Lurer du på hva det vil si å være privatist? Vi har forsøkt å svare på noen av de vanligste spørsmålene.

Av UngInfo, sist oppdatert 12. januar 2024.

Hva vil det si å være privatist?

Å være privatist betyr at du betaler for å ta en ny eksamen i et fag. Dette er kanskje fordi du mangler karakterer i et fag, eller ønsker en ny og bedre karakter i fag som du allerede har eksamen i.

Du er selv ansvarlig for å melde deg opp til eksamen, og du har ansvaret for egen opplæring og undervisning.

Når er søknadsfristen?

Man kan melde seg opp til privatisteksamen to ganger i året: mellom 25. august og 15. september, eller mellom 15. januar og 1. februar. Du melder deg opp som privatist via denne nettsiden. 

Hvor mye koster det å ta opp fag som privatist?

Priser for privatisteksamen 2024:

Gebyret er 1305 kroner per privatisteksamen for

  • fag der du ikke har standpunkt i, og/eller eksamenskarakter
  • fag du ikke har bestått (karakter 1) som elev eller privatist

Gebyret er 2611 kroner per eksamen for

  • fag du allerede har bestått som elev eller privatist

Priser for fag- og svenneprøve

Gebyret er 1066 kroner per fag- og svenneprøve for

  • prøver du tar for andre gang

Gebyret er 2138 kroner per fag- og svenneprøve for

  • prøver du har avlagt og ikke bestått.

Du kan lese mer om priser på nettsidene til utdanningsdirektoratet.

Hva er forskjellen på å få undervisning og å lese på egenhånd som privatist?

Der er mulig å få undervisning i fagene som privatist. Dersom du skal ta opp mange fag, eller synes det er tungt å lese på egenhånd, så kan dette være lurt å sjekke gjennom for eksempel Sonans privatgymnas, Akademiet privatistskole, Bjørknes eller NKI Nettstudier.

Du betaler enten for hvert av fagene du skal ta opp eller se om de tilbyr en pakkepris hvis du skal ta opp flere fag. Noen fag er rimeligere enn andre, sjekk gjerne nettsidene til undervisningstilbudet i din hjemkommune.

Selv når du får undervisning, er det ditt ansvar og melde deg opp til privatisteksamen. De gjør ikke det for deg.

Hvis du ønsker å lese på egenhånd betaler du kun for oppmeldingsavgiften for hvert enkelt fag inne på denne siden. Oversikt over hva det koster å melde seg opp til privatisteksamen kan du lese i svaret på spørsmålet “Hvor mye koster det å ta opp fag som privatist?” i denne bloggartikkelen.

Kan jeg ta yrkesfag/ fagbrev som privatist?

Ja, det kan du. Ta kontakt med privatistkontoret i fylket ditt for å finne ut hvordan du kan gjøre det. Under har vi skrevet litt om noen av alternativene.

Det å ta et fagbrev som privatist kalles praksiskandidatordningen. Kravet for å melde seg opp til fagprøve etter denne ordningen er at du må dokumentere 5 års relevant og allsidig praksis fra fagfeltet og i tillegg bestå en teoretisk eksamen på Vg3 nivå (praksiskandidateksamen) før fagprøve kan avlegges. Fagopplæringen i fylket ditt kan gi mer informasjon om denne ordningen dersom det er aktuelt.

Alternativet er å gå opp som privatist i hvert enkelt programfag fra vg1 og vg2 som kreves for det fagbrevet du ønsker, pluss tverrfaglig eksamen for begge trinn. Faget Yrkesfaglig fordypning  må dekkes inn med relevant praksis. Hvis du tidligere har fullført fellesfagene trenger du ikke å ta dem på nytt. Hvis du tar disse fagene blir du kvalifisert for å være lærling, læretiden er vanligvis på to år.

Det kan også være mulig å begynne direkte i lære, uten å ta programfagene først, da blir læretida forlenget for å erstatte dem. Det er bedriften selv som bestemmer om de tar inn en lærling på det grunnlaget. Her kan det være stor variasjon i muligheter fra fylke til fylke, og fra bransje til bransje.

Kan jeg ta påbygg som privatist?

Det er mulig å ta påbygg som privatist. Men vi anbefaler ikke å ta det som privatist dersom du har rett på å ta påbygg. Alle som fullfører yrkesfag innen året de fyller 24 år, har rett på påbygg.

Dette er fordi det ofte er tyngre å ta opp fag som privatist, enn å følge undervisningen på videregående skole. Men det er selvsagt ditt valg og du må gjøre det som føles best for deg. Du kan også snakke med rådgiver på skolen eller besøke karrièresenteret i fylket ditt for mer informasjon og veiledning.

Hvilke fag fra videregående skole kan man ta opp som privatist?

Du kan i prinsippet melde deg opp til alle fag som privatist. Men det er viktig at du snakker med rådgiver eller vitnemålsansvarlig fra den videregående skolen du går på eller gikk på slik at  fagsammensetningen blir riktig for det vitnemålet du skal få.

