Informasjon og veiledning

For deg mellom 13 og 27 år

Kom innom oss i Møllergata 3d

UngInfo

Om videregående

Det finnes i utgangspunktet 17 ulike utdanningsprogram å velge blant når du søker deg inn på videregående opplæring. 5 av dem er studieforberedende, og forbereder deg til videre studier på høyere utdanning. De 10 andre er yrkesfaglige, og forbereder deg til et yrke.

Obs! Noe av informasjonen under gjelder kun for dere som skal gå videregående i Oslo. Trenger du informasjon om andre fylker finner du det på vilbli.no

Spør meg om videregående

Aden_ansatt_Unginfo

Drop-in eller timeavtale

Aden Suliman Mussa

aden@ung.info
Tlf.: 24 14 98 23

Disse utdanningsprogrammene kan du velge mellom

Yrkesfag kan være noe for deg hvis du kunne tenke deg et yrke rett etter videregående. Ved yrkesfag går du de to første årene på skole, mens du har de to siste årene som arbeidspraksis i en bedrift. Dette kalles også læretid. Dette er et godt valg for deg som kunne tenke deg å jobbe praktisk som for eksempel rørlegger, hjelpepleier, frisør, snekker eller mekaniker. Går du yrkesfag kan du alltid ta påbygg for å få generell studiekompetanse og kvalifisere deg for høyere utdanning.

De fleste yrkesfaglige studieretninger gir yrkeskompetanse. Dette betyr at du kan søke deg ut i jobb som du er opplært i (f.eks. kokk, frisør, snekker) rett etter videregående skole.

Hovedregelen er at et yrkesfaglig utdanningsprogram består av:

2 år skole + 2 år som lærling i bedrift = fagbrev/svennebrev = du kan søke jobb

Det finnes flere unntak. Noen av de har vi skrevet om nedenfor. Du kan få vite mer ved å kontakte fagopplæringskontoret i ditt fylke eller lese på vilbli.no

Læreplass

Du er ikke garantert lærlingplass, så det er en fordel om du selv er aktiv for å skaffe deg dette. Spør rådgiveren på skolen om det finnes noen oversikt over aktuelle bedrifter i fylket, og jobb skikkelig med hvordan du presenterer deg for bedriften. Det er de som bestemmer hvem som får læreplassen. Hvis du har hatt praksis eller jobb et sted tidligere, kan dette gi deg fortrinnsrett framfor andre lærlinger. Elever som ikke får lærlingplass vil som regel få tilbud om Vg3 på skole, og kan avlegge fagprøve eller svenneprøve etter dette.  Dersom du heller ønsker å gå videre med studier, kan du søke deg inn på Påbygging. Kom gjerne innom UngInfo-senteret og spør om hjelp til å skrive gode søknader til lærlingbedriftene.

Utdanningsetaten i Oslo, avdeling for fagopplæring svarer på spørsmål om det å være lærling:  tlf. 23 46 71 62.

Studieforberedende er for deg som liker å jobbe med teoretiske fag, og som kanskje vet at du ønsker å studere etter videregående. Hvis du går studieforberedende får du generell studiekompetanse og kan studere ved et universitet eller høyskole når du er ferdig. Hvis du vet at du kunne tenke deg jobbe med noe innenfor økonomi, ingeniør, arkitekt eller lege kan dette være riktig valg for deg.

Les mer om andre måter å komme seg inn på høyere utdanning på, under Ta opp fag.

Spesielle opptakskrav

Noen studier stiller krav om spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Slike opptakskrav kan være bestemte realfag, minstekrav til karakterer, opptaksprøve eller lignende.

videregående skole

Generell studiekompetanse

De studieforberedende utdanningsprogrammene gir deg generell studiekompetanse. Med generell studiekompetanse kan du etter fullført videregående skole søke høyere utdanning ved universiteter og høgskoler.

*Utdanningsprogrammene under yrkesfaglig utdanningsprogram som er merket med stjerne, kan også tas som “studieforberedende variant”, som vil gi generell studiekompetanse. 

