Vil du dra på utveksling på vg2? Start planleggingen!

Går du på et studieforberedende utdanningsprogram? Da har du mulighet til å dra på utveksling på vg2. For å få til det må du starte planleggingen tidlig. Vi har laget en sjekkliste for deg! 

Av: UngInfo, publisert 23. september 2021, kl. 10:51. 

Det er den videregående skolen du går på i Norge som har ansvar for å gi deg informasjon om muligheten for å dra på utveksling på vg2. Ta derfor kontakt med karriereveilederen på skolen din, om du har lyst til å dra på utveksling. 

Les mer om å ta utdanning i utlandet her.

Det er en del som må ordnes før du kan dra på utveksling. Om du skal reise gjennom en utvekslingsorganisasjon eller privat, kan du følge sjekklista under her. 

Skal du dra på på vg2 utland / utveksling gjennom Osloskolen er det en annen fremgangsmåte som gjelder, og du vil bli fulgt opp gjennom den skolen som har ansvar for utvekslingen.  

Vg1: Året før utvekslingutveksling

September: 

 • Snakk med karriereveileder på skolen om hvilke muligheter som finnes.
 • Les informasjonen om utveksling på skolens hjemmeside.

September-november:

 • Ta kontakt med aktuelle utvekslingsorganisasjoner. 

Her finner du oversikt over godkjente utvekslingsorganisasjoner.

Oktober:

 • Delta på informasjonsmøte om utveksling, hvis dette er noe skolen arrangerer.

Januar: 

 • Snakk med karriereveilederen på skolen om plan for matematikk, fremmedspråk og programfag. 

Vær oppmerksom på at fagtilbudet der du skal utveksle kan være ulikt det norske videregående skoler tilbyr.

Februar:

 • Snakke med utvekslingsorganisasjonen du skal reise med om behov for spesielle fag, f.eks. fremmedspråk og programfag.

Mars/april:

 • Levere kopi av kontrakt til karriereveileder.

Du skal få en bekreftelse fra utvekslingsorganisasjonen om at du har fått plass. 

Mars:

 • Fylle ut skjema hos karriereveileder med frasigelse av skoleplass.

April: 

 • Delta på informasjonsmøte hos karriereveiledere, hvis dette er noe skolen din tilbyr.

April-juni:

 • Diskuter fagvalg med karriereveileder.
 • Velg fag.

Mai:

Du kan få stipend når du reiser på utveksling via skolen din eller en utvekslingsorganisasjon. 

Vg2: Året på utvekslingNyttige tips til reisen

August:

 • Sende e-post til karriereveileder, om du har spørsmål om fagvalg.

August-september:

 • Sende e-post til karriereveileder med utfylt skjema over fag.

Hele høsten:

 • Sende e-post til karriereveileder hvis det skjer endringer i fagene.

Januar-februar:

 • Søk skoleplass for vg3 på vigo.no før 1. mars.

Mars-april:

 • Send e-post med ønsker om programfag vg3 til studieleder og karriereveileder.

Juni:

 • Send inn dokumentasjon på fullført og bestått skoleår til inntakskontoret i utdanningsetaten, samt lever inn dokumentasjonen til skolen.

Vg3: Året etter utvekslingvideregående skole

Ved skolestart:

 • Lever eventuelt dokumentasjon på fullført og bestått skoleår til skolen.

Det er den skolen du starter på i vg3 som har ansvar for å godkjenne enkeltfag fra utvekslingsåret.

 • Diskutere programfag med karriereveileder.

Lyst til å dra på utveksling på vg2? Ta kontakt med karriereveilederen på din videregående skole.