Man kan nemlig ta opp alle fag, både de man har hatt før og nye fag, men for at du skal få vitnemål må skolen din godkjenne fagsammensetningen. Man skal ha et visst antall timer og et visst antall fag på de forskjellige utdanningsprogrammene. Snakk med rådgiveren eller privatistkontoret i fylket ditt for å få oversikt over hvilke fag du trenger.

Kan jeg ta hele videregående som privatist?

Det er i prinsippet mulig, men vi anbefaler aldri noen som har rett på gratis opplæring i videregående skole å ta et helt skoleår som privatist. Som privatist får man ikke opplæring i faget, man tar kun eksamen. For å få et godkjent vitnemål til slutt må du opp til eksamen i alle fag, i noen fag til flere eksamener. Du må ta både fellesfag og programfag. 

Kan jeg ta gym som privatist?

Ja, du kan ta gym/kroppsøving som privatist.

Kan jeg ta opp fag som privatist mens jeg går på videregående skole? Får jeg studiekompetanse?

Du står helt fritt til å gå opp som privatist i hvilket som helst fag mens du er elev i den videregående skolen. Alle forberedelser til denne eksamenen må utføres på egen fritid da faget ikke er en del av ditt utdanningsløp i videregående skole.

Hva skjer om jeg får dårligere karakter som privatist enn hva jeg hadde fra før?

Når du tar opp fag som privatist så er det alltid den beste karakteren din i det faget som blir standpunkt på vitnemålet. Det betyr at om du får bedre karakter som privatist, så er det den som gjelder på vitnemålet. Dersom du får en dårligere karakter, så beholder du den gamle karakteren i faget.

Det er altså ingen sjanse for at du ender opp med å få dårligere karakter om du tar opp et fag.

Når du tar opp et fag vil den nye karakteren (privatisteksamen) erstatte både standpunkt og en eventuell eksamenskarakter. To karakterer vil altså slås sammen til èn.

Har jeg rett på stipend som privatist?

Lånekassen gir ikke støtte til eksamensavgift for privatister. Dersom du tar fag som privatist på egenhånd, uten å være elev eller student ved et lærested, har du ikke rett til støtte.

Men om du tar opp fag som elev eller student ved et lærested, for eksempel gjennom skoler som Sonans privatgymnas, Akademiet privatistskole eller NKI, så kan du søke om stipend og lån på Lånekassen sine sider. Fristen for å søke om stipend og lån er 15. november for høstsemesteret og 15. mars for vårsemesteret.

Hvordan foregår privatisteksamen?

Tidspunkt og oppmøtested for privatisteksamen varierer ut i fra hvilket fag og fylke. Eksamen på våren foregår i perioden april til juni og på høsten i perioden november til desember, eksamensdato er avhengig av fylke. I de fleste fag vil de være enten være skriftlig eller muntlig eksamen, i noen begge deler. På Privatistportalen finner du informasjon om eksamen i ditt fylke.

Skriftlig eksamen:

Gjennomføring av privatisteksamen, hjelpemidler og hvor lang tid du får varierer. I enkelte fag er det forberedelse før selve eksamensdagen, denne blir lagt ut på udir.no kl. 09.00 dagen før eksamen (fredagen før eksamensdagen, hvis eksamensdagen er en mandag).

Muntlig eksamen:

På muntlig eksamen er det forberedelse i 20-30 minutter før eksamen starter. Selve eksamen varer i inntil 30 minutter.

Muntlig-praktisk eksamen:

På muntlig-praktisk eksamen er det forberedelse på 20-30 minutter før eksamen starter. Selve eksamen varer i inntil 30 minutter. I tillegg skal du gjennomføre en praktisk del, som for eksempel et forsøk i et av realfagene.

Søker jeg fremdeles med førstegangsvitnemål, om jeg tar opp fag som privatist?

Hvis du tar opp fag/forbedrer fag på vitnemålet, så teller ikke lenger vitnemålet som et førstegangsvitnemål, med mindre du tar opp fag mens du er elev på videregående. Man konkurrerer da med konkurransepoeng i stedet for skolepoeng. Du kan lese mer om forskjellen på dette nederst på denne siden.

Hva skjer om jeg ikke møter opp på eksamen?

Hvis du kan dokumentere fraværet ditt, f.eks. med sykemelding fra legen, kan du ha rett til utsatt eksamen. Da trenger du ikke å betale på nytt. Hvis du ikke kan dokumentere fraværet ditt, vil det ha følgende konsekvenser: Du får ikke pengene tilbake,  men fraværet blir ikke ført på vitnemål/kompetansebevis. Hvis du ikke møter opp, kan du fortsatt melde deg opp til eksamen senere.

Kan jeg klage på eksamenskarakteren?

Du kan kun klage på karakteren til skriftlig eksamen. Om du ikke er fornøyd med muntlig eksamen, kan du kun klage på eventuelle formelle feil med selve gjennomføringen av eksamen. Frist for å klage på skriftlig eksamen er ti dager etter at du har fått karakteren på eksamen. Er du privatist i Oslo? Da kan du lese om hvordan du kan gå frem for å klage på karakteren, på Oslo kommune sine nettsider.