Vær en smart leietaker – kjenn dine rettigheter

Leieboerforeningen opplever at leietakere ofte er av den oppfatning at de ikke har noen rettigheter. «Boligen er utleieren sin, så han har alle rettighetene» – tenker de. Det er ikke riktig. Husleieloven har flere ufravikelige regler til vern for leietakere, og disse må følges av utleier. Nedenfor nevnes 12 rettigheter delt inn tre ulike faser: ved tidspunkt for avtaleinngåelse, underveis i leieforholdet og ved leieforholdets avslutning.

Dette er et gjesteinnlegg skrevet av Leieboerforeningen, oppdatert 27. april 2022 kl. 08:01.

Ved inngåelsen av leieforholdet

 1. Be om skriftlig leiekontrakt, dette har leietaker rett på.
 2. Depositum skal settes på en særskilt konto i leietakers navn (unntak for student-samskipnader). Utleier skal betale kostnader for opprettelsen av depositumskontoen.
 3. Utenom husleie er det kun tillatt å kreve betaling for strøm, oppvarming og vann. Andre gebyrer og avgifter (som kontraktsgebyr, nøkkelgebyr, kabel-TV-gebyr) er ulovlig og kan avvises.
 4. Hovedregelen er at en leieperiode skal være på minimum 3 år. Leies en del av tomannsbolig, kjeller- eller loftsleilighet, og hvor utleieren bor i samme bolig, er minste leietid 1 år. Leies rom i en annens bolig eller en bolig hvor eieren er midlertidig bortreist, er det ikke noen nedre begrensninger i leietid.

Under leieforholdet

 1. Utleier kan ikke fritt endre husleien. Husleieloven har egne regler for hvordan dette skal gjøres.
 2. Dersom boligen lider av en mangel kan leietaker ha krav på at utleieren både retter mangelen og gir en reduksjon i husleien.
 3. Leietaker er ikke pliktig til å gi utleier adgang til boligen. En slik plikt gjelder kun ved utleiers gjennomføring av pliktig vedlikehold, lovlige forandringer eller annet arbeid som må utføres for å hindre skade på boligen.
 4. Leietaker kan kreve å få utlevert alle nøklene til boligen. Utleier kan kun beholde nøkkel dersom er avtalt i kontrakten.

Ved leieforholdets opphørhåndhilser

 1. Utleier kan ikke fritt si opp leietaker. Husleieloven setter visse krav til utleiers oppsigelse.
 2. Leietaker er ikke forpliktet til å godta utleiers oppsigelse. Leietaker kan protestere. Utleier må da reise sak for å opprettholde oppsigelsen.
 3. Leiligheten skal tilbakeleveres i samme stand som da leietaker flyttet inn, med fradrag for normal slitasje. Jo lenger leietaker har bodd i boligen – jo mer slitasje må utleier akseptere.
 4. Dersom utleier retter krav overfor leietaker etter leieforholdets opphør, må kravene bevises. Leietaker er ikke pliktig til å etterkomme krav utleier ikke kan bevise.

Bli medlem av leieboerforeningen

Leieboerforeningen hjelper med å ivareta deres rettigheter som leietakere. Dersom du trenger bistand, kan du melde deg inn i Leieboerforeningen. Medlemskapspris for studenter 250 kr i året, mens et standard medlemskap koster 400 kr i året. Du kan også komme innom UngInfo om du har spørsmål om bolig og rettigheter