Ta utdanning i utlandet

Kunne du tenke deg å ta hele eller deler av utdanningen din i utlandet? Les videre for å finne ut mer om mulighetene, enten du går på videregående skole eller høyere utdanning.

Du har mulighet til å ta hele eller deler av den videregående utdanningen din i utlandet, enten du går studieforberedende eller yrkesfaglig utdanningsprogram.

Scroll ned for å lese om høyere utdanning i utlandet. 

Spør meg!

Drop-in og timeavtale

Aden
aden@ung.info
24 14 98 20

Utveksling på videregående

Som utvekslingselev går du ett år på skole i et annet land og bor hos en vertsfamilie. Du går på en videregående skole i nærmiljøet, og følger vanlig undervisning på det språket de snakker i det landet.

For å bli utvekslingselev må du være mellom 15 og 19 år. Du kan ha rett til økonomisk støtte fra Lånekassen hvis du reiser gjennom et godkjent utvekslingsprogram i Vg2. Slike programmer arrangeres av en godkjente utvekslingsorganisasjoner, som du finner en liste på her. Noen skoler har også egne samarbeidsprosjekter som du kan reise gjennom. Snakk med rådgiver på skolen din for å få mer informasjon om dine muligheter.

Er du elev på Osloskolen?

En del av de videregående skolene i Oslo har egne utvekslingsavtaler med samarbeidsskoler i utlandet. Da reiser du ikke gjennom en utvekslingsorganisasjon, men det er skolen som organiserer. Det er som regel billigere og ofte får elevene mulighet til å få noe av undervisningen på norsk. Elevene bor gjerne hos vertsfamilier. Hvem som får reise bestemmes blant annet ut fra intervju. De ser på karakterer, fravær, orden/oppførsel, språkkunnskap og modenhet. Kunne dette være noe for deg? Henvend deg til din skole for å få mer informasjon!

Organisasjoner du kan reise med

En fullstendig liste over godkjente utvekslingsorganisasjonen og mer nyttig informasjon om å utveksle finner du her. Her er noen av organisasjonene.

Tilbyr ungdom mellom 15 og 18 år et skoleår i mange land over hele verden. YFU er en ikke-kommersiell og fortjenestefri ungdomsutvekslingsorganisasjon. YFU-Norges formål er å øke toleranse og redusere avstand mellom mennesker ved å la dem utvikle seg i møte med en verden i stadig forandring.

Les mer: www.yfu.no/

AFS Internasjonal Utveksling er en ideell organisasjon som tilbyr interkulturell læring og global kompetanse gjennom utveksling, kurs og undervisningsopplegg. Du kan reise til over 50 land. Vi anbefaler deg å søke så tidlig som mulig, da plassene fylles opp fortløpende.

Les mer: www.afs.no

Utvekslingsprogram for deg mellom 14 og 18 år. Reis bort et år, og opplev en ny kultur i USA, Storbritannia eller Irland.

Les mer: www.ef.no

Ta videregående på en av 11 kvalitetstunge UWC-skoler spredt over hele verden med klassekamerater fra 70 land! Grunnlag for opptak på UWC er personlige egenskaper, motivasjon og faglige resultater. Å gå på en UWC-skole blir ikke dyrere enn å gå på videregående hjemme i Norge på grunn av gode stipendordninger fra Lånekassen. Skolegangen, som leder til International Baccalaureate (IB) er likestilt med eksamen fra videregående skole ved opptak til norske universiteter og høgskoler.

Les mer: www.uwc.no

Ta første vgs. på en lycée i Frankrike. Det franske kultursenteret fungerer som et ressurssenter og tilbyr språkkurs, råd og veiledning og er åpent for alle besøkende i Oslo sentrum.

