Rettigheter

Her finner du en enkel oversikt over leietakers rettigheter. Visste du at det er ditt ansvar å vedlikeholde dørlåsene i leiligheten? Her kan du lese hvilke rettigheter og plikter du har som leietaker.

Konflikt med utleier? Disse kan du ta kontakt med: 

Spør meg!

Drop-in og timeavtale

Jakob
jakob@ung.info
24 14 98 20

Hvem har ansvar for feil og mangler?

Alt du ser av feil og mangler må du skrive opp og fortelle utleier. Da er det utleier som skal reparere dette. Utleier har nemlig plikt til å reparere mangler ved boligen dersom du som leier ikke hadde mulighet til å oppdage det på visningen. I husleieloven §2-8 står det at ”mangelen må påberopes innen rimelig tid”. Dette betyr at du må si i fra så fort som mulig.

Hvis det for eksempel er en vannlekkasje som du ikke har fortalt om, kan det hende at du må betale for reparasjonen dersom vannskaden ødelegger gulvet, og dette er noe du kunne forhindret ved å si ifra til utleier tidligere.

Dersom du som leier har ødelagt noe, må du betale reparasjonen. Et eksempel på dette er om du har gjester som har laget sigarettglomerker på tregulvet. Da kan utleier kreve at du betaler for sliping og lakkering av gulvet. Dersom gulvet var veldig slitt fra før av, kan dere bli enige om å dele på utgiftene.

rettigheter

Dette har leietaker ansvar for vedlikehold av

  • Kraner
  • Dørlåser
  • Vannklosetter
  • Elektriske kontakter og brytere
  • Varmtvannsbeholdere
  • Utstyr og inventar som ikke er en del av den faste eiendommen. (jfr § 5-3 i husleieloven)

Hvis noen av disse tingene er så ødelagt at de ikke kan repareres, men må byttes ut, er det utleier som skal betale det. Det vil si at hvis varmtvannsbeholderen går i stykker og den kan repareres, er det du som leier som må betale det. Om den er såpass ødelagt at man må kjøpe ny, er det utleier som må betale.

bolig

Utleier har ansvar for generelt vedlikehold

  • Det vil si at utleier skal pusse opp slitte vegger, vinduer som trekker og lignende.
  • Når du flytter ut av boligen skal du levere den tilbake i samme stand som den var da du overtok den. Slitasje etter vanlig bruk er utleiers ansvar (ifølge husleieloven § 10-2).

Om utleiers adgang til leiligheten

Når du leier, plikter du å gi utleieren adgang til husrommet for tilsyn, vedlikehold eller annet arbeid som må utføres for å hindre skade på leiligheten. Men du skal ha melding i rimelig tid før eventuelle tilsyn eller vedlikeholdsarbeid (jfr §5-6 i husleieloven). Det vil med andre ord bety at utleier ikke kan gå inn og ut av leiligheten din når hun/han vil, men at du skal gi adgang til leiligheten hvis utleier må inn for tilsyn, gjennomføre pliktig vedlikehold, lovlige forandringer eller annet arbeid som må utføres for å hindre skade på leiligheten.

Rettigheter ved fremleie og nye leieboere

Fremleie er å leie videre noe du selv har leid.

Hovedregelen er at man ikke kan fremleie til andre uten å få godkjennelse av huseier først. Men dersom du må flytte på grunn av for eksempel jobb, utdanning og lignende, har du rett til fremleie i inntil 2 år. Du må likevel spørre eier, men huseier må ha en meget god grunn for å nekte deg fremleie (jfr §7-4 i husleieloven). Leier du en borettslagsleilighet må du få godkjennelse av styret i borettslaget.

Hvem kan flytte inn?
Eier kan ikke nekte at nære slektninger (barn og foreldre, ektefelle eller samboer) flytter inn. For andre enn disse må du ha eiers godkjenning før de kan flytte inn (jfr §7-1 i husleieloven).

Bolig kontrakt

Har du flere spørsmål om bolig?

VISNING

Hva er viktig å tenke på når man skal på visning? Her finner du noen gode tips.

HUSLEIE OG KONTRAKT

Hvor mye er det vanlig å betale i husleie? Det finnes ikke faste satser, men husleieloven sier noe om hva som er vanlig.

RETTIGHETER

Usikker på hva som er ditt eller huseiers ansvar og plikter? Heldigvis finnes det er lovverk man kan forholde seg til.

OPPSIGELSE

Husk at du har mange rettigheter enten du har funnet deg ny leilighet eller har problemer med utleier.

KJØPE BOLIG

Hva skal til for å kjøpe egen bolig? Hvis du sparer penger kan du etterhvert få råd til å kjøpe egen bolig.

BOSTEDSLØS

Til deg som har blitt kastet ut av hjemmet ditt eller er i en situasjon hvor du ikke har noe sted å sove og har akutt behov for hjelp.