Frivillig arbeid i utlandet

Gjennom å jobbe frivillig i utlandet får du muligheten til å gjøre noe for andre samtidig som du kan opparbeide deg betydningsfull kunnskap og erfaring. Det er også en gyllen anledning til å oppleve en ny kultur, og til å skape opplevelser og minner for livet!

Spør meg! 

Drop-in og timeavtale

Ane
ane@ung.info
24 14 98 20

Motivasjon og engasjement

Det aller viktigste for deg som ønsker å jobbe frivillig, er at du er motivert og virkelig ønsker å gjøre en innsats.

Som oftest stilles det nemlig ikke krav om formell kompetanse. Ta deg tid til å tenke over hva som engasjerer deg og hva du ønsker å bidra med.

Pris

Det varierer i hvilken grad du selv må betale for utenlandsoppholdet. Dette avhenger av hvilken organisasjon du reiser med og hvilket prosjekt du ønsker å jobbe på.

Sjekk alltid hva du betaler for når en organisasjon tar betalt for å organisere utenlandsoppholdet ditt. Det finnes også muligheter som er gratis. Disse krever imidlertid ofte noe mer forberedelse og arbeid generelt, så sett deg godt inn i hva slike muligheter innebærer.

Tid

Vil du gjøre en forskjell? Da kan det være lurt å sette av god tid til å jobbe på prosjektet. Det tar nemlig en stund å komme skikkelig inn i arbeidsoppgavene, samt å bli kjent med dem du skal jobbe med og landet du skal bo i.

Organisasjoner du kan reise med

Ta kontakt med aktuelle organisasjoner for mer informasjon om prosjekter, pris, krav for å søke osv.  Flere organisasjoner holder informasjonsmøter om sine prosjekter – sjekk hjemmesider og/eller ta kontakt for å finne ut mer.

(Volontør = frivillig)

 • Alder: 18-30 år
 • Hvor: Hele EU, Tyrkia, Island eller Nord-Makedonia
 • Hvor lenge: 2-12 måneder (2 uker – 2 måneder for ungdommer med spesielle utfordringer)
 • Økonomi: Gratis

Jobb frivillig i en organisasjon i et annet land i Europa og få alle utgifter dekket! Programmet betaler for reise, overnatting, mat, forsikringer, språkkurs og en egen mentor som følger deg gjennom hele prosjektet. Du får i tillegg lommepenger, slik at du skal kunne gå på kino, café eller delta på festivaler med venner på fritida. Det finnes over 5000 vertsorganisasjoner å velge mellom, og du kan jobbe med et bredt spekter av tema, for eksempel: Barn, unge, funksjonshemmede, miljø, gårdsarbeid, kultur, politikk, eller dyrevelferd.

Her kan du lese mer om hvordan du blir frivillig

Se en video om hvordan det er å være frivillig i solidaritetskorpset. 

Her kan du registrere en profil i Solidaritetskorpset, og søke på prosjekter

Ønsker du veiledning i søknadsprosessen? Ta kontakt med Einar Rafn Guðbrandsson, tlf: 46615243, e-post: einar.rafn.gudbrandsson@bufdir.no

 • Alder: Fra 16 år og oppover. Har juniorprogrammer for frivillige mellom 12-15 år og ungdomsprogrammer for frivillige mellom 15-18 år. 
 • Hvor: Afrika, Asia, Sør/Mellom-Amerika, Stillehavet og Europa.  
 • Økonomi: Fra 12450 kr til ca 77000 kr

Gjennom Projects Abroad kan du velge blant mer enn 200 prosjekter i 25 land. Arbeidet kan kombineres med privatkurs i det lokale språket. Du kan kombinere frivillig arbeid på flere ulike prosjekter, og du kan kombinere oppholdet med reising på egen hånd.

Les mer: https://www.projects-abroad.no/

Global Contact har to ulike prosjekter hvor man kan jobbe frivillig:

Frivillig arbeid – fra 12 uker

 • Alder: Fra 18 år
 • Hvor: Afrika, Latin-Amerika, Midtøsten og Asia
 • Hvor lenge: Fra 12 uker
 • Økonomi: Fra 18 000 dkk.