  • Alle som går naturbruk kan etter Vg2 velge om de vil gå ut som lærling og få fagbrev, eller ta et tredje år på skole og få generell studiekompetanse. Som elev i Oslo kan du ta naturbruk ved Natur vgs eller ved Hvam vgs i Viken.
  • På Ulsrud vgs har de et treårig løp i barne- og ungdomsarbeiderfag med studiekompetanse. Etter tre år har du generell studiekompetanse og kan velge å enten søke høyere utdanning eller søke lærlingplass.
  • På Ullern vgs har de et treårig løp i helsearbeiderfag med studiekompetanse. Etter tre år har du generell studiekompetanse og kan velge å enten søke høyere utdanning eller søke lærlingplass.
  • På Edvard Munch vgs har de et treårig løp på design og håndverk (Tekstil, tre og gull) med studiekompetanse. Etter tre år har du generell studiekompetanse og kan velge å enten søke høyere utdanning eller gå ut i lære og ta svennebrev.
  • Ved Kuben yrkesarena har du mulighet til å få både studiekompetanse og yrkeskompetanse i bygg- og anleggsteknikk (YSK byggfag) og i helse- og oppvekstfag (YSK Helse). YSK er 4 år med skole og praksis. Dette passer for deg som er motivert til å kombinere teori og praksis, og klar for å yte innsats litt utover det vanlige.

Påbygg til generell studiekompetanse

Mange lurer på om det å ta yrkesfag stenger alle dører til høyere utdanning. Men nei, det gjør det ikke.

“Påbygging til generell studiekompetanse” er for deg som har påbegynt eller fullført yrkesutdanning fra før, og som ønsker generell studiekompetanse for å gå videre med høyere utdanning. Det er et år med mye teorifag, og det krever at du er motivert for å jobbe med skolen. Vanligvis består året av norsk (281 årstimer), matte (140 årstimer), naturfag (84 årstimer) og historie (140 årstimer), kroppsøving (56 årstimer) og programfag (140 årstimer). De som har fag-/svennebrev trenger ikke kroppsøving og programfagene. Kontakt rådgiver eller UngInfo for mer informasjon.

Ofte stilte spørsmål om videregående skole

Hvordan kan jeg få vite hvilke videregående fag jeg har bestått og hvilke jeg må ta opp igjen?

For å få vite det må du ta kontakt med den videregående skolen du har gått på, eventuelt den siste du gikk på dersom du har gått på flere.

Er det bare karakterer som avgjør hvilket utdanningsprogram jeg kommer inn på på videregående?

På offentlige videregående skoler er det bare karakterer som avgjør hvilke skole og utdanningsprogram du kommer inn på. Unntaket er på ”Musikk, dans og drama” hvor en ferdighetsprøve kan telle. Private videregående skoler kan ha andre regler.

Når du søker gjennom vigo.no har du rett på å komme inn på en av de tre utdanningsprogrammene du ønsker deg, men du har ingen garanti for å komme inn på en av skolene du har ønsket.

Kan jeg bytte utdanningsprogram?

Ja, alle har rett til å gjøre ett omvalg i løpet av videregående. Snakk med rådgiver ved skolen din så snart du tenker på at du vil bytte. Alle har i utgangspunktet rett til tre år i videregående opplæring (læretiden på to år regnes som ett), i løpet av fem sammenhengende år etter ungdomsskolen. Ved omvalg blir retten utvidet til fire år med opplæring i løpet av seks år. Obs! Du har ingen garanti for å komme inn på det utdanningsprogrammet du ønsker å bytte til.

Hvem har rett å ta videregående på voksenopplæringen?

Du har såkalt “voksenrett” dersom du:

  • har fullført grunnskolen (eller tilsvarende i Norge eller et annet land)
  • ikke tidligere har fullført videregående
  • fyller 25 år eller mer i opptaksåret

Dersom du ikke oppfyller kravene kan du likevel søke, men du vil da komme bakerst i køen. Ta kontakt med voksenopplæringen eller UngInfo for mer informasjon, eller for å få søknadsskjema.

Hvilke fag består påbygging til generell studiekompetanse av?

Vanligvis består det av norsk (281 årstimer), matte (140 årstimer), naturfag (84 årstimer), historie (140 årstimer), kroppsøving (56 årstimer) og programfag (140 årstimer). De som har fag-/svennebrev trenger ikke kroppsøving og programfagene. Kontakt rådgiver eller UngInfo for mer informasjon.

Kan jeg ta høyere utdanning hvis jeg har gått yrkesfag?

Ja. Men for å komme inn på høyere utdanning trenger du generell studiekompetanse (med noen få unntak). For å få generell studiekompetanse etter å ha gått yrkesfag, må du ta et skoleår som heter påbygging til generell studiekompetanse. Etter det kan du søke på høgskoler og universitet les mer her.

Hvis jeg har fullført studieforberedende på vgs og angrer, kan jeg da ta en yrkesfaglig utdanning etterpå?

Kort oppsummert er svaret: I utgangspunktet nei, men det finnes alternative muligheter og veier til yrkeskompetansen allikevel.

