Skal du jobbe på fridager? Her er det du må vite.

Er du ny i arbeidslivet eller har du spørsmål om regler for helligdagsarbeid? Vi har snakket med Sindre, som er ungdomsrådgiver i LO, for å gi deg svar på hva du egentlig har rett på når du jobber på fridager, også kalt helligdager eller “røde” dager.

Av:UngInfo

Hva får jeg i lønn hvis jeg jobber 1. og 17. mai?

Ungdomsrådgiver Sindre fra LO

På 1. eller 17. mai skal du etter loven få et lønnstillegg på minst 50 prosent. Det betyr at dersom du jobber på disse dagene, skal du legge til halvparten av den lønna du vanligvis får. Hvis du for eksempel tjener 180 kr i timen til vanlig, kan du legge til 90 kr per time. En timeslønn på 1. mai eller 17. mai blir da 270kr. 

Hva med andre røde dager?

Mange får ekstra betalt på røde dager, men ikke alle. Dette kommer an på hvor du jobber, sjekk arbeidskontrakten din eller spør en kollega. Lønn på andre røde dager bestemmes ut ifra forskjellige tariffavtaler. Dette gjelder for eksempel pinse.

Hva er tariffavtale og hvordan får man det?

En tariffavtale er en slags avtale mellom en bedrift og noe som kalles for et fagforbund. I denne avtalen står det hva man har krav på når man jobber i bedriften.

Hvis man som ansatt melder seg inn i et fagforbund, er det lettere å forhandle seg frem til bedre arbeidsvilkår, som vil si lønn, arbeidstid og overtidsbetaling. Dette er grunnen til at mange ansatte melder seg inn i et fagforbund. 

Det som er fordelen med å jobbe i en bedrift med tariffavtale, er at du har rett på de godene som fagforbundet har blitt enige om i avtalen. Tariffavtalen bestemmer når du skal jobbe, hva du skal ha i lønn og hvor mye du skal ha overtidsbetalt. 

Fakta om fagforbund

Det finnes ulike fagforeninger og forskjellen mellom dem er at det er ulike fagforeninger for ulike yrker, bransjer og utdanninger. Hvis du for eksempel jobber i butikk, så er handel og kontor fagforeningen for deg. Hvis du jobber i kafe eller restaurant så kan fellesforbundet være riktig fagforening for deg.

Du kan melde deg inn i en fagforening for å få bedre rettigheter på jobben. Hvis bedriften din er organisert i en fagforening, har man tariffavtale. 

De ansatte velger en person som representerer alle de andre for å snakke med sjefen og prøve å få sjefen til å gi bedre lønn, arbeidsforhold og arbeidsmiljø. Dette kalles tillitsvalgte. Hvis man trenger det, kan man også få støtte fra fagforeningen i forhandlinger med sjefen og bedriften man jobber i. 

Hva er fordelene med å ha tariffavtale?

Hvis du har tariffavtale der du jobber, er du sikret lønn for flere «røde» fridager, og som regel med høyere tillegg. Hvilke dager du har fri er bestemt i den tariffavtalen du har i den bedriften du jobber for. 

Hvis du er medlem i en fagforening kan du ta kontakt med forbundet ditt for å få svar på hvilke rettigheter du har. Forbundet ditt har best oversikt over hva som gjelder deg. Dette er fordi det finnes rundt 200 ulike tariffavtaler med forskjellige regler. Det kan med andre ord være vanskelig å finne ut av på egen hånd. 

Dette er et godt eksempel på at det lønner seg å jobbe i en bedrift der de ansatte er medlem av fagforeningen, og har krevd tariffavtale. Sindre anbefaler alle som jobber å melde seg inn i et fagforbund. Du kan finne det riktige forbundet for deg på lo.no

Liste over røde dager 2023

Søndag 1. januar: 1. Nyttårsdag

Torsdag 6. april: Skjærtorsdag

Fredag 7. april: Langfredag

Søndag 9. april: 1. påskedag

Mandag 10. april: 2. påskedag

Mandag 1. mai: Arbeidernes dag – offentlig høytidsdag

Onsdag 17. mai: Grunnlovsdagen

Torsdag 18. mai: Kristi Himmelfartsdag

Søndag 28. mai: 1. pinsedag

Mandag 29. mai: 2. pinsedag

Mandag 25. desember: 1. juledag

Tirsdag 26. desember: 2. juledag

UngInfo hjelper deg!

Hvis du er usikker på hva du har krav på og om stedet du jobber på har tariffavtale, kan vi på UngInfo hjelpe deg med å finne ut av dette. Kom innom senteret vårt i Møllergata 3D, vi har åpent fra 12-17 mandag til fredag og 12-19 på onsdager. Det er drop-in og helt gratis!