Skal du søke på utdanning? Her er søknadsfristene

Skal du søke på videregående eller høyere utdanning i år? Vi har samlet de viktigste søknadsfristene for både videregående skole, privatisteksamen og høyere utdanning!

Av UngInfo, publisert 25. januar 2021, kl. 14:40. 

Videregående skole

Ordinær søknadsfrist for å søke videregående skole er 1. mars.

1. februar er frist for søkere som har kommet til Norge nylig, søkere med fortrinnsrett, søkere med enkeltvedtak om særskilt språkopplæring og for å sende inn søknad om individuell behandling. Usikker på om dette gjelder for deg? Ta kontakt med rådgiver på skolen eller oss på UngInfo.

Slik søker du på videregående skole
Du søker på offentlig videregående skoler via nettsiden vigo.no. Vitnemålet ditt fra 10. klasse er grunnlaget for søknaden. Der står alle karakterene dine fra 10. klasse og avgangsfagene dine fra 8. og 9. klasse. Du vil få hjelp med søknaden på skolen. Du kan også ta kontakt med oss på UngInfo, om du vil ha hjelp med å søke videregående skole.

Privatisteksamen

Ønsker du å øke snittet ditt eller forbedre karakteren din i et fag fra videregående skole? Eller mangler du et fag for å oppnå generell studiekompetanse? Da kan du gå opp som privatist.

1. februar er fristen for å melde seg opp til eksamen som holdes i mai og juni.

15. september er fristen for å melde seg opp til eksamen som holdes i november og desember.

Slik melder du deg opp til privatisteksamen
Du melder deg opp til privatisteksamen på via denne nettsiden. 

Les mer om privatisteksamen her.

Høyere utdanning

Det finnes flere frister å forholde seg til for deg som skal søke på høyere utdanning. Vi har samlet alle fristene for deg her. 

15. april er søknadsfrister for de fleste studier.


Andre frister og viktige datoer for høyere utdanning:

 • 1. februar blir studieoversikten lagt ut på Samordna opptak, og du kan begynne å søke
 • 1. mars er søknadsfristen for deg som skal søke Politihøgskolen eller luftfartsfag ved Universitet i Tromsø, eller deg som søker med særskilt vurdering eller realkompetanse
 • 20. mars er fristen for å laste opp dokumentasjon på avsluttende utdanning for deg som hadde søknadsfrist 1. mars
 • 15. april er fristen for de fleste studier, og fristen for å laste opp dokumentasjon på avsluttende utdanning
 • 1. juli er siste frist for å laste opp dokumentasjon for deg som avslutter utdanningen din samme år. Dette gjelder også privatister som har tatt opp fag. Du har også tiden frem til 1. juli å omprioritere ønskene dine.
 • 19. juli legges  det ut en liste over ledige studieplasser. Du kan søke på de ledige studieplassene fra 20. juli kl. 9. Da er det løpende opptak til de ledige plassene. Du må fylle opptakskravene og ha riktig dokumentasjon til opplasting for å kunne søke.
 • 20. juli er hovedopptaket er klart og du får svar på søknaden din. Du får svar via Samordna opptak sine nettsider.
 • 24. juli er frist for å svare på hovedopptaket. Hvis du ikke svarer på tilbud eller venteliste, tas du ut av opptaket.
 • 29. juli er suppleringsopptaket klart. Da vil søkere som har takket ja til venteliste få svar. Det er kun søkere som har fått plass eller har blitt studiekvalifisert etter hovedopptaket som får svar i suppleringsopptaket. Du vil få en e-post om hvorvidt dette gjelder deg.
 • 4. august (ca.) starter etterfyllingsopptaket. Hvis flere søkere enn forventet sier nei til plass i suppleringsopptaket, fører dette til at flere plasser blir tilgjengelige i etterfyllingsopptaket.

Slik søker du på høyere utdanning
Du søker deg til alle offentlige høyere studier via Samordna opptak sine nettsider, samordnaopptak.no.

I søknaden din setter du opp inntil ti studieønsker i prioritert rekkefølge. Vær oppmerksom på at du har ikke rett på studieplass når du søker høyere utdanning. Det er snittet ditt og antall studieplasser som avgjør om du kommer inn.

Les mer om søknadsprosessen for høyere utdanning her

Usikker på valget? Få utdanningsveiledning

UngInfo tilbyr informasjon og veiledning til deg som skal velge utdanning.


Ta kontakt med oss for: 

 • noen å snakke med om utdanningsvalg, både videregående og høyere utdanning
 • dine rettigheter som student
 • informasjon og veiledning om å søke stipend/lån fra Lånekassen
 • informasjon om hva det vil si å være privatist

Vi har drop-in mandag-fredag kl. 12-17 (onsdag kl. 12-19). Velkommen på utdanningsveiledning hos UngInfo, du finner oss i Møllergata 3d.