Hvis man har fullført videregående opplæring, har man ikke rett til voksenopplæring og videre ikke rett til å ta videregående på nytt. Men kontakt allikevel Voksenopplæringen der du bor og spør om du kan søke. Kanskje det finnes en ordning der du kan søke om plass (uten å ha rett til plass) og kan komme inn hvis det er plass.

Man kan ta svenneprøve/fagbrev etter å ha jobbet i 5 år eller mer.

Hvis man er ansatt i en bedrift i 5 år eller mer har man mulighet til å ta fagbrev på grunnlag av kompetansen man har fått i løpet av årene i bedriften. Så da handler det egentlig om å søke seg jobb. Her har vi gode tips til unge jobbsøkere .

For å gjøre jobbjakten lettere kan du kontakte Fagopplæringen i din kommune.

Be om å få snakke med den som er ansvarlig for det yrkesfaget du er interessert i, og be om en oversikt over bedriftene som er godkjente lærlingebedrifter der du bor. Husk at du konkurrerer med andre lærlinger som har gått 2 år på skole og som kanskje har mer kompetanse enn deg – så konkurransen er hard. Derfor vil det lønne seg for deg å personlig oppsøke bedriftene, håndhilse og presentere deg skikkelig. Virkelig vis frem motivasjonen din for å søke hos bedriften. Hvis de ser at du er motivert nok til å lære, arbeide godt og møte opp i tide hver dag, vil det gi et godt inntrykk av deg. Arbeidsgiver vil jo helst ha en som jobber godt, og ikke en slapp og umotivert ansatt.

Andre skoler

Det finnes skoler og akademier som tilbyr kurs innen forskjellige fagretninger. Opplæringen består av kurs og gir ikke studiepoeng. Du får heller ikke en grad og de koster ofte en del penger. Du får imidlertid opplæring som kan være fint innen en del yrker, som f. eks innen hudpleie, frisør, negledesign eller foto. Eksempler på slike skoler er HudpleieskolenAxelsonsFagskolen IFHGranum kunstskole og Prosjektskolen.

Hva betyr fritt skolevalg?

Fritt skolevalg betyr at du har rett til å søke på den videregående skolen du vil i fylket ditt.

Har jeg rett på å komme inn der jeg vil?

Du har rett til å komme inn på ett av de tre utdanningsprogrammene du søker på Vg1, men ikke krav på å komme inn på skolen du ønsker.

Når får jeg svar på om jeg kommer inn?

Den nøyaktige datoen opptaket er klart vil variere fra fylke til fylke, og fra år til år. I Oslo er førsteinntaket som regel klart rundt 9. juli og andre inntaksrunde vil skje rundt 12. august. Til og med to uker etter skolestart fyller skolene opp med elever som står på venteliste.

Vennene mine kom inn på en annen skole, kan jeg bytte til den samme skolen?

Det må være sterke medisinske eller sosiale grunner til at skolene lar deg

bytte skole. Det vil som regel ikke holde at vennene dine kom inn på en annen skole. Merk Du kan søke deg til skoler i andre fylker, men de er avhengig av å ha ledig plass for at du skal komme inn, i tillegg til at fylkets egne søkere kommer før deg i køen. Sjansen for å komme inn i andre fylker er med andre ord litt begrenset.

Hva betyr generell studiekompetanse?

Generell studiekompetanse gjør at du kan søke på utdanning på universitet og høyskole etter videregående.

Hva er påbygg?

Når du går yrkesfag får du ikke generell studiekompetanse. Påbygg er et skoleår hvor du “tar igjen” teorifagene du trenger for å oppnå generell studiekompetanse. Du kan ta påbygg etter at du har fullført Vg2, eller etter fullført fag/svennebrev.

Spørsmål om helsetilbud

Utdanningsveiledning

Er du forvirra? Du kan få utdanningsveiledning på UngInfo og her kan du lese tips til å velge utdanning.

Om videregående

Yrkefag eller studieforberedende? Her kan du lese om hva som er forskjellen på de ulike utdanningsprogrammene.

Om folkehøgskole

Ta et år på folkehøgskole? Et annerledes skoleår uten karakterer og eksamen.

Ta opp fag

Hva betyr privatist? Du kan forbedre karakterene dine eller ta opp fag fra videregående.

Om høyere utdanning

Vil du begynne på universitet eller høgskole? Informasjon til deg som skal søke for første gang.

Lån og stipend

Studiestøtte? De fleste elever og studenter kan få stipend og lån fra Lånekassen.