Kjøpe bolig

Her finner du informasjon og nyttige råd for deg som er førstegangskjøper. I tillegg til å lese her, er det også lurt å snakke med folk som har kjøpt bolig tidligere. Selv om det er dyrt å kjøpe, lønner det seg ofte i det lange løp. Før du begynner å lete må du selvfølgelig finne ut om du faktisk har råd til å kjøpe, i tillegg til mye annet. Det kan vært lurt å starte med å finne ut av følgende:

Spør meg!

Drop-in og timeavtale

Jakob
jakob@ung.info
24 14 98 20

Før du kjøper bolig

Betalingsevne – og vilje
Hvor mye lån du får handler om din betalingsevne.

 • Hvor mye har du i inntekt?
 • Hvor høyt forbruk har du?
 • Har du annen gjeld, f.eks studielån?
 • Hvor mye kan du klare å betale på kort og lang sikt?
 • Hva skjer hvis renta stiger?

Bankene har som praksis at de ikke låner ut mer enn fem ganger brutto (før skatt) av årsinntekten din. For eksempel kan du få et boliglån på 1,6 millioner, om du har en årsinntekt på 400 000 kr.

Det lønner seg alltid å kontakte flere banker før du tar opp lån. Si at du undersøker ulike tilbud, det går an å forhandle seg frem til en bedre avtale enn det du først får tilbud om!

Hvor mye kan du låne?
Nettsiden Penger.no er en uavhengig side laget av finn.no og DinePenger. Her kan du regne ut hvor mye du kan låne og se hvor stort boliglån du klarer å betjene med din økonomi. Videre kan du sende inn en søknad til tre banker gjennom Penger.no. Det vil si at du får tilsendt et tilbud fra tre banker. Dette er ikke forpliktende fra din side men tilbudet er forpliktende for banken.

Egenkapital

Bankene vil kreve at du stiller med egenkapital for boligkjøpet. Det er i dag krav til 15 prosent egenkapital hvis man skal ta opp boliglån. Dette betyr at du må å ha 15 prosent av boligens totalpris, før du kan kjøpe. For eksempel må du ha minst 300.000 kr i egenkapital om du skal søke om et boliglån på to millioner.

Kausjonist

En kausjonist forplikter seg til å betale en annens lån dersom låntaker ikke kan betale selv. Kausjon reduserer bankens risiko ved å gi lån. En kausjonsavtale kan imidlertid være en risiko for kausjonisten. Kausjonister forplikter seg for ti år frem i tid. Tenk deg nøye om før du ber noen om å være kausjonist. Det er ubehagelig for begge parter hvis det går galt og de må betale for deg.

Finansieringbevis

Et finansieringsbevis er en forhåndsvurdering av hvor mye du vil kunne låne i banken. Et slikt bevis trenger du for å kunne legge inn et bud på en bolig. Det er banken som kan gi deg finansieringsbevis.

Boligsparing for ungdom (BSU)

Det er normalt å måtte bruke tid på å spare opp egenkapital før man kan kjøpe sin første bolig. Det finnes mange metoder og kontoer å spare på, men et sted å starte kan være å opprette en BSU-konto.

 • Boligsparing for ungdom (BSU) er en sparetjeneste. Det opprettes en egen BSU-konto i en bank hvor beløpene som settes inn gir skattefordeler. Rentebetingelsene på BSU-kontoen er normalt betydelig gunstigere enn de banken tilbyr for vanlige høyrente- og sparekonti.
 • Avtale om BSU kan kun inngås én gang.
 • BSU avtalen må inngås før kjøpet av bolig finner sted.
 • Maksimalt innskudd per år er satt til kr. 27 500. Man kan få 20 % av årlig innskudd i fradrag i inntektsskatt, altså opptil kr. 5500 i skattefradrag.
 • Du kan totalt spare 300 000 kr på BSU kontoen.
 • Man kan spare på BSU til og med det året man fyller 33 år.
 • Sparebeløpet kan kun brukes til kjøp av bolig eller nedbetaling av boliglån. Hvis pengene brukes på noe annet, må skattefordelen tilbakebetales. Hvis bankene ser at du har klart å spare er det et godt tegn. Hvis de ser at du har klart å betale husleie over flere år kan det også være positivt for deg.
 • Du kan bruke pengene på oppussing/vedlikehold av egen bolig.
bolig

Renter

Når du har funnet ut hvor mye du kan og vil ta opp i boliglån, vil neste steg være å sjekke hvilke banker som kan gi deg best mulig renter på lånet. Renter er kostnaden du betaler for å låne penger. Dette er en kostnad som kommer i tillegg til det du må nedbetale på selve boliglånet. Bankene kjemper om å tilby lavest mulig rente til sine kunder, så det kan være greit å undersøke litt før du bestemmer deg for bank.

