utdanningsveiledning

Ikke fornøyd med karakteren på privatisteksamen?

Du kan klage på karakteren på privatisteksamen, om du ikke var fornøyd med resultatet eller om du mener at formelle feil ble gjort. Her gir vi deg oppskriften.

Av UngInfo, publisert 10. november 2021, kl. 13:46. 

Det er litt ulik fremgangsmåte på hvordan du klager på skriftlig og muntlig eksamen. Her viser vi deg hvordan du går frem.

Slik klager du på karakteren fra skriftlig eksamen

Frist for å klage: Du har ti dager på deg fra og med karakteren blir publisert. pc

Du klager ved å logge inn i portalen for privatisteksamen og fylle ut klageskjema. Lenken blir tilgjengelig etter fullført eksamen. 

Etter at du har sendt inn klagen vil to nye sensorer gå gjennom eksamensbesvarelsen din på nytt. Du får senest svar i slutten av mars. Svaret blir sendt til din digitale postkasse. Har du ikke digital postkasse, blir det sendt til din folkeregistrerte adresse. 

Obs! Ved å klage kan du gå ned i karakter, beholde den opprinnelige karakteren eller gå opp i karakter. Den nye karakteren er endelig og du kan ikke klage på den. 

Les mer om det å ta opp fag her.

Slik klager du på karakteren fra muntlig eksamen 

Frist for å klage: Du har ti dager på deg til å sende klagen, fra eksamensdagen. håndhilser

På muntlig eksamen kan du ikke klage direkte på karakteren, men på formelle feil som ble gjort under gjennomføringen av eksamen.  

Hvis du mener at det har skjedd formelle feil, kan du sende inn en skriftlig klage som forklarer dette. Klagen må også inneholde signatur, fullt navn, fagkode og eksamensdato. Klagen sender du til Privatistkontoret.

Behandlingen av klagen kan ta to-tre måneder. Svaret, eller vedtaket, blir sendt til din digitale postkasse. Har du ikke digital postkasse, blir det sendt til din folkeregistrerte adresse. 

Vedtaket du får er endelig og du kan ikke klage på det. 

Hjelp til å klage på eksamenskarakteren

Vi på UngInfo kan ikke skrive klagen eller fylle ut klageskjema for deg, men du kan snakke med oss om dine muligheter og vi kan gi deg tilbakemelding på det du har skrevet. 

Vi har drop-in, så det er bare å komme innom oss i våre åpningstider, mandag-fredag kl. 12-17  (onsdag 12-19). Vi holder til i Møllergata 3D.

Les mer om UngInfos utdanningsveiledning.