Informasjonssenter i Oslo

for deg mellom 13 og 27 år

Bostedsløs

Dette er informasjon for deg som har blitt kastet ut av hjemmet ditt eller er i en situasjon hvor du ikke har noe sted å sove og har akutt behov for hjelp.

Dette er en veldig vanskelig situasjon og det er dessverre flere unge som opplever dette, med en følelse av å stå helt alene. Selv om ikke Unginfo har en enkel løsning, kan vi tilby informasjon om de mulighetene som finnes. Du kan også besøke oss i senteret vårt, for veiledning og lån av internett og telefon i jakten på et sted å bo.

Trenger du et sted å bo i natt?

Venner og familie
Hvis du er i en slik situasjon bør du først finne ut av om du har noen venner eller annen familie du kan sove hos. Det er også nødvendig å finne ut av om det finnes muligheter for å flytte inn igjen der du bodde før. Hvis du synes det er vanskelig å gjøre dette på egen hånd, finnes det organisasjoner som kan hjelpe deg, for eksempel gjennom konfliktløsing.

Hvis det ligger en konflikt i grunn kan du se om dere kan løse konflikten. Det finnes konfliktråd og tjenester som tilbyr hjelp hvis du har en konflikt eller trenger veiledning:

Konflikt hjemme? Disse kan hjelpe deg

Konfliktrådet

Konfliktrådet er en statlig tjeneste som bistår for å løse konflikter. På deres nettside kan du lete etter ditt konfliktråd der du bor.

Les mer: konfliktraadet.no

Robust – kirkens bymisjon

Et gratis tilbud til barn og unge i skolealder som har det vanskelig hjemme. Foreldre kan også henvende seg til ROBUST. Tilbyr konfliktløsning, råd og veiledning.

Les mer: bymisjon.no

Barnevernet

Er du under 18 år kan du kontakte Barnevernet. De har en rekke tiltak for barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling. Hvis du er over 18 år og har vært innom barnevernet før du var 18 år, er det en mulighet for at de fortsatt kan hjelpe deg. Undersøk derfor med barnevernet eller din gamle saksbehandler om det er noe de kan gjøre for deg.

Les mer: bufetat.no/barnevern

NAV

Hvis du er i en nødsituasjon og ikke har noe sted å bo, har NAV plikt til å hjelpe deg med et midlertidig sted å bo dersom du oppholder deg i kommunen. Du kan få hjelp til midlertidig botilbud som kan være helt eller delvis betalt av kommunen. Dersom du har midler, skal du betale selv. Midlertidig botilbud kan være tilbud om opphold i pensjonat, hospits eller annet egnet husvære. Dette gjelder inntil det evt. er mulig å finne en mer permanent løsning på boligspørsmålet.

Det er imidlertid flere enn ungdom som benytter seg av disse tilbudene, og mange av dem er hyppig besøkt av rusmisbrukere. Som ungdom kan dette være ubehagelig, og det oppfordres derfor til å sjekke om man kan bo hos venner eller familie eller finne andre muligheter i tillegg.

For å få hjelp og mer informasjon fra NAV må du kontakte NAV i bydelen din. På NAV sine nettsider her, kan du søke etter kontaktinformasjon til din bydel. Hvis du er usikker på hvilken bydel du tilhører kan du ringe 02180 som er sentralnummeret til NAV, og spørre.

Hvis du ikke klarer å dekke et depositum selv og har fått avslag på søknad om lån i banken, kan du også søke om sosial garanti hos NAV. Kontakt NAV i din bydel for mer informasjon.

Ungbo

Ungbo er Oslo kommunes boligtilbud til unge mellom 17 og 23 år som har problemer med å etablere seg på det ordinære boligmarkedet. Ungbo formidler leiligheter, hybler og bofellesskap som er litt rimeligere enn leiligheter på det ordinære leiemarkedet. Boligene har strøm og vann, men ikke møbler. Kriteriene for å kunne søke bolig hos Ungbo er følgende:

  • har fylt 17 år men ennå ikke har fylt 23 år
  • har bodd i Oslo de to siste årene
  • har problemer med å etablere deg i det ordinære boligmarkedet
  • er uten egnet bolig
  • har lovlig opphold i Norge

Dette kan være noe for deg som, på sikt, kunne tenke deg å flytte ut hjemmefra og som sliter på boligmarkedet.

For å søke en leilighet gjennom Ungbo må du søke gjennom boligkontoret i din bydel. Behandlingstiden er lang og egner seg for deg som har et sted å bo i mellomtiden. Men selv om behandlingstiden er lang kan det være lurt å legge inn en søknad slik at du står på venteliste og kanskje får tilbud senere.

Marita Bo

Marita.no

Er et tilbud for ungdom mellom 18-23 år (ned til 16 år med foresattes samtykke), som er utsatt for rus eller som trenger oppfølging i en fase i livet. De har 4 plasser for gutter og tilsvarende for jenter. Kontakt Marita Bo for å høre om de har noen ledige plasser. Du kan også kontakte oss på Unginfo så kan vi høre for deg.

Anker studentbolig

Ankerstudentbolig.no

Hvis du er elev, student eller lærling i Oslo kan du legge inn en søknad hos Anker studentboliger. Dette er en løsning for deg som ikke er tilegnet SiO og som leter etter en rimeligere leilighet. Her er det smart å søke tidlig – begynn gjerne på våren.

Visning

Visning betyr at du inviteres til å se på boligen og at utleier samtidig får møte deg. Det kan være mange interesserte leietakere på visning samtidig.

Husleie

Det finnes ingen satser på hva man kan ta i husleie. Men ifølge husleieloven kan det ikke avtales en leie som er urimelig i forhold til det som er vanlig leie for tilsvarende bolig.

Rettigheter

Visste du at det er ditt ansvar å vedlikeholde dørlåsene i leiligheten? Her kan du lese hvilke rettigheter og plikter du har som leietaker.

Oppsigelse

Enten du har funnet deg ny leilighet eller har problemer med utleier så burde du vite dine rettigheter ved en eventuell oppsigelse.

Kjøpe bolig

Selv om det er dyrt å kjøpe, lønner det seg ofte i det lange løp. Før du begynner å lete må du selvfølgelig finne ut om du faktisk har råd til å kjøpe.

Ordforklaring

Når du skal flytte hjemmefra eller kjøpe bolig vil du møte på mange nye ord og uttrykk. Her finner du forklaringen på noen av dem.

Bostedsløs

Dette er informasjon for deg som har blitt kastet ut av hjemmet ditt eller er i en situasjon hvor du ikke har noe sted å sove og har akutt behov for hjelp.

Kontakt oss

Vi holder til i Møllergata 3 og tar imot alle henvendelser, enten det er ønske om veiledning, kurs, spørsmål på våre områder (jobb, bolig osv.) eller du bare vil plukke med deg noen brosjyrer.

Kom innom, spør oss om alt!

Åpningstider

Mandag – fredag: 11:00 – 17:00

Lørdag: 12:00 – 17:00

Send en e-post