Husk at det er forskjell på nominell rente og effektiv rente. Den effektive renten er det du faktisk betaler, inkludert alle gebyrer.

Deretter må du ta stilling til om du ønsker fast eller flytende rente på lånet.

Fast rente

Du binder renten i en avtalt periode, ved å betale det samme på lånet hver måned, uavhengig av svingninger i markedsrenten. Hvis forutsigbare lånekostnader er viktig for deg, kan fastrentelån være et godt alternativ.

Flytende rente

Et lån med flytende rente følger markedsrenten. Går rentenivået opp får du høyere lånekostnader, mens du får lavere lånekostnader hvis rentenivået går ned. Har du økonomi til å håndtere svingninger i markedet, viser historien at det over tid som regel lønner seg å velge flytende rente.

Dette er viktig å vite om visning

Som regel arrangeres det visning av boligen som skal selges. Ofte er dato og klokkeslett angitt i annonsen, ellers kan du avtale direkte med eier eller megler. Eiendomsmegler og/eller eier vil være til stedet på visningen, så da har du sjansen til å spørre om ting du lurer på om boligen. Ikke vær redd for å spørre og grave, det er viktig at man får vite mest mulig!

Du bør undersøke i hvor god stand boligen er. Ikke la deg lure av at boligen ser fin ut ved første øyekast, sjekk den tekniske standarden også. Ta gjerne med deg noen du kjenner som har greie på det, håndverkere eller andre. Du kan også ringe takstmannen for å få nærmere opplysninger om det som står i takstpapirene. Vær kritisk!

Husk at nytt kjøkken og nymalte vegger egentlig ikke er verd så mye. Det er viktigere at tak og vinduer er tette og at rør og kloakk virker som det skal.

Det kan også være lurt å tenke nøye igjennom hva som er viktigst for deg når du skal bo et sted:

Er det kort avstand til sentrum eller naturen som er viktigst? Er det viktig at det er stille og rolig, ønsker du utsikt, er det viktig at boligen er stor og åpen? Hvis du tenker gjennom dette på forhånd blir det lettere å vurdere leiligheten når du er på visning.

Det er også viktig å sjekke reguleringsplaner for området. Da kan du se om det er planlagt endringer for området du skal flytte til, for eksempel bygging av motorvei eller høyhus, noe som kan påvirke boligmiljøet og verdien av boligen. For å sjekke dette kan du ringe kundesenteret i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune på telefon 02 180.

Hvis du har lyst å se boligen en gang til, kan du be om en privat visning for å få et bedre inntrykk av leiligheten. Dette er som regel avhengig av at det er tid til det før fristen for bud går ut, eller at det ikke har kommet inn noen bud.

bolig

Slik foregår en budrunde

Bestem deg for en øvre grense for hva du vil by på forhånd, slik at du ikke lar deg presse til å by mer enn du egentlig har råd til. Begynn lavt, og øk heller budet etter hvert. En budrunde kan være stressende og med en pågående megler er det lett å la seg rive med.

Husk at det er viktig å holde hodet kaldt. Meglere har ikke lov å påvirke deg gjennom å oppmuntre deg til å ”gi litt ekstra”, ”dra på litt” og lignende. Gjør megler dette, gjør vedkommende oppmerksom på at han/hun bryter god meglerskikk.

Det finnes flere drømmeboliger der ute og de fleste som skal kjøpe er med på mange budrunder etter hverandre før de får tilslag. Det er mange som spekulerer i å gi et høyt bud helt i starten av runden for å skremme de andre budgiverne. Dette er noe som er litt vanskelig å anbefale fordi markedet endrer seg hele tiden, og det kan hende at du ender opp med å betale mer for leiligheten enn det du ellers ville gjort. Ha heller is i magen.

Tips til budrunden

 • By aldri på mer enn en bolig av gangen. Bud er bindene, og dersom du byr på flere boliger samtidig for å sikre deg, kan det koste deg dyrt hvis du får tilslag på flere.
 • Angi en tidsfrist for når budet ditt går ut, og når du eventuelt kan overta boligen. Hvis du har noen forbehold, ta dem med i budet. Ikke vær redd for å sette korte frister. Dette kan presse selger og bidra til at du får tilslaget. Siden budet er bindende vil det også være lite fordelaktig for deg å ha satt en ukes frist for eksempel. Da har du jo ikke mulighet til å by på andre leiligheter i løpet av den uken før du har fått svar.
 • Bud skal alltid gis skriftlig først. Med budet skal det følge finansieringsbevis fra banken som garanti for at du har midler å kjøpe for. Be om å få vite hvor mange som er med på budrunden og hvor mye de har budt.

