5 viktige tips til deg som skal ut i sommerjobb

Har du sommerjobb? Da er det viktig å vite hvilke rettigheter og plikter du har.
 1. Du har krav på skriftlig arbeidskontrakt – uansett jobb. I arbeidskontrakten skal det blant annet stå noe om:
  • Arbeidstid
  • Lønn
  • Oppsigelsestid
 2. Du har krav på å få vite når og hvor mye du skal jobbe.
 3. Du har krav på overtidsbetalt når du jobber overtid.
 4. Du har krav på skikkelig opplæring i arbeidet du skal utføre. Det handler både om hvordan jobben skal gjøres, og det er viktig for helsa og sikkerheten din.
 5. Du har krav på minst én pause dersom arbeidstiden overstiger fem og en halv time.

I tillegg til at du bør vite hvilke rettigheter du har i arbeidslivet, er det viktig at du også kjenner til hvilke plikter du har. En arbeidstaker skal bidra til å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Det er viktig at alle tar ansvar for sin egen arbeidssituasjon og sier fra til sjefen hvis noe er galt.

Les mer på www.arbeidstilsynet.no/ung