Les mer: www.france.no

Hele eller deler av videregående i utlandet

Ønsker du å ta hele eller deler av utdanningen i utlandet? Her er noen av alternativene for videregående skole:

  • Hele eller deler av videregående i Frankrike
  • Vg2 og Vg3 ved United World Colleges
  • Vg2 som utvekslingsstudent, dersom du går et studieforberedende utdanningsprogram
  • Hele eller deler av lærlingtiden din i utlandet, dersom du går yrkesfag
  • Utveksle i regi av skolen din, til en samarbeidsskole i utlandet – enten du får yrkesfag eller studieforberedende (les mer om dette under “Utenlandstilbud i regi av Osloskolen” lenger nede på siden)

Hele videregående innenfor Norden
Du har muligheten til å søke deg inn på andre videregående skoler i Norden – altså landene Danmark, Finland, Island og Sverige. Du vil ha samme rett til videregående opplæring som disse landenes egne statsborgere. Dette gjelder både studieforberedende og yrkesfag. Lånekassen kan gi støtte til videregående utdanning i Norden ved godkjente læresteder. Les mer om dette på Hallo Norden.

Studieforberedende utenfor Norden
Du kan ta studieforberedende utdanningsprogram ved internasjonale skoler som franske lyceer og United World Colleges, eller ved en norsk skole i utlandet. For mer informasjon – ta direkte kontakt med skolene.

Lærling i utlandet


Du kan søke om å få støtte til å ta utdanningen i et annet land dersom den yrkesfaglige utdanningen du ønsker å gå på ikke finnes i Norge.

Erasmus+ for fag- og yrkesopplæringen er en del av EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Dette er for deg som går på yrkesfag og vil ta noe av lærlingtiden din i utlandet. Du kan ikke søke som enkeltperson, men gjennom skolen.

Les mer: www.diku.no

Gjør Det! er et gjensidig utvekslingsprogram mellom Norge og Tyskland for ungdom under yrkesfaglig utdanning. Utvekslingen skjer som regel mellom en norsk bedrift eller utdanningsinstitusjon og en tilsvarende tysk partner. Utplasseringen varer fra 2 til 12 uker for norske deltakere i Tyskland, og fra 3 til 12 uker for tyske deltakere i Norge. Søknadsfrist er 1. mai og 1. november.

Les mer her. 

Høyere utdanning i utlandet

Deler av utdanningen i utlandet kan for eksempel være et halvt år (ett semester) der du studerer noen emner (fag). Disse emnene kan du, hvis du får studiepoeng, ofte søke om å få godkjent som en del av graden din her hjemme om du velger å studere videre. 

Hvis du utveksler fra universitet eller høgskole i Norge, vil de hjelpe deg med å få godkjent studiene. Ellers tar du kontakt med NOKUT for å gå godkjent studiene dine fra utlandet.

Organisasjoner du kan reise med

ANSA arbeider for å ivareta norske utenlandsstudenters interesser og informerer om studiemuligheter i utlandet. De gir gratis veiledning og informasjon, og bistår studenter som har reist ut ved å gi trygghet, råd og støtte.

Tlf.: 0 45 44 (+47 22 47 76 00)

Drop-in på torsdager mellom kl. 14-18.

Les mer: www.ansa.no

Gir informasjon og veiledning om studiemuligheter i Storbritannia, Nederland, Polen, Ungarn, Tsjekkia og Slovakia. Bjørknes formidler studieplasser innen blant annet medisin, fysioterapi og kiropraktikk.

Les mer: www.bjorkneshoyskole.no/studier

Studiemuligheter i Storbritannia. Her kan du få informasjon og veiledning.

Les mer: www.no.studyacrossthepond.com

Gir informasjon og veiledning om studiemuligheter i Australia, USA, Storbritannia og New Zealand. Studier innen økonomi og administrasjon, kreative fag, informasjonsteknologi, realfag, helse og medisin, samfunn/humanistiske fag m.m.

Les mer: www.sonor.no

KILROY education tilbyr gratis studieveiledning for deg som ønsker å studere i utlandet, både hvis du vil ta hele eller deler av utdanningen i utlandet.

Les mer: www.kilroy.no/utdanning

Er et 4-årig program der du går det første året i Moss, og de tre neste ved et universitet i statene. I USA er nemlig en bachelor 4-årig, mens den i Norge er 3-årig. Skolen har et nært samarbeid med University of North Dakota, men andre universiteter i USA kan også velges. Du kan kontakte SONOR får å få informasjon og veiledning. Du kan søke støtte fra Lånekassen.

