Rettigheter

Som ung, elev eller student har du mange rettigheter. Dette gjelder innenfor både skole, helse, økonomi og jobb. Spør oss om du er usikker på dine rettigheter!

Spør meg!

Drop-in og timeavtale

Emilie
emilie@ung.info
I permisjon

NAV

For deg som trenger rådgivning og økonomisk støtte i forbindelse med arbeidsløshet, sykdom eller er i en annen vanskelig livssituasjon. Du tilhører NAV-kontoret i bydelen din. Ring eller se på nett for å finne kontaktinfo til ditt NAV-kontor.

Les mer om NAV sitt tilbud via deres nettside nav.no

Telefon: 55 55 33 33
Åpningstider: Man-fre 9-15

pc

Rettshjelp

Gir gratis rettshjelp i enkeltsaker. Du kan melde inn saker over telefon, ved personlig oppmøte eller på nett. Ta med alle dokumenter som kan være relevant for saken.

Adresse: Skippergata 23
Telefon: 22 84 29 00
Saksmottak: Man 16-19, Tirs 10-15
Gratis

Les mer om tilbudet til JussBuss her.

Gir gratis rettshjelp til barn og unge opp til 25 år. Du kan melde inn saker over telefon, ved personlig oppmøte eller på nett. Ta med alle dokumenter som kan være relevant for saken. Ring for å avtale fysisk møte.

Adresse: Skippergata 23
Telefon: 22 41 22 40 (man- tors 10-15)
Gratis

Les mer om tilbudet til UngRettshjelp her.

Gir gratis rettshjelp i enkeltsaker. Du kan melde inn saker over telefon eller ved personlig oppmøte. Ta med deg alle dokumenter som kan være relevante for saken.

Adresse: Louises gate 30
Telefon: 22 69 86 10
Åpningstider: Onsdag kl. 17-19
Gratis

Les mer om tilbudet til Rettshjelpsentralen her. 

Alle er velkomne til å kontakte tjenesten for hjelp og råd, men om du har rett på gratis rådgivning, er avhengig av inntekt. Du kan møte opp til drop-in, eller bestille time på telefon eller i resepsjonen.

Adresse: Storgata 19
Telefon: 23 48 79 00
E-post: frirettshjelp@vel.oslo.kommune.no

Les mer om tilbudet til Fri rettshjelp her.

Ombudet kan gi deg informasjon om dine rettigheter som pasient, bruker eller pårørende. De kan også gi råd og veiledning innenfor helse- og sosialrettslige spørsmål. Videre kan de hjelpe med å formulere og videreformidle spørsmål eller klage til rett mottaker. De ansatte har taushetsplikt og du kan være anonym ved din henvendelse.

Adresse: Lille Grensen 7
Telefon: 23 13 90 20
Gratis

Les mer om tilbudet til Pasient- og brukerombudet her. 

Rettshjelp

Mobbing og diskriminering

Kan hjelpe deg hvis du opplever diskriminering. Gir gratis råd og veiledning over telefon og e-post. På nettsidene finner du informasjon som kan hjelpe deg å løse din sak.

Adresse: Mariboesgate 13, 4 etg.
Telefon: 23 15 73 00
E-post: post@ldo.no

Les mer om Likestillings- og diskrimineringsombudet her.

Voksne for Barn arbeider for barn og unges interesser, og behov relatert til psykisk helse. Organisasjonen gir ut informasjon om aktuelle temaer som er knyttet til barn og unge, som for eksempel mobbing.

Adresse: Lille grensen 5
Telefon: 488 96 215
Åpningstider: Man-fre 9-15

Les mer om tilbudet til Voksne for barn her. 

Svarer blant annet på spørsmål om mobbing og diskriminering på arbeidsplassen.

Telefon: 73 19 97 00
Åpningstider: Mandag- fredag kl. 9-14

Les mer om Arbeidstilsynets svartjeneste her.

Jobber for å bekjempe rasisme og diskriminering. Kan hjelpe deg hvis du opplever rasisme, konflikter, diskriminering eller problemer med myndighetene.

Adresse: Storgata 25
Telefon: 23 13 90 00
E-post: epost@antirasistisk-senter.no

Les mer om Antirasistisk senter her.

Svarer på henvendelser fra deg som har blitt utsatt for diskriminering fra det offentlige.

E-post: kontakt@omod.no

Les mer om tilbudet til Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD) her.

Kjemper for likeverd og likestilling for funksjonshemmede. Gir informasjon, råd og støtte.

Adresse: Schweigaardsgate 12
Telefon: 24 10 24 00
E-post: post@nhf.no

Les mer om tilbudet til Norges handikapforbund her.

Mental Helses telefon og chattetjeneste for deg som har spørsmål om arbeid eller har behov for råd i en vanskelig situasjon på jobb.

Telefon: 22 56 67 00
Åpningstider: Man – fre 08.30-16, tors 08.30-18
E-post: kontakt@arbeidslivstelefonen.no

Les mer om Arbeidslivstelefonen her.

Barneombudet

Barn og unges talsperson, som jobber for å sikre barn og unges rettigheter. Alle barn og unge kan ta kontakt. Svarer på spørsmål om dine rettigheter og kan gi råd og veiledning.

barneombudet.no
Telefon: 22 99 39 50
E-post: post@barneombudet.no

Økonomisk rådgivning

Har du økonomiske problemer? Økonomirådstelefonen i NAV gir deg enkle råd og hjelp til selvhjelp. Hvis du trenger mer hjelp, vet de hvem du bør kontakte. Det er gratis å ringe fra fasttelefon. Ringer du fra mobiltelefon, kan de ringe deg tilbake hvis du ønsker det. Du kan være anonym. Du kan også chatte om økonomiske problemer på sidene til NAV alle hverdager fra 10 til 15.

Telefon: 55 55 33 39
Gratis

 Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre

Telefon: 22 20 19 99
Åpningstider: Man-fre kl. 9-16
Gratis

Les mer om Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) her.

gjeld og rettigheter

Skole og utdanning

Rådgiver på skolen din kan hjelpe til med vanskelige spørsmål, og har oversikt over dine muligheter og hvem du kan kontakte.

Passer på at elever og lærlinger i videregående opplæring i Oslo får oppfylt de rettighetene de har krav på. Ta kontakt hvis du trenger hjelp med å løse en sak eller lurer på rettighetene dine.

Adresse: Rådhusplassen 1
Telefon: 918 04 304
E-post:  elevombudet@oslobystyre.no

Les mer om tilbudet til Elev- og lærlingombudet her.

Har du flere spørsmål om helse og rettigheter?

Akutt

Her finner du oversikt over hvem du kan kontakte hvis du har behov for akutt hjelp.

Noen å snakke med

Uansett hva du har på hjertet finnes det noen du kan snakke med.

Tøft hjemme?

Noen opplever å ha det vanskelig eller utrygt hjemme. Ikke nøl med å be om hjelp!

Helsetilbud

Det finnes mange gratis og/eller billige helsetilbud i Oslo.

Seksualitet

Steder å kontakte hvis du har spørsmål om seksualitet, identitet, relasjoner, parforhold eller annet.

Avhengighet

Her er en liste over hvem du kan snakke med om du sliter eller noen du kjenner sliter med avhengighet.

Pårørende

Her finner du oversikt over pårørendeorganisasjoner.

Rettigheter

Her får du en oversikt over hvilke steder som kan gi deg veiledning innen sosiale områder som bolig, økonomi, arbeid etc.