Hjelp, jeg er permittert!

Har du fast jobb, er tilkallingsvikar, er selvstendig næringsdrivende eller lærling? Les hva du skal gjøre om du har blitt permittert. 

Denne artikkelen blir oppdatert etterhvert som nye regler blir vedtatt og trer i kraft. 

Jeg er permittert fra hel/deltidsjobben min

Er du permittert eller arbeidsledig, kan du ha rett på dagpenger. Det er økonomisk støtte du får fra staten hvis du er arbeidsledig eller har blitt permittert. Hvis du har blitt permittert, gjelder andre regler enn hvis du søker dagpenger fordi du har blitt arbeidsledig.

skrive_cvSlik søker du dagpenger
Du søker om dagpenger på nav.no. Du må logge deg inn på BankID, BankID på mobil eller MinID, registrere deg som arbeidssøker og søke om dagpenger. Du kan få inntil 80 % av inntekten din under 304 053 kr (3G) og 62,4 % av inntektene dine mellom 304 053 kr og 608 106 kr (6G).

For å ha rett på dagpenger ved permittering må du ha fast arbeidstid. Du må legge ved dokumentasjon – et permitteringsvarsel. Varselet skal inneholde: Informasjon om permitteringens årsak, varslingsdato, dato for iverksettelse og permitteringens lengde, hvem som blir permittert, og om det er hel eller delvis permittering. I tillegg ber må arbeidsgiver oppgi følgende i varselet: Om det er enighet mellom partene på arbeidsplassen om permitteringen. den permitteres stillingsstørrelse og når den permitterte ble ansatt i bedriften.

Har du ikke fått permitteringsvarsel? Kontakt arbeidsgiveren din.

I tillegg til permitteringsvarsel trenger NAV flere opplysninger om deg og arbeidsforholdet ditt. Hvilken dokumentasjon som NAV trenger når du søker dagpenger varierer, men vi anbefaler deg å ha arbeidskontrakten din klar.

Du legger ved dokumentasjonen digitalt i søknaden. 

Tips! Om du ikke har de nødvendige dokumentene dine digitalt, kan du ta bilde av dem med mobilen. Pass på at kvaliteten på bildene er gode nok, slik at all tekst kan leses.

Vanskelig å søke dagpenger? Vi har laget en steg-for-steg guide til deg i artikkelen Slik søker du dagpenger

Når blir dagpengene utbetalt? Saksbehandlingstid kan variere. På nav.no kan du se forventet saksbehandlingstid for hver ytelse i hvert fylke.  NAV opplever stor pågang grunnet korona-situasjonen og har opplyst at saksbehandlingstiden kan bli lenger enn normalt. I mellomtiden kan du søke om forskudd på dagpenger. Dette er en ordning for deg som har søkt om dagpenger og som venter på å få behandlet søknaden din. Les mer om forskudd på dagpenger, på nettsidene til NAV

Jeg er tilkallingsvikar

Som tilkallingsvikar har du ikke rett på dagpenger ved permittering, men du har rett på dagpenger etter vanlig regler. Du kan ha rett på dagpenger selv om du har inntekt fra dag til dag, så lenge du får arbeidsinntekt og ikke er selvstendig næringsdrivende. Fra 1. november er kravet til arbeidsinntekt 152 027 kr siste 12 måneder eller 304 053 de siste 36 månedene, for å få utbetalt dagpenger.

Du søker dagpenger på nav.no, registerer deg som arbeidssøker og send søknad om dagpenger. NAV trenger opplysninger om deg og arbeidsforholdet ditt. Vi anbefaler deg derfor å ha klar permitteringsvarsel du har fått av arbeidsgiver, arbeidskontrakt og evt. oppsigelse hvis du har mistet jobben. Du legger ved dokumentasjonen digitalt i søknaden. 

Jeg er student

Studenter har som regel ikke rett på dagpenger fordi Lånekassen skal være deres primære støtte. Studenter kan søke økonomisk sosialhjelp. Det er en skjønnsbasert og midlertidig stønad hvor NAV vurderer din økonomiske situasjon. 

