7 rettigheter på sommerjobben

Sommerjobb er veldig gøy og litt slitsomt, men det blir mindre slitsomt om arbeidsmiljøloven holder deg med selskap. Vi på UngInfo kan hjelpe deg litt, men vi er ikke jurister, så du kan også snakke med Arbeidstilsynet eller LOs sommerpatrulje om du har flere spørsmål om rettighetene dine.

1. Du skal ha skriftlig arbeidskontrakt

Arbeidskontrakt er viktig fordi den viser hvilke rettigheter og plikter du har. Der står det hvor mye du skal jobbe, hva du tjener og hva du skal gjøre. Be gjerne noen, f.eks. oss på UngInfo, om å lese gjennom kontrakten sammen med deg før du signerer.

Om du ikke har arbeidskontrakt og får problemer, gjelder arbeidsmiljøloven likevel.

På LOs nettsider finner du en standard arbeidskontrakt.

2. Du skal ha lønn under opplæring

Opplæring regnes som arbeidstid, og da skal du ha betalt. Under opplæringen skal du få vite hvordan jobben skal gjøres og reglene for sikkerhet og helse.

3. Du skal ha pause hvis du jobber mer enn fem og en halv time

Du skal også ha minst en halvtime pause hvis du har en åtte-timers arbeidsdag.

Spisepausen skal være betalt hvis du ikke kan gå fra arbeidsplassen.

4. Du skal jobbe maks 40 arbeidstimer i uka og ni timer om dagen

Du skal ha overtidsbetaling hvis du jobber mer enn 40 arbeidstimer i uka og ni timer om dagen utenom spisepausene.

5. Du skal ha minst 40 % overtidslønn

Du skal ha overtidsbetaling hvis hvis du blir bedt om å jobbe lenger enn avtalt. Overtidsbetalingen skal være minst 40% av vanlig timelønn. Denne prosenten er ofte høyere hvis du er med i fagforening eller har tariffavtale.

6. Du skal ha skriftlig attest når du slutter

I en attest står det hva du har gjort på jobb og hvor lenge du jobbet der. Noen ganger skryter sjefen av deg i den. Den er uansett fin å ha når søker annen jobb eller skole.

7. Oppsigelsen skal være skriftlig

Det skal være gode grunner for å bli sagt opp, og du skal få det skriftlig. Du må også si opp skriftlig hvis du vil slutte selv.

Oppsigelsestiden er minst en måned om det ikke står noe annet i kontrakten. Den gjelder uansett om du sier opp eller blir sagt opp.

Vi håper denne artikkelen var forståelig, Ta gjerne kontakt med Arbeidstilsynet, LOs sommerpatrulje eller oss på UngInfo hvis du har flere spørsmål.

God sommer!