Akutt hjelp

113 - Ambulanse

112 - Politiet

110 - Brannvesenet

Avvik på grunn av Covid-19

Vært oppmerksom på at mange hjelpetilbud har endret sine åpningstider og tilbud på grunn av Covid-19.

Dobbeltsjekk åpningstider og om de har drop-in eller timebestilling, før du oppsøker dem/tar kontakt. Denne informasjonen finner du på hjelpetilbudenes egne nettsider.

Har du spørsmål om koronaviruset?

FHI - Folkehelseinstituttet

Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på nettsidene til Folkehelseinstituttet.

Helsenorge.no

Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på helsenorge.no

koronasjekk.no

Sjekk hvilke råd og tiltak som gjelder for deg: www.koronasjekk.no 

Koronatelefonen

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på via FHI og helsenorge.no, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015 som har åpent hverdager 08:30-15 og helger 09-15.

Koronatelefonen - Oslo

Du kan ringe Oslos koronatelefon for å få vurdert om testing er nødvendig, hvis du

  • har influensasymptomer
  • har vært i risikoområder
  • har vært i nærkontakt med noen som er smittet av koronavirus

Åpningstider: hverdager klokken 12:00 – 21:00, lørdager og søndager klokken 12:30 – 19:30.

Det er stor trafikk på denne telefonen, og dersom man er syk og ikke oppfyller de andre kritieriene blir man bedt om å holde seg hjemme med liten kontakt med andre. Alle med influensasymptomer må ikke ringe koronatelefonen.

Koronatelefonen for Oslos innbyggere 21 80 21 82.

Legevakt og overgrepsmottak

Legevakt Storgata

Storgata 40
22 11 72 96 (skade) / 23 48 72 00 (sykdom)
Egenandel

Døgnåpen legevakt ved skade, sykdom, vold, overgrep og livskrise. Undersøker, utreder og behandler skader. Alvorlige skader blir prioritert. Døgnåpent apotek.

Psykiatrisk legevakt

Storgata 40
116 117 / 23 48 72 00
Døgnåpent
Gratis

Hjelper ved psykiske kriser, selvmordsproblematikk, psykoser og vurderer for innleggelse i psykiatrisk akuttavdeling. Har størst pågang mellom kl. 16 og 18. Trenger du akutt psykisk hjelp utenom åpningstiden, får du hjelp av legevakten.

Overgrepsmottaket

Storgata 40
23 48 70 90
Døgnåpent
Gratis

Akuttilbud for deg som har vært utsatt for voldtekt og voldtektsforsøk. Medisinsk hjelp og rådgivning, uavhengig av politianmeldelse.

Akutt hjelp

Oslo krisesenter

Oslo krisesenter

Døgnåpen krisetelefon for kvinner og menn

Gir råd og veiledning, og informasjon om dine rettigheter. Har også god oversikt over andre hjelpetilbud. Du kan være anonym.

Telefon: 22 48 03 80
E-post: postmaster@oslokrisesenter.no

Les mer: oslokrisesenter.no

Dagsenter

Tilbud til kvinner og deres barn som er utsatt for vold. Tilbyr samtaler, råd, veiledning, advokathjelp, kurs og selvhjelpsgrupper.

Les mer: oslokrisesenter/dagsenteret.no
Telefon: 22 48 03 80
E-post: postmaster@oslokrisesenter.no

Bosenter

Tilbud til kvinner og deres barn som trenger beskyttelse.

Telefon: 22 48 03 80
E-post: postmaster@oslokrisesenter.no

Les mer: oslokrisesenter.no/bosenter

Krisesenter for menn

Tilbud til voldsutsatte menn som trenger råd, veiledning, hjelp eller beskyttelse.

Telefon: 22 48 03 80
E-post: postmaster@oslokrisesenter.no

Les mer: oslokrisesenter.no/krisesenter_for_menn

Alarmtelefon

Alarmtelefonen for barn og unge

Tlf.: 116 111 / Sms: 417 16 111

Fra utlandet: (0047) 954 11 755 (ikke gratis, men de kan ringe tilbake)
E-post: alarm@116111.no
Døgnåpent
Gratis

For deg som opplever, eller kjenner noen som opplever, vold i hjemmet, er utsatt for overgrep eller står i andre vanskelige situasjoner. Du kan også ringe direkte til Barnevernvakten i Oslo på telefon 22 70 55 80 eller 22 70 55 81. De er der for å hjelpe deg eller noen du er bekymret for, enten ved å gi råd og veiledning over telefon eller ved å møte deg der du er.

Les mer: 116111.no

Krisetelefonen

Døgnåpen krisetelefon for kvinner og menn

Gir råd og veiledning, og informasjon om dine rettigheter. Har også god oversikt over andre hjelpetilbud. Du kan være anonym

Tlf.: 22 48 03 80
E-post: postmaster@oslokrisesenter.no
Døgnåpent
Anonymt

Les mer: oslokrisesenter.no/krisetelefonen

Kirkens SOS

En krisetelefon for deg som har det vanskelig og trenger noen å prate med. De har også en chattetjeneste (man-tors 18.30-22.30, fre-lør 18.30 – 01.30, søn 14.30-22.30) og en meldingstjeneste hvor du får svar innen 24 timer.

Telefon: 22 40 00 40
Døgnåpent
Anonymt

Les mer: kirkens-sos.no

Hjelpetelefonen

For deg som trenger noen å snakke med om utfordringer i livet. Du kan også få informasjon om hjelpe- og aktivitetstilbud.

Tlf.: 116 123 / Fra utlandet: 0047 91 116 123
E-post: post@mentalhelse.no
Døgnåpent (kan være ventetid)
Gratis, anonymt

Les mer: mentalhelse.no

Slumstasjonen

Bistår deg som står i en vanskelig livssituasjon. Tilbyr blant annet utdeling av mat og klær, råd og veiledning, norskkurs og andre aktivitetstilbud.

Adresse: Gøteborggata 4
Telefon: 408 00 580
Gratis

Les mer: frelsesarmeen.no

Akutt hjelp

Har du flere spørsmål om helse og rettigheter?

Akutt

Her finner du oversikt over hvem du kan kontakte hvis du har behov for akutt hjelp.

Noen å snakke med

Uansett hva du har på hjertet finnes det noen du kan snakke med.

Tøft hjemme?

Noen opplever å ha det vanskelig eller utrygt hjemme. Ikke nøl med å be om hjelp!

Helsetilbud

Det finnes mange gratis og/eller billige helsetilbud i Oslo.

Vold og overgrep

Det finnes mange som kan hjelpe deg om du blir utsatt for vold og/eller overgrep.

Seksualitet

Steder å kontakte hvis du har spørsmål om seksualitet, identitet, relasjoner, parforhold eller annet.

Avhengighet

Her er en liste over hvem du kan snakke med om du sliter eller noen du kjenner sliter med avhengighet.

Pårørende

Her finner du oversikt over pårørendeorganisasjoner.

Rettigheter

Her får du en oversikt over hvilke steder som kan gi deg veiledning innen sosiale områder som bolig, økonomi, arbeid etc.