Akutt hjelp

113 - Ambulanse

112 - Politiet

110 - Brannvesenet

Legevakt og overgrepsmottak

Adresse: Aker sykehus, Trondheimsveien 233. 

Telefonummer: 22 11 72 96 (skade) / 23 48 72 00 (sykdom)
Hovednummer, landsdekkende: 116117
Pris: Egenandel

Døgnåpen legevakt ved skade, sykdom, vold, overgrep og livskrise. Undersøker, utreder og behandler skader. Alvorlige skader blir prioritert. Døgnåpent apotek.

Se Storgata 40 i Google maps

116 117 / 23 48 72 00
Døgnåpent
Gratis

Hjelper ved psykiske kriser, selvmordsproblematikk, psykoser og vurderer for innleggelse i psykiatrisk akuttavdeling. Har størst pågang mellom kl. 16 og 18. Trenger du akutt psykisk hjelp utenom åpningstiden, får du hjelp av legevakten.

Se Storgata 40 i Google Maps

23 48 70 90
Døgnåpent
Gratis

Akuttilbud for deg som har vært utsatt for voldtekt og voldtektsforsøk. Medisinsk hjelp og rådgivning, uavhengig av politianmeldelse.

Sosialt og ambulant akuttjeneste
Storgata 40
Tlf: 23 48 70 90
Døgnåpent

Hjelper ved livskriser, psykisk helse, rus, selvmordsfare og tilbyr sosialtjeneste.

Akutt hjelp

Oslo krisesenter

Døgnåpen krisetelefon for kvinner og menn

Gir råd og veiledning, og informasjon om dine rettigheter. Har også god oversikt over andre hjelpetilbud. Du kan være anonym.

Telefon: 22 48 03 80
E-post: postmaster@oslokrisesenter.no

Les mer om Oslo krisesenter via deres nettsider oslokrisesenter.no

Tilbud til kvinner og deres barn som er utsatt for vold. Tilbyr samtaler, råd, veiledning, advokathjelp, kurs og selvhjelpsgrupper.

Les mer om tilbudet til Dagsenteret via nettsidene til Oslo krisesenter: oslokrisesenter/dagsenteret.no
Telefon: 22 48 03 80
E-post: postmaster@oslokrisesenter.no

Tilbud til kvinner og deres barn som trenger beskyttelse.

Telefon: 22 48 03 80
E-post: postmaster@oslokrisesenter.no

Les mer om tilbudet til Bosenteret via nettsidene til Oslo krisesenter: oslokrisesenter.no/bosenter

Tilbud til voldsutsatte menn som trenger råd, veiledning, hjelp eller beskyttelse.

Telefon: 22 48 03 80
E-post: postmaster@oslokrisesenter.no

Les mer om tilbudet til Krisesenteret for menn via nettsidene til Oslo krisesenter: oslokrisesenter.no/krisesenter for menn

Alarmtelefon

Tlf.: 116 111 / Sms: 417 16 111

Fra utlandet: (0047) 954 11 755 (ikke gratis, men de kan ringe tilbake)
E-post: alarm@116111.no
Åpningstider: Mandag-fredag kl. 15:00-18:00, døgnåpent i helgene.
Gratis

Les mer om Alarmtelefonen for barn og unge via deres nettsider: 116111.no

Barnevernvakten er en døgnåpen tjeneste som er der for å hjelpe deg eller noen du er bekymret for, enten ved å gi råd og veiledning over telefon eller ved å møte deg der du er.

Tlf: 40 42 77 77
E-post: barnevernvakten@bfe.oslo.kommune.no

Besøksadresse:
Politihuset i Oslo
Grønlandsleiret 44, 0190 Oslo

Døgnåpen krisetelefon for kvinner og menn

Gir råd og veiledning, og informasjon om dine rettigheter. Har også god oversikt over andre hjelpetilbud. Du kan være anonym

Tlf.: 22 48 03 80
E-post: postmaster@oslokrisesenter.no
Døgnåpent
Anonymt

Les mer om tilbudet til Krisetelefonen via nettsidene til Oslo krisesenter: oslokrisesenter.no/krisetelefonen

En krisetelefon for deg som har det vanskelig og trenger noen å prate med. De har også en chattetjeneste (Mandag og tirsdag: 18.30-22.30, onsdag: 07.00-01.30, torsdag og fredag: 18.30-01.30, lørdag og søndag: 14.30-01.30) og en meldingstjeneste hvor du får svar innen 24 timer.

Telefon: 22 40 00 40
Døgnåpent
Anonymt

Les mer om tilbudet til Kirkens SOS via deres nettsider: kirkens-sos.no

For deg som trenger noen å snakke med om utfordringer i livet. Du kan også få informasjon om hjelpe- og aktivitetstilbud.

Tlf.: 116 123 / Fra utlandet: 0047 91 116 123
E-post: post@mentalhelse.no
Døgnåpent (kan være ventetid)
Gratis, anonymt

Les mer Hjelpetelefonen via nettsidene til Mental Helse: mentalhelse.no

Bistår deg som står i en vanskelig livssituasjon. Tilbyr blant annet utdeling av mat og klær, råd og veiledning, norskkurs og andre aktivitetstilbud.

