Søknadsfrist for høyere utdanning

Slik søker du på høyere utdanning

Skal du søke på høyere utdanning? Søknadsfristen for høyere utdanning nærmer seg med stormskritt. 15. april er fristen for å søke om opptak til studier. Er du usikker på hvordan du skal gå frem eller om du kvalifiserer til studiene? Det skal vi på UngInfo hjelpe deg med å få svar på. 

 

Av: UngInfo. Sist oppdatert 27. februar 2024. 

Digital utdanningsveiledning med UngInfo

Har du ikke bestemt deg enda for hva du skal studere? Eller har du lyst på hjelp til å sende inn søknaden om opptak? Da kan du ta kontakt med oss, så kan du få veiledning over telefon, e-post eller video. Ring oss på tlf: 24 14 98 20 eller send en e-post til post@ung.info så avtaler vi et tidspunkt for utdanningsveiledningen.

Søk på høyere utdanninger via Samordna opptak

Du søker deg til alle offentlige høyere studier via Samordna opptak sine nettsider, samordnaopptak.no.

 

I søknaden din setter du opp inntil ti studieønsker i prioritert rekkefølge. Vær oppmerksom på at du har ikke rett på studieplass når du søker høyere utdanning. Det er snittet ditt og antall studieplasser som avgjør om du kommer inn.

 

Når du får tilbud om studieplass, vil de lavere studieønskene falle bort. Det vil si at hvis du får tilbud om førstevalget ditt, vil de andre studieønskene falle bort. Derfor er det viktig at du legger studieønskene dine i prioritert rekkefølge. Selv om søknadsfristen er 15. april, kan du omprioritere ønskene dine frem til 1. juli.

 

Etter at du har registrert søknaden, må du laste opp dokumentasjon. Du har selv ansvar for å laste opp dokumentasjonen. Når du har søkt vil du få opp en liste over hva du må dokumentere i søknaden.

Opptakskrav til høyre utdanning

De fleste studier krever generell studiekompetanse, og noen har i tillegg spesielle opptakskrav. Alle studier har en kravkode som forklarer hva som kreves for å
kunne komme inn på studiet. Det kan være enkelte fag, opptaksprøver, alder, yrkespraksis, førerkort, legeerklæring eller karakterer. Studier som bare har generell studiekompetanse har kravkoden GENS, mens studier med spesielle opptakskrav vil ha en annen kravkode. Du finner en oversikt over alle kravkoder på Samordna opptak sine nettsider.

 

Eksempel: Medisinstudiet sin kravkode er MEROD. Det betyr at i tillegg til generell studiekompetanse må du dokumentere fagene matematikk R1 (eller S1 og S2), fysikk 1 og kjemi 1 og 2.

 

Lurer du på hva kravkoden på et studie er?
Skriv inn studiet i søkefeltet på utdanning.no, så får du opp kravkoden. Kravkodene finnes også på Samordna opptak sine nettsider.

Hvor høyt snitt må jeg ha for å komme inn?

Poengkravet (snittet) er ikke bestemt på forhånd. Derfor er det dessverre vanskelig å vite om man kommer inn eller ikke. Poengkravet avhenger av hvor mange som søker seg til studiet du ønsker og hvor gode karakterer søkerne har. Noen studier er veldig populære hvert år, og krever derfor høy poengsum (snitt) for å komme inn.

 

Det er flere som søker på studier i de store byene, så det kan ofte være litt enklere å komme inn på høgskoler og universiteter på mindre steder i Norge. Om du ikke kommer inn på skolen du har som førsteprioritet, har du kanskje nok poeng til å komme inn på det samme studiet ved et annet studiested.

 

Det finnes ingen fasit på hvor høy poengsum du må ha for å komme inn, men du kan sjekke ut fjorårets poenggrenser. Det kan gi deg en god indikasjon på hvor nivået ligger.

 

Usikker på utdanningsvalget, hvordan du søker eller om du møter opptakskravet? Ta kontakt med oss i UngInfo, så finner vi ut av det sammen! Ring oss på tlf: 24 14 98 20 eller send e-post til post@unginfo.no.