Hva slags bolig skal du kjøpe?

Kjøper du selveier-leilighet har du full råderett over boligen, og kan for eksempel leie ut uten å få godkjenning av borettslagsstyret. Avgiftene ved kjøp av selveierleilighet er 2,5 % av kjøpesummen, pluss et tinglysningsgebyr.

Kjøper du en selveierleilighet må du belage deg på å betale husleie for å dekke fellesutgifter. Fellesutgifter kan for eksempel være utgifter for å dekke trappevask eller betale for opppussing av fellesfasaden (tak, verandaer etc).

Borettslaget er én juridisk enhet til forskjell fra selveierboligene som hver er en juridisk enhet.

Boligen er eid av et borettslag og har et eget grunnboksblad i Grunnboken. En borettslagsleilighet eller andelsbolig kan være alle former for bolig slik som leilighet, enebolig, rekkehus, tomannsbolig eller fritidsbolig. Boligeier er andelseier i borettslaget og har kjøpt en enerett til å bruke boligen, på lik linje med selveierbolig. Verdien av boligen er lik kjøpesum og andel av fellesgjeld.

Som regel har eiere i borettslaget forkjøpsrett når en leilighet skal selges. Forkjøpsrett avklares på ansiennitet. De som har vært i borettslaget lenge har med andre ord forrang foran andre.

Om du tenker å kjøpe bolig kan det være lurt å bli medlem i et boligbyggelag før du kjøper. Da kan du bygge opp din ansiennitet. I tillegg følger det med en del medlemsfordeler ved å være medlem. Sjekk ut:  www.obos.no og www.usbl.no

Husleien i et borettslag dekker fellesutgifter men kan også gå med til å ta seg av gjeld borettslaget måtte ha. Dette er som regel uproblematisk. Men finn ut hvordan nedbetalingsplanen for gjelden er: over hvor lang tid skal gjelden betales, hvordan er renten beregnet, er det avdragsfrihet etc. Her kan det være gjemte feller.

Aksjeleilighet er leilighet i boligeiendom som er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap.

Et slikt selskap kalles vanligvis boligaksjeselskap, fordi det til aksjene er knyttet en rett til å leie en bestemt leilighet i selskapets eiendom. Aksjen gir eiendomsrett og medbestemmelsesrett i selskapet.

Etter at du har kjøpt bolig

Hva kan du gjøre når du oppdager feil i ettertid?

 • Kreve at feilen fikses. (Du kan ikke rette feilen selv og så kreve at selgeren skal betale.)
 • Kreve prisreduksjon. Eventuell prisreduksjonen skal være tilsvarende kostnadene ved å få feilen fikset.
 • Heve kjøpet. Men da må mangelen være stor.

Det er viktig at du sier ifra om feilen så fort du oppdager den. Det bør ikke gå mer enn tre måneder, ellers kan du miste retten til å påberope deg mangelen. Feil og mangler i nybygg kan reklameres innen fem år etter at du kjøpte boligen. Men ikke utsett det, jo lenger du venter med å si ifra, jo vanskeligere blir det!

Innboforsikring
Innboforsikring dekker slikt som brann-, vann- og innbruddsskader og er bra å ha for å få erstattet tap og skade på møbler, klær og annet som du måtte ha i din bolig. Det finnes flere forskjellige innboforsikringer. Hvis du er usikker på hvilken du skal kjøpe kan du spørre litt rundt og høre på andres erfaringer med innboforsikring før du bestemmer deg.

Råd og veiledning
Forbrukerrådets nettside er en ressurs både for huseiere og husleiere. Der står det mye nyttig informasjon til deg som har kjøpt en leilighet.

Huseiernes landsforbund er en interesseorganisasjon for huseiere i Norge. Som medlem kan du få juridisk og økonomisk veiledning.

Bolig kontrakt

Har du flere spørsmål om bolig?

VISNING

Hva er viktig å tenke på når man skal på visning? Her finner du noen gode tips.

HUSLEIE OG KONTRAKT

Hvor mye er det vanlig å betale i husleie? Det finnes ikke faste satser, men husleieloven sier noe om hva som er vanlig.

RETTIGHETER

Usikker på hva som er ditt eller huseiers ansvar og plikter? Heldigvis finnes det er lovverk man kan forholde seg til.

OPPSIGELSE

Husk at du har mange rettigheter enten du har funnet deg ny leilighet eller har problemer med utleier.

KJØPE BOLIG

Hva skal til for å kjøpe egen bolig? Hvis du sparer penger kan du etterhvert få råd til å kjøpe egen bolig.

BOSTEDSLØS

Til deg som har blitt kastet ut av hjemmet ditt eller er i en situasjon hvor du ikke har noe sted å sove og har akutt behov for hjelp.