Informasjon og veiledning

For deg mellom 13 og 27 år

Kom innom Møllergata 3

Ta opp fag

Det finnes flere veier til generell studiekompetanse. Enten du vil forbedre fag eller fullføre vitnemålet – her kan du se de forskjellige mulighetene.

Når du tar opp fag, tar du det oftest opp som privatist. Som privatist betaler du for eksamen i fag du trenger å ta. Oppmelding og mer informasjon finner du på privatistweb.no.

Man kan melde seg opp til privatisteksamen to ganger i året: mellom 25. august og 15. september eller mellom 15. januar og 1. februar.

Man betaler en eksamensavgift per fag. Prisen i 2019 er 1 114 kr pr. fag man tar for første gang. Hvis du vil ta opp fag fordi du vil forbedre karakteren din, koster det 2 231 kr pr. fag. Dette er bare en betaling for selve eksamen, men det finnes muligheter for undervisning også.

Spør meg om å være privatist

philip ungdomsveileder hos unginfo

Drop-in eller timeavtale

Philip Rynning Coker
philip@ung.info
Tlf.: 24 14 98 23

Privatskoler

Ved privatskolene kan du betale for selve undervisningen. Det kan være greit hvis du vet at du sliter med faget og har vanskeligheter med å komme gjennom pensum. Det koster imidlertid en del penger så vurder om du kan lese opp til eksamen på egenhånd eller ikke. Eksempler på privatskoler er Bjørknes, Sonans og Akademiet. Hva skolene tilbyr varierer så kontakt skolene for å finne ut av hva du kan få undervisning i, og hva det koster.

Hospistering

Hospitering betyr at du følger undervisning ved en offentlig videregående skole. Ta kontakt med en offentlig videregående skole som tilbyr faget du skal lese og hør om du kan få følge undervisningen. Kanskje får du ikke rettet prøver og oppgaver, men det vil jo hjelpe å få kunne stille spørsmål og å følge med i timene.

Lese selv

Det er fullt mulig å ta faget som privatist uten å følge noen form for undervisning. Hvis du er motivert nok, eller har vokst en del i løpet av årende og lært en del utenfor skolen kan det bidra til at du faktisk kan lese pensum på egenhånd. Sørg bare for å skaffe deg den godkjente læreplanen for faget. Hvordan du forbereder deg til eksamen er ellers opp til deg.

Påbygging

Du kan oppnå generell studiekompetanse etter yrkesfag ved å fullføre og bestå Påbygging til generell studiekompetanse i Vg3. Det er ett år med bare teoretiske fag. Før dette må du ha fullført og bestått Vg1 og Vg2 på et yrkesfaglig utdanningsprogram eller oppnådd yrkeskompetanse. Les mer om påbygging, hvilke fag du må ta osv på vilbli.no. Husk at dette er et år med mye teori og at overgangen kan være tøff fra å ha hatt lite teori og mye praksis de to første årene.

23/5-regelen

23/5-regelen gir deg som er litt eldre og ikke har fullført videregående opplæring, en mulighet til å søke høyere utdanning. For å søke høyere utdanning på grunnlag av 23/5-regelen må du være fylt 23 år i løpet av opptaksåret, og ha fem års yrkesespraksis og/eller utdanning.

Yrkespraksis kan være

  • omsorgsarbeid (for eksempel hvis du er hjemme med barn)
  • militær- eller siviltjeneste
  • lønnet arbeid

Utdanning kan være

  • fullførte kurs i videregående opplæring
  • Folkehøgskole

Fyller du disse kravene til yrkespraksis og/eller utdanning, er det nok med følgende fag for å få generell studiekompetanse: norsk, engelsk, matte, naturfag, historie og samfunnsfag. Se samordnaopptak.no for mer informasjon.

Realkompetanse

Er for deg som ikke har generell studiekompetanse  og som fyller minst 25 år i søknadsåret. Da kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse enkelte steder. Realkompetanse er all den kompetansen en person har skaffet seg gjennom lønnet eller ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller på en annen måte. Hver enkelt skole vurderer hva som kvalifiserer som realkompetanse, så kontakt det aktuelle lærestedet hvis du lurer på om du er kvalifisert som realkompetansesøker.

Voksenopplæring

Er du over 25 år? Har du grunnskole eller tilsvarende, men ikke fullført videregående skole? Da kan du søke om undervisning gjennom voksenopplæringen. Fra og med det året du fyller 25 år, har du som har fullført grunnskole, men ikke fullført videregående, etter søknad, rett til videregående opplæring (voksenrett). Retten gjelder også for innvandrere med oppholdstillatelse og som ikke har fullført videregående i hjemlandet.

Du har også rett til å få kartlagt din realkompetanse i forhold til ønsket sluttkompetanse. Voksne med rett til videregående opplæring skal primært få undervisning sammen med andre voksne. Har du spørsmål om voksenopplæring? Kontakt Oslo Voksenopplæring Servicesenter

Sliter du med å velge

Er du forvirra? Du kan få utdanningsveiledning på UngInfo og her kan du lese tips til å velge utdanning.

Videregående

Yrksefag eller studieforberedende? Her kan du lese om hva som er forskjellen på de ulike utdanningsprogrammene.

Folkehøgskole

Ta et år på folkehøgskole? Et annerledes skoleår uten karakterer og eksamen.

Ta opp fag

Hva betyr privatist? Du kan forbedre karakterene dine eller ta opp fag fra videregående.

Høyere utdanning

Vil du begynne på universitet eller høgskole? Informasjon til deg som skal søke for første gang.

Lån og stipend

Studiestøtte? De fleste elever og studenter kan få stipend og lån fra Lånekassen.

Ofte stilte spørsmål

Her er de vanligste spørsmålene vi får om utdanning. Husk at du kan spørre oss om hva som helst.

Kontakt oss

Vi holder til i Møllergata 3 og tar imot alle henvendelser, enten det er ønske om veiledning, kurs, spørsmål på våre områder (jobb, bolig osv.) eller du bare vil plukke med deg noen brosjyrer.

Kom innom, spør oss om alt!

Åpningstider

Mandag – fredag: 11:00 – 17:00

Lørdag: 12:00 – 17:00

Send en e-post