Bostedsløs

Er du bostedsløs? Dette er informasjon for deg som har blitt kastet ut av hjemmet ditt eller er i en situasjon hvor du ikke har noe sted å sove og har akutt behov for hjelp.

Dette er en veldig vanskelig situasjon og det er dessverre flere unge som opplever å bli bostedsløse, med en følelse av å stå helt alene. Selv om ikke Unginfo har en enkel løsning, kan vi tilby informasjon om de mulighetene som finnes. Du kan også besøke oss i senteret vårt, for veiledning og lån av internett og telefon i jakten på et sted å bo.

Spør meg om bolig

Drop-in eller timeavtale

Nora Hjelde Elmofty
nora@ung.info
24 14 98 20

Trenger du et sted å bo i natt?

Venner og familie
Hvis du er i en slik situasjon bør du først finne ut av om du har noen venner eller annen familie du kan sove hos. Det er også nødvendig å finne ut av om det finnes muligheter for å flytte inn igjen der du bodde før. Hvis du synes det er vanskelig å gjøre dette på egen hånd, finnes det organisasjoner som kan hjelpe deg, for eksempel gjennom konfliktløsing.

Hvis det ligger en konflikt i grunn kan du se om dere kan løse konflikten. Det finnes konfliktråd og tjenester som tilbyr hjelp hvis du har en konflikt eller trenger veiledning.

Konflikt hjemme? Disse kan hjelpe deg

Konfliktrådet

Konfliktrådet er en statlig tjeneste som bistår for å løse konflikter. På deres nettside kan du lete etter ditt konfliktråd der du bor.

Les mer: konfliktraadet.no

Robust – kirkens bymisjon

Et gratis tilbud til barn og unge i skolealder som har det vanskelig hjemme. Foreldre kan også henvende seg til ROBUST. Tilbyr konfliktløsning, råd og veiledning.

Les mer: bymisjon.no

Barnevernet

Er du under 18 år kan du kontakte Barnevernet. De har en rekke tiltak for barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling. Hvis du er over 18 år og har vært innom barnevernet før du var 18 år, er det en mulighet for at de fortsatt kan hjelpe deg. Undersøk derfor med barnevernet eller din gamle saksbehandler om det er noe de kan gjøre for deg.

Les mer: bufetat.no/barnevern

NAV plikter å hjelpe deg

Hvis du er i en nødsituasjon og ikke har noe sted å bo, har NAV plikt til å hjelpe deg med et midlertidig sted å bo dersom du oppholder deg i kommunen. Du kan få hjelp til midlertidig botilbud som kan være helt eller delvis betalt av kommunen. Dersom du har midler, skal du betale selv. Midlertidig botilbud kan være tilbud om opphold i pensjonat, hospits eller annet egnet husvære. Dette gjelder inntil det evt. er mulig å finne en mer permanent løsning på boligspørsmålet.

Det er imidlertid flere enn ungdom som benytter seg av disse tilbudene, og mange av dem er hyppig besøkt av rusmisbrukere. Som ungdom kan dette være ubehagelig, og det oppfordres derfor til å sjekke om man kan bo hos venner eller familie eller finne andre muligheter i tillegg.

For å få hjelp og mer informasjon fra NAV må du kontakte NAV i bydelen din. På NAV sine nettsider her, kan du søke etter kontaktinformasjon til din bydel. Hvis du er usikker på hvilken bydel du tilhører kan du ringe 55 55 33 33 som er sentralnummeret til NAV, og spørre.

Hvis du ikke klarer å dekke et depositum selv og har fått avslag på søknad om lån i banken, kan du også søke om sosialgaranti hos NAV. Kontakt NAV i din bydel for mer informasjon.

bolig

Botilbud for ung i Oslo

Ungbo

Ungbo er Oslo kommunes boligtilbud til unge mellom 17 og 23 år som har problemer med å etablere seg på det ordinære boligmarkedet. Ungbo formidler leiligheter, hybler og bofellesskap som er litt rimeligere enn leiligheter på det ordinære leiemarkedet. Boligene har strøm og vann, men ikke møbler. Kriteriene for å kunne søke bolig hos Ungbo er følgende:

  • har fylt 17 år men ennå ikke har fylt 23 år
  • har bodd i Oslo de to siste årene
  • har problemer med å etablere deg i det ordinære boligmarkedet
  • er uten egnet bolig
  • har lovlig opphold i Norge

Dette kan være noe for deg som, på sikt, kunne tenke deg å flytte ut hjemmefra og som sliter på boligmarkedet.

For å søke en leilighet gjennom Ungbo må du søke gjennom boligkontoret i din bydel. Behandlingstiden er lang og egner seg for deg som har et sted å bo i mellomtiden. Men selv om behandlingstiden er lang kan det være lurt å legge inn en søknad slik at du står på venteliste og kanskje får tilbud senere.

Mer informasjon: UngBo

Marita Bo

Er et tilbud for ungdom mellom 18-23 år (ned til 16 år med foresattes samtykke), som er utsatt for rus eller som trenger oppfølging i en fase i livet. De har 4 plasser for gutter og tilsvarende for jenter. Kontakt Marita Bo for å høre om de har noen ledige plasser. Du kan også kontakte oss på Unginfo så kan vi høre for deg.

Mer informasjon: Marita.no

Anker studentbolig

Hvis du er elev, student eller lærling i Oslo kan du legge inn en søknad hos Anker studentboliger. Dette er en løsning for deg som ikke er tilegnet SiO og som leter etter en rimeligere leilighet. Her er det smart å søke tidlig – begynn gjerne på våren.

Mer informasjon: Ankerstudentbolig.no

Har du flere spørsmål om bolig?

VISNING

Hva er viktig å tenke på når man skal på visning? Her finner du noen gode tips.

HUSLEIE OG KONTRAKT

Hvor mye er det vanlig å betale i husleie? Det finnes ikke faste satser, men husleieloven sier noe om hva som er vanlig.

RETTIGHETER

Usikker på hva som er ditt eller huseiers ansvar og plikter? Heldigvis finnes det er lovverk man kan forholde seg til.

OPPSIGELSE

Husk at du har mange rettigheter enten du har funnet deg ny leilighet eller har problemer med utleier.

KJØPE BOLIG

Hva skal til for å kjøpe egen bolig? Hvis du sparer penger kan du etterhvert få råd til å kjøpe egen bolig.

BOSTEDSLØS

Til deg som har blitt kastet ut av hjemmet ditt eller er i en situasjon hvor du ikke har noe sted å sove og har akutt behov for hjelp.

Kom innom

T-bane/buss til Stortinget eller Jernbanetorget (5 min å gå til UngInfo).
Trikk 17, 18 eller 19 til Stortorvet (2 min å gå til UngInfo).