Les mer: www.americancollege.no

Utveksling under høyere utdanning

Mange høgskoler og universiteter har utvekslingsprogram for sine studenter. Det vil si at du kan reise gjennom et opplegg lærestedet har. Undersøk derfor om det aktuelle lærestedet har et utvekslingsopplegg for sine studenter.

Organisasjoner du kan reise med

Erasmus er EUs studentutvekslingsprogram. Gjennom dette programmet kan de fleste norske universiteter og høgskoler tilby sine studenter studieplass ved skoler i EU. ERASMUS gir ikke anledning til å ta hele studier eller grader i utlandet, men åpner for studieopphold fra 3-12 måneder. Du kan lese mer om ERASMUS på www.utdanningiverden.no/studieprogram/erasmus

Et nordisk program for utveksling av lærere og lærerstudenter.

Les mer om Nordplus.

Nyttige sider til deg som vil studere i USA

En ideell stipendorganisasjon som gir støtte til nordmenn som vil studere eller forske i USA/Canada. For rådgivning om universiteter og colleges i USA, samt informasjon, kan du besøke kontoret deres eller sende en mail.

Les mer: www.noram.no

Tilbyr nøytral og gratis informasjon om studier i USA.

Les mer: www.fulbright.no

Deler av utdanning i utlandet

Deler av utdanningen i utlandet kan for eksempel være et halvt år (ett semester) der du studerer noen emner (fag). Disse emnene kan du, hvis du får studiepoeng, ofte søke om å få godkjent som en del av graden din her hjemme om du velger å studere videre. Hvis du imidlertid bestemmer deg for å studere noe helt annet, er det fortsatt en super erfaring å ha bodd for seg selv i utlandet og studert. Organisasjonene med slike opplegg tilbyr forskjellige studier i forskjellige land. De koster ofte en del penger, men mange er godkjent av Lånekassen slik at du kan søke om støtte.

Organisasjoner du kan reise med

Tilbyr utviklingsstudier, freds- og konfliktstudier, antropologi og religion, spansk og flerkulturell pedagogikk i Nicaragua, Argentina, Ghana, India og Vietnam. Studiene består av ett semester (30 studiepoeng), og du kan søke støtte fra Lånekassen.

Les mer: www.kulturstudier.no

Tilbyr ex.phil/ex.fac med tilleggsfag som kulturforståelse og idrett i Mexico, Sydney, Cuba eller på Bali. GOstudy representerer ca 40 universiteter i utlandet og gir gratis informasjon og veiledning om du ønsker å studere i utlandet. Studiene består av ett semester (30 studiepoeng), og du kan søke støtte fra Lånekassen.

Les mer: www.gostudy.no

Tilbyr både halvårs- og helårsstudier med blant annet ex.phil/ex.fac., filosofi, samfunnsstudier og språkfag i Barcelona, Berlin og Roma. Du får studiepoeng og kan søke støtte fra Lånekassen.

Les mer: www.kulturakademiet.no

Tilbyr en rekke halvårs- og helårsstudier i blant annet ex.phil, idrett, språk, journalistikk, mote og økonomi i New York, Los Angeles, Paris, Cape Town og på Bali.  Du får studiepoeng og kan søke støtte fra Lånekassen.

Les mer: www.gogateway.no

En rekke årsstudier i USA, Australia, New Zealand, Storbritannia og Italia. Gratis veiledning gjennom søknadsprosessen. Du får studiepoeng og kan søke støtte fra Lånekassen.

Les mer: www.sts.eu

Har du flere spørsmål om å reise ut i verden?

Frivillig arbeid i utlandet

Synes du det virker spennende å jobbe som frivillig i utlandet? Mulighetene er mange.

Bli au pair

Er du glad i barn? Kunne du tenkt deg å bo og jobbe hos en familie i utlandet?

Dra på språkreise

Lyst å lære et nytt språk, bli kjent med en annen kultur og få venner fra andre land?

Jobb i utlandet

Drømmer du om å reise ut og jobbe i et annet land? Få internasjonal arbeidserfaring og kjennskap til en annen kultur.

Ta utdanning i utlandet

Kunne du tenke deg å ta hele eller deler av utdanningen din i utlandet?

Nyttige tips til reisen

Det er mye som skal ordnes før du kan reise ut i verden. Her er noen generelle tips til reisen.