Kurs for unge i Oslo

Vi holder kurs på skoler og fritidsklubber i Oslo om utdanningsvalg, jobb og bolig. 

  • Alle våre kurs er gratis
  • Alle kursene kan tilpasses alder og forkunnskap

Bestill kurs

Bestill kurs ved å sende oss en epost til: post@ung.info

Lurer du på hvordan UngInfo jobber? Les mer om oss her.

Forvirrakurs: Om utdanningsvalg

Dette er et interaktivt kurs med mål om å gjøre valget av utdanningsprogram enklere.

Opplegget er en kombinasjon av oppgaver som skal få elevene til å tenke selv og reflektere over valget, hvor vi blant annet stiller spørsmål som “Hva er viktig for deg? Kreativitet eller trivsel?” I tillegg deler våre ungdomsveiledere egne erfaringer fra da de valgte videregående og høyere utdanning, for å ufarliggjøre det å ta valg og svekke søkepresset ungdommene kan oppleve. Den andre delen tar for seg de harde fakta, som forskjellen mellom yrkesfag og studiespesialisering. Alle fakta som også er viktig å vite for å kunne ta et godt valg.

Lengde: 45 min (35 min ved digitalt kurs)

Målgruppe: 9 og 10 klasse

Book kurs: Send oss en e-post til post@ung.info med ønsket tid og dato.

Velge_utdanning

Veien videre: Om høyere utdanning

Veien videre er et kurs om høyere utdanning og mulighetene etter videregående skole.

Kurset tar blant annet for seg søknadsprosessen, forskjellen på førstegangs- og ordinært vitnemål, studielivet, og alternative veier til høyere utdanning.

Lengde:  45 min (35 min ved digitalt kurs)

Målgruppe: Elever på videregående skole som som på et studieforberedende utdanningsprogram eller påbygg. Kurset kan holdes på alle trinn, men passer best for vg2 og vg3.

Book kurs: Send oss en e-post til post@ung.info med ønsket tid og dato.

Søknadsfrist for høyere utdanning

Livsmestringskurs

Livsmestringskurset, er et kurs av og for unge 

Elevene lærer om temaer de selv har etterspurt informasjon om, knyttet til personlig økonomi (bolig, skatt o.l.) og hvordan ta gode valg. De får møte unge veiledere fra UngInfo, som nylig har vært i deres situasjon. Vi vil, i dialog med ungdommene, snakke om identitet, personlig økonomi og valg.

Lengde: 90 min (to skoletimer)

Målgruppe: Elever på ungdomskolen eller videregående skole.

Book kurs: Send oss en e-post til post@ung.info med ønsket tid og dato.

Jobbsøkerkurs: Hvordan få jobb?

Dette kurset tar for seg hva som bør stå i en CV og søknad, ulike metoder for å søke jobb og hvilke aktuelle stillinger deltakerne kan søke på nå. Deltakerne får mulighet til å skrive sin egen CV og søknad i løpet av kurset. 

Del 1: CV, søknad og metoder for å skaffe seg jobb

Del 2: Skriv selv! Deltakerne får tilgang på CV- og søknadsmal og får individuell veiledning fra oss.

Lengde: 90 min

Målgruppe: Unge i Oslo som skal søke jobb for første gang

Book kurs: Send oss en e-post til post@ung.info med ønsket tid og dato.

Inforunder og stand

Vi holder gjerne presentasjonsrunder om UngInfos tilbud til ungdom i klassene. Disse rundene tar alt fra 3 til 30 minutter etter hva som passer for klassene vi besøker. Ofte har man brukt fagene utdanningsvalg (UDV) eller samfunnsfag til dette. I tillegg står vi gjerne stand i friminuttet.

Sommer på UngInfo 2021