Personvernerklæring for UngInfo

 

Behandlingsansvarlig
Arne Undheim er på vegne av UngInfo behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

 

Personopplysninger som lagres
Vi lagrer følgende personopplysninger for våre brukere, som har gjort timeavtale med UngInfo: Navn og telefonnummer.

Vi lagrer i tillegg adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte brukeren navigerer på siden.

Vi lagrer e-postadresser og navn på de som mottar nyhetsbrev fra UngInfo. 


Formål med behandlingen
Vi lagrer navn og telefonnummer til de brukerne som ønsker å gjøre timeavtaler med UngInfo, slik at organisasjonen har mulighet til å sende påminnelse om avtalt tid per SMS.

Vi ønsker også å bruke kontaktinformasjonen din til å kontakte deg om vi arrangerer kurs som er relevante for deg 

Vi benytter adferdsmønster på nettsiden til å kunne gi anbefalinger som er tilpasset hver enkelt bruker.

Vi lagrer e-postadresser og navn til de som ønsker å mottar informasjon og aktuelle nyheter fra UngInfo via vårt nyhetsbrev. For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev på e-post, må du registrere en e-postadresse. E-postadressen vil bare bli brukt til å sende ut nyhetsbrev og eventuelt brukerundersøkelser om nyhetsbrevet for å få tilbakemelding om hva leserne har behov for og hva de synes er interessant.

 

Grunnlaget for behandlingen
Informasjon om navn og telefonnummer benyttes til å kunne sende påminnelse om timeavtaler per SMS, og invitere til relevante aktiviteter hos UngInfo. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Der du har samtykket til det benyttes adferdsmønster til å gi anbefalinger spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk. Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon i forbindelse med din timeavtale via SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Behandlingsgrunnlaget for behandling av e-postadressen din i tilknytning til nyhetsbrevet vårt er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a), altså samtykke.


Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre ansatte i forbindelse med din timeavtale hos UngInfo. 

Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). 

E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du melder deg av nyhetsbrevet. Du kan melde deg av ved å trykke på lenken for dette i nyhetsbrevet eller ved å kontakte oss. UngInfo bruker en databehandler, Make AS, til å administrere og sende ut nyhetsbrevet, og det er Make AS som drifter databasen der e-postadressene lagres.

 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter
Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

 

Sletting av personopplysninger
Opplysninger vi mottar i forbindelse med din timeavtale lagres på UngInfo sin telefon i det tidsrommet du gjør timeavtaler og har oppfølging med UngInfo. Kontakter (navn og telefonnummer) som ikke lenger er i bruk slettes to ganger i året.

E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du melder deg av nyhetsbrevet. Du kan melde deg av ved å trykke på lenken for dette i nyhetsbrevet eller ved å kontakte oss. UngInfo bruker en databehandler, Make AS, til å administrere og sende ut nyhetsbrevet, og det er Make AS som drifter databasen der e-postadressene lagres.

 

Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.


Personvernombud
Vi har to personvernombud, Elene Karlsen Tjemsland (timeavtaler) og Mona Sjøli (nettsider) som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

 

Informasjonssikkerhet
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

  

Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser: post@ung.info

UngInfo
Møllergata 3
0179 Oslo