Work Camp – 2-3 uker

 • Alder: Fra 14 år
 • Hvor: Både i og utenfor Europa
 • Hvor lenge: Fra 2 uker
 • Økonomi: Fra 1900 dkk 

På en Work Camp jobber du frivillig i 2-3 uker med unge mennesker fra hele verden. De fleste camps finner sted i Europa i sommerferien, men du kan også reise utenfor Europa. Du hjelper vanligvis en lokal organisasjon med et spesifikt prosjekt, for eksempel renovering av en natursti, sommeraktiviteter for barn, non-profit musikkfestivaler og mye mer. I tillegg er det et stort fokus på det sosiale fellesskapet med de andre internasjonale ungdommene på leiren.

Global Contact er en dansk non-profit-organisasjon som formidler reiser for frivillig arbeid i flere land. På deres prosjekter reiser du sammen med andre frivillige, og bor vanligvis hos en vertsfamilie.

Les mer: https://www.globalcontact.dk/

 • Alder: fra 18 år
 • Hvor: Alle verdensdeler bortsett Europa
 • Hvor lenge: Fra 1 uke og opptil ett år
 • Økonomi: Fra ca 7050 nok og oppover, avhengig av hvor og hvor lenge du vil reise

GoXplore organiserer mange ulike typer reiser til utlandet.  Du har muligheten til å reise på Work & Travel i land som Australia, New Zealand, Canada eller Japan, eller jobbe med frivillig arbeid innenfor områder som sosial velferd, helse og undervisning. I tillegg kan du jobbe med afrikanske dyr i Namibia, Woman Empowerment i India eller med miljø- og bevaringsarbeid i Ecuador! Det anbefales å melde seg på så tidlig som mulig, senest 2,5 mnd før avreise.

Les mer: https://www.goxplore.no/

 • Alder: Fra 16 år på de fleste prosjekter
 • Hvor: Alle verdensdeler
 • Hvor lenge: 2 uker-6 mnd.
 • Økonomi: 1500 kr, inkludert kost og losji, men eksludert reise.

Internasjonal dugnad arbeider for internasjonal forståelse, fred og solidaritet. Organisasjonen er partipolitisk og religiøst uavhengig. De tilbyr 2-3 ukers sommerleir i Europa, Asia og Afrika, samt enkelte mer langvarige arbeidsopphold.

Les mer: http://www.internasjonaldugnad.org/

 • Alder: fra 25 år
 • Hvor: Over 130 land
 • Hvor lenge: 6-12 måneder
 • Økonomi: Gratis

Har du en drøm om å jobbe i FN? FNs volontørprogram ble opprettet for å være en partner i utviklingsarbeid og hjelpeprosjekter verden over. FN voluntører må ha relevant arbeidserfaring, være minst 25 år gamle og ha noe akademisk eller teknisk utdanning. De hjelper blant annet til med å organisere valg, støtte fredsarbeid og humanitære prosjekt. UNV organiserer også siden UN Volunteers som knytter utviklingsorganisasjoner og voluntører sammen.

 • Alder: fra 16 år
 • Hvor: Blant annet Thailand, Vietnam, Filippinene, Indonesia, Fiji, Kina, Nepal, Sri Lanka, India og Kambodsja
 • Hvor lenge: Fra 1 uke til 3 måneder.
 • Økonomi: Fra ca. 2500 kr. ekskludert reise, lommepenger, vaksiner og visumkostnader.

IndiGo Travel organiserer resier med element av eventyr og frivillig arbeid i Asia. Organisasjonen har lang og bred kompetanse innen sine destinasjoner og skandinavisk personale på plass i Asia. Velg mellom prosjekter med dyr, barn og miljø i land som Thailand, Vietnam, Filippinene, Indonesia, Fiji, Kina, Nepal, Sri Lanka, India og Kambodsja.

Les mer: http://indigotravel.se/no/

 • Alder: 18-35 år
 • Hvor: Afrika, Latin-Amerika og Asia

Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec – tidligere Fredskorpset) støtter utvekslinger av profesjonelle og frivillige mellom bedrifter, organisasjoner og institusjoner i Norge og 26 land i Afrika, Latin-Amerika og Asia. Målgruppen er personer mellom 18 og 35 år. Når det er ledige stillinger i utvekslingsprosjektene legges de ut på Norec sine hjemmesider.

Vil du vite mer om hvilke prosjekt Norec støtter? Les mer her.

Les mer: www.norec.no

Utvekslingsprogrammet drives av KFUK-KFUM Norge. Året vil hovedsakelig bestå av et forkurs i Norge i august/september, et uteopphold hos deres partnere i Tanzania eller Sør-Afrika på ca. 7 måneder, et avslutningskurs i mai og praksis på KFUK-KFUMs Forandringshus. Under uteoppholdet vil du være en del av partnerorganisasjonens aktiviteter og prosjekter, og få førstehåndserfaring med utviklingsarbeid og et unikt innblikk i en lokal grasrotorganisasjon i sør. I Norge vil du få en praksisperiode på et av deres Forandringshus i Oslo, Drammen, Bergen eller Haugesund. I praksisperioden vil du få bidra inn i arbeidet med program og aktiviteter og du får muligheten til å bidra med din kompetanse og dine erfaringer fra uteoppholdet.

