Lån og stipend

Lånekassen deler ut stipend og lån til elever og studenter i Norge og til norske studenter som tar utdanning over nesten hele verden. Regelen er ofte slik at hvis skolen er godkjent av Lånekassen, så kan du søke støtte. Hvis skolen er godkjent av Lånekassen, er det også et kvalitetsstempel fra Lånekassens side.

Søk om stipend og lån på nettsidene til Lånekassen: lanekassen.no

Les mer om stipend og lån til flyktninger her.

Les mer om stipend og lån til utdanning for utenlandske statsborgere her.

Spør meg!

Drop-in og timeavtale

Aden
aden@ung.info
24 14 98 20

For elever og lærlinger på videregående skole

Alle elever og lærlinger med ungdomsrett kan søke stipend og lån fra Lånekassen. Lån er penger du må betale tilbake, mens stipend er penger du får. Du må ha takket ja til skoleplass før du kan søke om stipend og lån. Hvis du er lærling må du vente til du har signert kontrakt med lærebedriften før du kan søke.

Søknadsfrister: 

  • 15. november for høstsemesteret
  • 15. mars for vårsemesteret.

Utstyrsstipend
Alle elever har rett på utstyrsstipend. Stipend skal dekke det du trenger av utstyr til utdanningen du tar. Beløpet avhenger av hvilket utdanningsprogram du går. Skoleåret 2021/2022 er stipendet på 1096,-, 1648,-, 2657,- eller 4513 kr i måneden

Borteboerstipend
Du kan søke på dette stipendet hvis du ikke kan bo hjemme mens du går på videregående. For å få borteboerstipend må foreldrene dine bo 40 km fra skolen, eventuelt at du bruker mer enn tre timer på å reise til og fra skolen. Din og foreldrene dine sin inntekt er også avgjørende. Det kan gjøres unntak fra disse reglene hvis spesielle forhold, som konflikt, gjør at du ikke kan bo hjemme.

Inntektsavhengig stipend
Du kan ha rett til mer stipend hvis foreldrene dine har svært lav inntekt. Lånekassen vurderer om du har krav på inntektsbasert stipend basert på inntekten til foreldrene dine, om de bor sammen, om foreldrene dine har ny partner og hvor mange søsken du har.

Andre stipend og lån: 

  • skolepenger til videregående 
  • reisestipend 
  • flyktningstipend 
  • barnestipend 
  • lån for deg som er over 18 år 
  • lån for deg med voksenrett 

Sjekk om har rett på noen av disse stipendene og lånene på lanekassen.no.

Slik søker du stipend og lån

Du søker stipend og lån på nettsidene til Lånekassen, og du må ha en studieplass før du kan søke. Du logger deg inn på Lånekassens sine sider ved å bruke MinID. Ved å fylle inn søknad om lån og stipend på videregående, søker du automatisk om utstyrsstipend, borteboerstipend og reisestipend. Lånekassen vurderer hvilke av disse du kan få. Hvis du vil søke på inntektsavhengig stipend også, må du krysse av for det.

For studenter under høyere utdanning

Lånekassen gir økonomisk støtte til utdanning gjennom stipender og lån. Denne støtten kalles ofte for basisstøtte. Målet med støtten er å gjøre utdanning mulig for alle. Det finnes flere typer stipend og lån. Her er de vanligste:

Utdanningsstipend
Basisstøtten blir gitt som lån først, og så kan deler av lånet bli gjort om til stipend. For å få rett til utdanningsstipend må du være borteboende og ikke ha inntekt og formue over fastsatte grenser.

Omgjøringslån
Omgjøringslånet utgjør 25 % av basislånet, og kan bli gjort om til stipend etter at du har bestått studiet og Lånekassen har kontrollert din inntekt og formue. Du må være borteboer og ikke ha inntekt eller formue over grensene for å få omgjort lån til stipend. Å være borteboer vil si at du har flyttet ut hjemmefra.

Gradsomgjøringslån
Dette lånet utgjør 15 % av basisstøtten, og kan bli gjort om til stipend når du fullfører graden. Denne ordningen er ny og gjelder fra og med undervisningsåret 2019/2020. Ordningen har som mål å motivere studentene til å fullføre graden sin.

Hvilke utdanninger gir gradsomgjøringslån?
For å få gradsomgjøringslån må du ha fullført en av følgende grader: bachelorgrad, toårig mastergrad, femårig mastergrad, profesjonsstudie eller PPU. Det finnes andre utdanninger som kan gi rett til gradsomgjøringslån. For mer informasjon om disse utdanningene se Lånekassens sine sider.

Maksimalt lån
Du får utbetalt hele basislånet, og inntil 40 % av det kan bli gjort om til stipend. (Det 25 % er omgjøringslån og 15 % er gradsomgjøringslån).

Stipend og begrenset lån
Du velger selv hvor stort lån du skal ha. Du har fortsatt mulighet til å gjøre deler av lånet om til stipend.

Forskjellen på stipend og lån

Lån er penger du må betale tilbake når du har fullført studiene. Du betaler ned lånet til Lånekassen over flere år. De aller fleste studenter starter å betale tilbake lånet når de er ferdig med utdanningen og har kommet seg ut i jobb. Flere av de ansatte på UngInfo har studielån. Spør oss om nedbetaling.

Stipend er penger du slipper å betale tilbake. Hele* beløpet fra Lånekassen er et lån frem til du har bestått utdanningen din. Etter at du er ferdig med studiene blir deler av lånet omgjort til stipend hvis du består alle fagene dine. Det betyr at deler av lånet blir “slettet”. Lån som kan gjøres om til stipend kalles omgjøringslån, og det finnes to typer omgjøringslån.

*Det er noen unntak: foreldrestipend, barnestipend og sykestipend. Det kan du lese mer om på lanekassen.no.

Har du flere spørsmål om utdanning?

Utdanningsveiledning

Er du forvirra? Du kan få utdanningsveiledning på UngInfo og her kan du lese tips til å velge utdanning.

Videregående

Yrkesfag eller studieforberedende? Her kan du lese om hva som er forskjellen på de ulike utdanningsprogrammene.

Folkehøgskole

Ta et år på folkehøgskole? Et annerledes skoleår uten karakterer og eksamen.

Ta opp fag

Vil du ta opp fag? Da kan du bli privatist. Du kan forbedre karakterene dine eller ta opp fag fra videregående.

Høyere utdanning

Vil du begynne på universitet eller høgskole? Informasjon til deg som skal søke for første gang.

Lån og stipend

Studiestøtte? De fleste elever og studenter kan få stipend og lån fra Lånekassen.