Informasjon og veiledning

For deg mellom 13 og 27 år

Kom innom oss i Møllergata 3d

UngInfo

Lån og stipend

Hvordan skal du leve når du blir student? Noen velger stipend som inntekt, noen jobber ved siden av skolen og andre gjør begge delene.

Lånekassen deler ut stipend og lån til elever og studenter i Norge og til norske studenter som tar utdanning over nesten hele verden. Regelen er ofte slik at hvis skolen er godkjent av Lånekassen, så kan du søke støtte. Hvis skolen er godkjent av Lånekassen, er det også et kvalitetsstempel fra Lånekassens side.

lanekassen.no finner du all informasjon om å søke stipend og lån til utdanning. 

På nettsidene til Lånekassen kan du klikke på “Stipend og lån til utdanning”, også velge nedover listen etter det du leter etter. Hvis du ikke finner svar på det du lurer på på nettsidene kan du ringe Lånekassen tlf: 21 49 60 00 (tid kl.9-15 man-fre). Det er ofte veldig lang ventetid på telefonen, så du kan også ringe oss på tlf: 24 14 98 20 eller sende oss ditt spørsmål.

Spør meg om studielån og stipend

Aden_ansatt_Unginfo

Drop-in eller timeavtale

Aden Suliman Mussa

aden@ung.info
97 30 62 05

Lån og stipend under høyere utdanning

Lånekassen gir økonomisk støtte til utdanning gjennom stipender og lån, denne støtten kalles ofte for basisstøtte. Målet med støtten er å gjøre utdanning mulig for alle. Det finnes flere typer stipend og lån, her er de vanligste.

Teksten om lån og stipend under høyere utdanning er kvalitetssikret av Lånekassen.

Utdanningsstipend:

Basisstøtten blir gitt som lån først, og deretter kan deler av lånet bli gjort om til stipend. For å få rett til utdanningsstipend må du være borteboende og ikke har inntekt og formue over fastsatte grenser. 

Forskjellen på stipend og lån
Lån=
penger man må betale tilbake, når du har fullført studiene. Du betaler ned lånet til Lånekassen over flere år. De aller fleste studentene starter å betale tilbake lånet når de er ferdig med utdanningen, og har kommet seg ut i jobb. Flere av de ansatte på Unginfo har studielån. Spør oss om nedbetaling!

Stipend= Hele* beløpet fra Lånekassen er et lån frem til du har bestått utdanningen din – etter at du er ferdig med studiene blir deler av lånet omgjort til stipend – det betyr at deler av lånet blir “slettet” lånt som kan gjøres om til stipend kalles omgjøringslån, og det finnes to typer omgjøringslån.

*Det er noen unntak: foreldrestipend, barnestipendet og sykestipend. Det kan du lese mer om på lanekassen.no.

Omgjøringslån
Utgjør 25% av basislånet og kan bli gjort om til stipend etter du har bestått studiepoeng og Lånekassen har kontrollert inntekten og formuen din. Du må være borteboer, og ikke ha inntekt og formue over grensene for å få omgjort lån til stipend.  Borteboer vil si at du har flyttet ut fra foreldrene dine.

Grad Omgjøringslån
Dette lånet utgjør 15% av basisstøtten og kan bli gjort om til stipend dersom du fullfører graden. Denne ordningen er ny og gjelder fra og med undervisningsåret 2019/2020, og har som mål å motivere studentene til å fullføre graden.

Hvilken utdanninger gir gradsomgjøringslån?
For å få gradsomgjøringslån må du ha fullført en av følgende utdanninger: bachelorgrad, toårig mastergrad, femårig mastergrad, profesjonsstudiet eller PPU. Det finnes andre utdanninger som kan gi rett til gradsomgjøringslån, for mer informasjon om disse utdanningene se Lånekassens sine sider. 

Maksimalt lån
Du får maksimalt hva du kan få i basislån. Inntil 40 % av basislånet kan bli gjort om til stipend (omgjøringslån 25% og grad omgjøringslån 15 %).

Stipend og begrenset lån
Du velger hvor stort lån du skal ha. Du har fortsatt mulighet til å gjøre deler av lånet om til stipend.

stipend og lån

Student og permittert fra jobb på grunn av korona?

Studenter har som regel ikke rett på dagpenger fordi Lånekassen skal være deres primære støtte. Følgende krisepakke er vedtatt for å hjelpe studenter som har mistet arbeidsinntekten som følge av korona:

  • Stortinget har vedtatt at studenter som har mistet inntekt på grunn av koronasituasjonen, kan søke om et tilleggslån på 26.000 kr. Dett kan du søke om i mai. Kan du dokumentere tapt inntekt på grunn av koronasituasjonen, vil 8000 kr av de 26.000 kronene bli omgjort til stipend.
  • Lånekassen utbetaler resten av studiestøtta for våren 2020, i april.
  • Fristen for å søke om lån og stipend for våren 2020 er utvidet til 15. april.

Du kan lese mer om ordningene på Lånekassens nettsider.

Vi oppdaterer saken, så snart vi vet om detaljene rundt ordningene. 

Låne eller ikke låne?

Mange er usikker på om de vil ta opp studielån fordi de ikke vil sitte med et lån etter utdanningen sin. Noen har kanskje råd til å klare seg på egen hånd, enten fordi de har spart eller kan få økonomisk hjelp fra familien. Andre klarer seg med en deltidsjobb uten å ta lån. Det vanligste er nok likevel å ta opp studielån da lånebetingelsene hos Lånekassen regnes som ganske gunstige.

Jobbe eller ikke jobbe?

I Norge er det ganske vanlig å jobbe ved siden av studiene. Noen velger å jobbe en gang i uka eller to, eller for eksempel annenhver helg, i tillegg til studielånet. Det kommer godt med til alle utgiftene som følger med når man flytter ut.

UngInfo hjelper daglig ungdommer med å finne jobb. Du kan besøke oss i Møllergata 3 for å få tips og få hjelp til å skrive en god søknad. Du kan også lese våre jobbtips her, eller laste ned brosjyren “Hvordan få jobb som ung i Osloher.

Utdanningsveiledning

Er du forvirra? Du kan få utdanningsveiledning på UngInfo og her kan du lese tips til å velge utdanning.

Om videregående

Yrksefag eller studieforberedende? Her kan du lese om hva som er forskjellen på de ulike utdanningsprogrammene.

Om folkehøgskole

Ta et år på folkehøgskole? Et annerledes skoleår uten karakterer og eksamen

Ta opp fag

Hva betyr privatist? Du kan forbedre karakterene dine eller ta opp fag fra videregående.

Om høyere utdanning

Vil du begynne på universitet eller høgskole? Informasjon til deg som skal søke for første gang.

Lån og stipend

Studiestøtte? De fleste elever og studenter kan få stipend og lån fra Lånekassen.