 • Alder: 19-28 år
 • Hvor: Afrika
 • Hvor lenge: Samlet 9 måneder, 7 måneder i utlandet
 • Økonomi: 15 000 kr i egenandel

Les mer om Change her

MOVE (Musicians and Organizers Volunteer Exchange) er et utvekslingsprogram for unge musikere og arrangører mellom Norge, Malawi, Mosambik og Brasil. Som en del av MOVE-programmet får du være med i planleggingen og gjennomføringen av konserter og festivaler, workshoper og musikkundervisning. I tillegg kan du få erfaring med film, foto, blogging og informasjonsarbeid, samt studio- og tekniker-arbeid.

 • Alder: 18-25 år
 • Hvor: Malawi, Mosambik eller Brasil
 • Hvor lenge: 12 måneder
 • Økonomi:  12 000 kroner +  10 000 kr i depositum som tilbakebetales etter endt prosjektperiode. Utgifter til reise, språkkurs, opphold og mat dekkes.

Les mer om JM Norway – Movie her.

 • Alder: 20 til 30 år
 • Hvor: Zambia og Malawi
 • Hvor lenge: 12 måneder
 • Økonomi: Det meste dekkes

Vil du bruke idrettsbakgrunnen din i en spennende del av verden? Den enkelte idretts-fredskorpser bor hos vertsfamilie i et lokalsamfunn hele perioden. Du jobber med idrett og utvikling i lokalsamfunnet, med mulighet for å kombinere frivillig arbeid med studier på Norges idrettshøgskole.

Les mer: https://www.idrettsforbundet.no/tema/idrettensfredskorps/

Latin-Amerika gruppene i Norge arrangerer hvert år en vår-og en høst- brigade til land i Latin-amerika. Du kan være med som frivillig brigadist. Som brigadistene bor du i lengre perioder sammen med lokalbefolkning på landsbygda. Som oftest bor man i vertsfamilier og tar del i dagliglivet deres, det kan for eksempel være å delta i jordbruksarbeid, på dugnader, møter i lokalsamfunnet eller matlagingen og oppvasken. Som Brigadist deltar du også på politisk program utenom periodene på landsbygda. Målet med programmet er at du skal lære om den politiske, sosiale situasjonen og sosiale bevegelsers kamp for en bedre fremtid, i landet du besøker, og i Latin-Amerka generelt.

 • Alder: 18-35 år 
 • Hvor: Brigadene veksler mellom Brasil, Bolivia, Nicaragua, El Salvador Colombia eller Mexico (Chiapas). Høsten 2020 går brigaden til Colombia.
 • Hvor lenge: 5 måneder
 • Økonomi: Egenandel på 20 000 kr, du må også dekke enkelte måltider, lommepenger og andre småutgifter. Dette kan koste 5-15 000 kr over de 5 månedene oppholdet varer, avhengig av land man reiser til og hva man ønsker å bruke penger på.

Les mer om LAG her.

 • Alder: 21-28 år
 • Hvor: Endres jevnlig.
 • Hvor lenge: 1 år. 1 mnd forberedelse, ca 9 mnd. ute og 2 mnd. informasjonsarbeid i Norge.
 • Økonomi: Gratis

Gjennom Røde Kors Ungdom kan du reise til Røde Kors-organisasjoner i andre land og arbeide for å styrke ungdomsarbeidet der. Du får mange ulike oppgaver, men informasjonsformidling er en viktig del av oppdraget.

Les mer: www.rodekors.no

Dette må du dobbeltsjekke: 

Sjekk alltid oppdatert pris på nettsidene til organisasjonene, og sjekk hva som er inkludert i prisen:

 • Flybilletter?
 • Kost og losji?
 • Forsikring?
 • Språkkurs?
 • Henting og levering fra/til flyplassen?
 • Hvor tett oppfølging får du?

Les mer under Nyttige tips.

Jobbe i naturen

Har du lyst til å arbeide på gård eller med miljøprosjekter ute i naturen? Her er noen av organisasjonene som driver med det. I tillegg har flere av organisasjonene over natur-prosjekter, for eksempel Atlantis og Projects Abroad.