Adresse: Gøteborggata 4
Telefon: 408 00 580
Gratis

Les mer om tilbudet til Slumstasjonen via nettsidene til Frelsesarmeen: frelsesarmeen.no

Akutt hjelp

Ressurs- og hjelpesentre

Tilbud til voldtektsutsatte og pårørende. Tilbyr samtaler, rådgivning, gratis advokathjelp og nyttig informasjon. Arrangerer også temakvelder og foredrag.

Adresse: Bygdøy allé 1
Telefon: 22 44 40 50
E-post: dixi@dixioslo.no
Åpningstider: Mandag–fredag kl. 9–15 (torsdag kl. 10-15).
Gratis

Les mer om DIXI Ressurssenter mot voldtekt via deres nettsider: dixi.no

Telefon: 22 48 03 80
E-post: postmaster@oslokrisesenter.no
Døgnåpent
Gratis, anonymt

Les mer om tilbudet til Oslo krisesenter via deres nettsider: oslokrisesenter.no

Møteplass for jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn. Tilbyr blant annet noen å snakke med, krisehjelp, råd og veiledning (herunder vold i nære relasjoner og tvangsekteskap), og mulighet for å bli kjent med andre.

Adresse: Storgata 53a
Telefon: 22 11 69 20
E-post: post@mirasenteret.no / krisehjelp@mirasenteret.no

Les mer om tilbudet til MiRA – Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn via deres nettsider: mirasenteret.no

Har du vært utsatt for vold og lurer på hvilke rettigheter du har? Da kan du henvende deg til JURK. Se nettsider for åpningstider

Adresse: Skippergata 23
Telefon: 22 84 29 50
Gratis

Les mer om tilbudet Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) via deres nettsider: jurk.no

HFU er for unge mellom 12 og 24 år. Tilbudet er gratis.

Det finnes minst én helsestasjon for ungdom i hver bydel. I tillegg finnes det én for kjønn og seksualitet (0–30 år) og én for kun gutter. Her jobber det leger, helsesykepleiere og noen steder psykologer, som har taushetsplikt. Du kan ta kontakt over telefon eller stikke innom for en prat – du trenger ikke bestille time.

Obs! Helsestasjonene er ikke åpne alle dager i uken. Her finner du kontaktinfo og åpningstider til de ulike bydelene. Du kan besøke helsestasjonene uavhengig av hvilken bydel du bor i.

For menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Tilbyr blant annet samtaler, selvhjelpsgrupper og telefonkontakt. Telefonen er åpen Man-Fre: 12-18.”

Adresse: Storgata 3
Telefon: 22 42 42 02
E-post: post@ssmm.no

Les mer om Senter for seksuelt misbrukte menn (SSMM) via deres nettsider: ssmm.no

Gratis hjelpetilbud for deg som er utsatt for incest og seksuelle overgrep i barndommen, før fylte 18 år, og for pårørende. De tilbyr både samtaler, gruppesamtaler og sosiale aktiviteter.

Adresse: Akersgata 1, 4 etg. (inngang 1)
Telefon: 23 31 46 50
E-post: post@smioslo.no
Åpningstider: Man-fre kl. 10-15:30 (telefon), besøk etter avtale.

Les mer om Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep via deres nettsider: sentermotincest.no

Hjelper og støtter deg som har vært utsatt for vold.

Adressen: Tjernfaret 29
Telefon: 22 16 40 00

Les mer om tilbudet til Landsforeningen for voldsofre via deres nettsider: voldsoffer.no

Overgrepmottaket i Oslo

Akuttilbud for ungdom og voksne som har vært utsatt for voldtekt og voldtektsforsøk. Medisinsk hjelp og rådgivning etter overgrep, uavhengig av politianmeldelse.

Adresse: Storgata 40 / Telefon: 23 48 70 90 / Døgnåpent / Gratis, taushetsplikt

Har du flere spørsmål om helse og rettigheter?

Akutt

Her finner du oversikt over hvem du kan kontakte hvis du har behov for akutt hjelp.

Noen å snakke med

Uansett hva du har på hjertet finnes det noen du kan snakke med.

Tøft hjemme?

Noen opplever å ha det vanskelig eller utrygt hjemme. Ikke nøl med å be om hjelp!

Helsetilbud

Det finnes mange gratis og/eller billige helsetilbud i Oslo.

Seksualitet

Steder å kontakte hvis du har spørsmål om seksualitet, identitet, relasjoner, parforhold eller annet.

Avhengighet

Her er en liste over hvem du kan snakke med om du sliter eller noen du kjenner sliter med avhengighet.

Pårørende

Her finner du oversikt over pårørendeorganisasjoner.

Rettigheter

Her får du en oversikt over hvilke steder som kan gi deg veiledning innen sosiale områder som bolig, økonomi, arbeid etc.