buss til Stortinget eller Jernbanetorget (5 min å gå til UngInfo).
Trikk 17, 18 eller 19 til Stortorvet (2 min å gå til UngInfo).