Earth Watch involverer frivillige i vitenskapelige undersøkelser. De arrangerer ekspedisjoner der du blant annet kan arbeide med dyr og biodiversitet, arkeologi, og evaluere konsekvenser av klimaforandringer. De har også ekspedisjoner for unge mellom 15 og 18 år der man blant annet kan arbeide med hvaler, haier, regnskog, havskilpadder eller dra på elvebåt i Amazonas.

Les mer: www.earthwatch.org/expeditions

World Wide Opportunities on Organic Farms er et verdensomspennende nettverk av organisasjoner, og på nettsiden deres kan du finne gårder der du kan arbeide frivillig mot kost og losji, samtidig som du lærer om organisk dyrking og livsstil. WWOOF knytter sammen mennesker som vil arbeide frivillig med gårder der de ser etter frivillige arbeidere. Du kan velge en vertsfamilie og ta direkte kontakt med dem for å avtale et opphold. Frivillige betaler ikke for oppholdet og blir heller ikke betalt. Et lite gebyr betales til WWOOF-organisasjonen for å kunne opprettholde nettverket. Det kan være store forskjeller fra gård til gård, så sjekk arbeidstid, hvor mange arbeidsdager per uke du er forventet å jobbe og hvilke arbeidsoppgaver du vil få.

Les mer: www.wwoof.net/

frivillig arbeid i utlandet

Religiøse organisasjoner

 • Alder: 18-25 år (krav om fullført videregående)
 • Hvor: Europa, Afrika, Sør-Amerika og Asia.
 • Hvor lenge: 6 måneder i et annet land, 6 ukers forberedelse og 8 ukers debriefing- og fordypningskurs.
 • Økonomi: 100 000 kr. Mulighet for støtte fra Lånekassen.
 • Søknadsfrist: Løpende opptak

Hald internasjonale senter er en fagskole i tverrkulturell forståelse og internasjonalt arbeid. Strømmestiftelsen, Det Norske Misjonsselskap og Laget har hvert sitt utvekslingsprogram. Strømmestiftelsens program «Act Now» fokuserer på fattigdomsbekjempelse. NMS har programmet «Connect» med fordypning i misjon, og Laget har programmet «Interact» der de arbeider med ledertrening og bistand. Undervisning og informasjonsarbeid er inkludert i programmene.

Les mer: http://www.hald.no/

  • Alder: 18-26 år
  • Hvor: Equador og Kambodsja
  • Hvor lenge: Det er opp til deg, men minst 16 uker med oppstart i januar eller august
  • Økonomi: Du dekker selv reise, kost og losji. I tillegg kan du regne med utgifter fra 4000-7000 i måneden.

  Misjonsalliansen arbeider med diakonalt arbeid og utviklingsarbeid i flere land. Du kan blant annet jobbe som hjelpelærer i engelsk, fotballtrener, informasjonsmedarbeider, assistent ved handikapsentrene og på barnehjem. Som frivillig får du innblikk i hvordan bistandsarbeid kan fungere i praksis.

  Les mer: https://misjonsalliansen.no/bli-volontor

 • Alder: fra 25 år
 • Hvor: Palestina og Israel
 • Hvor lenge: 3 måneder i Palestina og Israel, samt informasjonsarbeid i etterkant.
 • Økonomi: Gratis

Som ledsager skal du gi beskyttelse og besøke palestinsk sivilbefolkning, støtte opp om aktiviteter til israelsk fredsbevegelse, vise solidaritet med palestinske kirkesamfunn og informere til nettverk og medier i Norge. Kirkens Nødhjelp utlyser stillinger med jevne mellomrom.

Les mer: www.kirkensnodhjelp.no

Har du flere spørsmål om å reise ut i verden?

Frivillig arbeid i utlandet

Synes du det virker spennende å jobbe som frivillig i utlandet? Mulighetene er mange.

Bli au pair

Er du glad i barn? Kunne du tenkt deg å bo og jobbe hos en familie i utlandet?

Dra på språkreise

Lyst å lære et nytt språk, bli kjent med en annen kultur og få venner fra andre land?

Jobb i utlandet

Drømmer du om å reise ut og jobbe i et annet land? Få internasjonal arbeidserfaring og kjennskap til en annen kultur.

Ta utdanning i utlandet

Kunne du tenke deg å ta hele eller deler av utdanningen din i utlandet?

Nyttige tips til reisen

Det er mye som skal ordnes før du kan reise ut i verden. Her er noen generelle tips til reisen.