Kurs for unge i Oslo

Vi holder kurs på skoler og fritidsklubber i Oslo om utdanningsvalg og jobbsøking. Alle kan tilpasses alder og forkunnskaper. 

Våre kurs

  • Forvirrakurs: Hvordan velge utdanning
  • Veien videre: Om høyere utdanning
  • Jobbsøkerkurs: Hvordan få jobb

Les om alle kursene lenger ned på siden.

Forvirrakurs: Om utdanningsvalg

Dette er et interaktivt kurs med mål om å gjøre valget av utdanningsprogram enklere.

Opplegget er en kombinasjon av oppgaver som skal få elevene til å tenke selv og reflektere over valget, hvor vi blant annet stiller spørsmål som “Hva er viktig for deg? Kreativitet eller trivsel?” I tillegg deler våre ungdomsveiledere egne erfaringer fra da de valgte videregående og høyere utdanning, for å ufarliggjøre det å ta valg og svekke søkepresset ungdommene kan oppleve. Den andre delen tar for seg de harde fakta, som forskjellen mellom yrkesfag og studiespesialisering. Alle fakta som også er viktig å vite for å kunne ta et godt valg.

Lengde: 45 min

Målgruppe: 9 og 10 klasse

Teknisk utstyr: Klasserommet må ha projektor og hdmi-kabel

Book forvirrakurset

Ønsker du at vi holder Forvirrakurset for din klasse? Vi holder kurset i skoletiden. Ta kontakt, så finner vi en tid som passer for dere. Vi er fleksible!

Ta kontakt:
Telefon:  24 14 98 20
E-post: post@ung.info

Velge_utdanning

Veien videre: Om høyere utdanning

Veien videre er et kurs om høyere utdanning og mulighetene etter videregående skole.

Kurset tar blant annet for seg søknadsprosessen, forskjellen på førstegangs- og ordinært vitnemål, studielivet, og alternative veier til høyere utdanning.

Lengde:  45 min

Målgruppe: Elever på videregående skole som går på et studieforberedende utdanningsprogram eller påbygg. Kurset kan holdes på alle trinn, men passer best for vg2 og vg3.

Teknisk utstyr: Klasserommet må ha projektor og hdmi-kabel

Book veien videre: Om høyere utdanning

Ønsker du at vi holder Veien videre for din klasse? Vi holder kurset i skoletiden. Ta kontakt, så finner vi en tid som passer for dere. Vi er fleksible!

Ta kontakt:
Telefon:  24 14 98 20
E-post: post@ung.info

Jobbsøkerkurs: Hvordan få jobb?

Dette kurset tar for seg hva som bør stå i en CV og søknad, ulike metoder for å søke jobb og hvilke aktuelle stillinger deltakerne kan søke på nå. Deltakerne får mulighet til å skrive sin egen CV og søknad i løpet av kurset. 

Del 1: CV, søknad og metoder for å skaffe seg jobb

Del 2: Skriv selv! Deltakerne får tilgang på CV- og søknadsmal og får individuell veiledning fra oss.

Lengde: 90 min

Målgruppe: Unge i Oslo som skal søke jobb for første gang

Teknisk utstyr: Klasserommet må ha projektor og hdmi-kabel. Elevene må ha hver sin PC.

Book kurs: Send oss en e-post til post@ung.info med ønsket tid og dato.

Inforunder og stand

Vi holder gjerne presentasjonsrunder om UngInfos tilbud til ungdom i klassene. Disse rundene tar alt fra 3 til 30 minutter etter hva som passer for klassene vi besøker. Ofte har man brukt fagene utdanningsvalg (UDV) eller samfunnsfag til dette. I tillegg står vi gjerne stand i friminuttet.

Ønsker dere besøk av oss? Send oss en e-post til post@ung.info