Videregående påbyggJeg er lærling

Som lærling har du rett på dagpenger. Oslo kommune har laget en veileder for utfylling av søknad for dagpenger for lærlinger. Bruk denne, eller kom innom UngInfo hvis du trenger hjelp til å søke.

Jeg er selvstendig næringsdrivende eller frilanser

Etter 17 dager uten inntekt, kan du få 80 prosent av gjennomsnittsinntekten din gjennom de tre siste årene dekket fra NAV. Dette gjelder opptil inntekt på 599 148 kr (6G). Du kan nå søke om kompensasjon via NAV.

Fra 1. november 2020 kompenseres 60 % av inntektstapet

Du har også rett på sykepenger fra den tredje dagen og omsorgspenger fra dag fire. Selvstendig næringsdrivende og frilansere kan ha rett til økonomisk sosialhjelp.

Sjekk hvor mye du kan få i dagpenger

Du kan få opptil 62,4 prosent av inntektene du hadde siste 12 eller 36 avsluttede kalendermånedene før du søkte dagpenger.

Finn ut hva du får i dagpenger med dagpengekalkulkulatoren.

Ta opp fagJeg har ikke rett på dagpenger – hva gjør jeg? 

Hvis du ikke har rett på dagpenger, kan du søke om økonomisk sosialhjelp. Det er en skjønnsbasert stønad. Det betyr at NAV ser på hele livssituasjonen din og vurderer søknaden din basert på hva du søker på. Du kan søke om penger til de grunnleggende behovene som mat, klær, bolig og mer.

Hvilken dokumentasjon du må legge ved, varierer på hva du søker støtte til. Vi anbefaler deg å ha klar skattemeldingen din, lønnsslipp, kontooversikter og husleiekontrakt,  uavhengig av hva du søker om. Du finner mer informasjon om økonomisk sosialhjelp og hvilke dokumenter du bør ha klar før du søker her. 

Dette gjør du hvis du er pålagt karantene

Det første du skal gjøre hvis du er påvist smitte, er å melde ifra til din arbeidsgiver. Dette er viktig fordi du får utbetalt sykepenger fra den dagen du sier ifra til arbeidsgiveren din. NAV godtar sykemeldingen din uten personlig undersøkelse når det gjelder COVID-19.

Det er arbeidsgiveren din som sender inn sykemeldingen til NAV, slik at du får utbetalt sykepenger. Du kan hele tiden sjekke sykemeldingen din ved å logge inn på nav.no og trykke deg inn på siden “ditt sykefravær”.

OBS: Du som er lovpålagt karantene har kun rett på sykepenger hvis du er hindret i å gjøre jobben din.

Dersom man isolerer seg frivillig på grunn av smittefare eller frykt for smitte vil man ikke ha rett til penger fra NAV. Er det arbeidsgiveren din som pålegger deg hjemmekontor eller karantene borte fra jobben, skal ikke dette dekkes fra NAV, men fra arbeidsgiveren din.

Har du spørsmål om koronaviruset? På UngInfos helse-sider finner du oversikt over hvem du kan kontakte. 

Slik får du kontakt med NAV

NAV er også berørt av koronasituasjonen og opplever stor pågang. Det er mulig å ta kontakt med NAV via chat hvis du har spørsmål om hvordan du går frem hvis du blir permittert i jobben din eller rettighetene til deg og familien din hvis dere blir syke av korona-viruset. Hvis du er registrert som arbeidssøker hos NAV, kan du også kontakte veilederen din i aktivitetsplanen din.

Du kan også ringe NAV på tlf: 55 55 33 33. NAV oppfordrer kun å ringe hvis det haster eller hvis du ikke får svar ved å bruke nav.no

Ta forbehold om at det stadig skjer endringer i regelverket og hva myndighetene sier etterhvert som situasjonen endrer seg. 

Har du flere spørsmål?

Hvis du ikke fikk svar på dine spørsmål i denne artikkelen eller i samtale med NAV, kan du kontakte oss på UngInfo.

  • Kom innom oss i Møllergata 3d (man-fre. kl. 12-17/onsdag kl. 12-19)
  • Send oss e-post til post@ung.info
  • Send oss spørsmål på Facebook og Instagram (unginfo_oslo)
  • Ring oss på tlf.: 24 14 98 28