Informasjon og veiledning

For deg mellom 13 og 27 år

Vanlige spørsmål om utdanning

Spørsmål om korona og utdanning

Mange er bekymret for hvordan korona påvirker skolen og utdanningen. Her de ofte stilte spørsmålene. Trykk på spørsmålet for å lese svaret.

Spørsmål fra elev på videregående som er permittert fra en deltidsjobb

Jeg er elev på videregående og har blitt permittert fra deltidsjobben min. Er det sånn at jeg ikke har rett på støtte fra NAV? Jeg er helt avhengig av ekstra inntekt. 

Svar:
Det stemmer at elever på videregående hovedsakelig ikke har rett på dagpenger fra NAV. På dette tidspunktet finnes det ingen nye støtteordning for elever på videregående, som har mistet deltidsjobben. 

Er du student og tar høyere utdanning? Les mer her.

Spørsmål fra læring som er permittert fra læreplassen

Jeg er læring og har blitt permittert fra læreplassen. Har jeg rett på dagpenger, og hvordan søker jeg? 

Svar:
Er du lærling og har mistet læreplassen din er du sikret tilnærmet samme beløp som du hadde i lønn, før du ble permittert. For å få støtte må du søke om dagpenger. Les vår guide til hvordan du kan søke om dagpenger.

Spørsmål om betaling til folkehøgskole under korona-krisen

Jeg måtte avslutte oppholdet på folkehøgskolen på grunn av korona. Må jeg betale for folkehøgskolen nå? 

Svar:
Vi har sett at her varierer det litt i praksis hos de ulike skolene. Derfor er det best om du kontakter folkehøgskolen din direkte for svar.

Spørsmål om støtte til studenter som er permittert fra jobben sin

Er helt permittert fra jobben min og lurer på hvorfor de som er under utdanning ikke har krav på dagpenger? Hva er mine rettigheter hos arbeidsgiver når jeg er blitt permittert og er student?

Svar:
Studenter har som regel ikke rett på dagpenger fordi Lånekassen skal være deres primære støtte. Her kan du lese mer om hva slag hjelp som tilbys studenter som er permittert fra jobben sin.

Spørsmål om eksamen fra elev på videregående skole

Jeg går siste året på videregående skole og lurer på hva som skjer om eksamen blir utsatt på grunn av korona-viruset? Kan jeg starte på universitet til høsten, hvis vi ikke har eksamen nå?

Svar:
Regjeringen har bestemt at skriftlige eksamener på videregående skolen 2020 skal avlyses. Alle elever får vitnemål, selv om eksamen avlyses. Dette har ikke konsekvenser for inntak til høyere utdanning.

Etter påske vil det bli tatt en vurdering på om muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen kan gjennomføres. Vi legge ut informasjon om dette, når det er klart. Men vi vet allerede nå at det ikke vil påvirke opptaket til høyere utdanning, som høgskoler og universitet. 

Spør meg om utdanning

Aden_ansatt_Unginfo

Drop-in eller timeavtale

Aden Suliman Mussa

aden@ung.info
97 30 62 05

Utdanning er et enormt tema og det er naturligvis mange spørsmål man har om det. Her er de vanligste spørsmålene vi får om utdanning men husk at du kan spørre oss om hva som helst. Klikk på spørsmålene for å se svaret.

Hva hvis jeg ikke aner hva jeg skal velge?

Her kan du lese om hvordan du kan tenke når du sliter med å velge og du finner også linker til interessetester og gode nettsider som kan hjelpe deg på vei.

Veildning:

Den siste skolen du gikk på (enten det er ungdomsskolen eller videregående) har plikt til å følge deg opp og gi råd og veiledning til deg frem til du er 21 år. Dette heter oppfølgingstjenesten. UngInfo tilbyr også veiledning rundt utdanningsvalg helt frem til du fyller 27 år.

Hit kan du komme innom uten å avtale tid på forhånd.

Hvordan kan jeg få vite hvilke videregående fag jeg har bestått og hvilke jeg må ta opp igjen?

For å få vite det må du ta kontakt med den videregående skolen du har gått på, eventuelt den siste du gikk på dersom du har gått på flere.

Er det bare karakterer som avgjør hvilket utdanningsprogram jeg kommer inn på på videregående?

På offentlige videregående skoler er det bare karakterer som avgjør hvilke skole og utdanningsprogram du kommer inn på. Unntaket er på ”Musikk, dans og drama” hvor en ferdighetsprøve kan telle. Private videregående skoler kan ha andre regler.

Når du søker gjennom vigo.no har du rett på å komme inn på en av de tre utdanningsprogrammene du ønsker deg, men du har ingen garanti for å komme inn på en av skolene du har ønsket.

Kan jeg bytte utdanningsprogram?

Ja, alle har rett til å gjøre ett omvalg i løpet av videregående. Snakk med rådgiver ved skolen din så snart du tenker på at du vil bytte. Alle har i utgangspunktet rett til tre år i videregående opplæring (læretiden på to år regnes som ett), i løpet av fem sammenhengende år etter ungdomsskolen. Ved omvalg blir retten utvidet til fire år med opplæring i løpet av seks år. Obs! Du har ingen garanti for å komme inn på det utdanningsprogrammet du ønsker å bytte til.

Hvem har rett å ta videregående på voksenopplæringen?

Du har såkalt “voksenrett” dersom du:

  • har fullført grunnskolen (eller tilsvarende i Norge eller et annet land)
  • ikke tidligere har fullført videregående
  • fyller 25 år eller mer i opptaksåret

Dersom du ikke oppfyller kravene kan du likevel søke, men du vil da komme bakerst i køen. Ta kontakt med voksenopplæringen eller UngInfo for mer informasjon, eller for å få søknadsskjema.

Hva er forskjellen på høgskole og universitet?

Det kan du lese om hvis du trykker her.

Og på UngInfosenteret har vi brosjyrer fra høgskoler og universiteter både i Norge og i utlandet. Kom gjerne innom og ta en kikk!

Kan jeg ta høyere utdanning hvis jeg har gått yrkesfag?

Ja. Men for å komme inn på høyere utdanning trenger du generell studiekompetanse (med noen få unntak). For å få generell studiekompetanse etter å ha gått yrkesfag, må du ta et skoleår som heter påbygging til generell studiekompetanse. Etter det kan du søke på høgskoler og universitet les mer her.

Hvilke fag består påbygging til generell studiekompetanse av?

Vanligvis består det av norsk (281 årstimer), matte (140 årstimer), naturfag (84 årstimer), historie (140 årstimer), kroppsøving (56 årstimer) og programfag (140 årstimer). De som har fag-/svennebrev trenger ikke kroppsøving og programfagene. Kontakt rådgiver eller UngInfo for mer informasjon.

Hva er 23/5-regelen?

23/5-regelen er en måte å oppnå generell studiekompetanse på, dersom du ikke har fullført videregående på vanlig måte. Les mer om hvilke krav du må oppfylle for å kunne søke på høyere utdanning på bakgrunn av 23/5-regelen, ved å lese nedover på denne siden her.

Hva er forskjellen på ordinær- og førstegangsvitnemål? Og hvilket av de søker jeg på?

Så lenge du er under 21 år, søker du automatisk på begge kvotene. Etter fylte 21 år, søker du kun i ordinær kvote. Trykk her og scroll helt ned på siden for å lese mer.Ta gjerne kontakt, eller kom innom oss hvis den skriftlige informasjonen er vanskelig å forstå.

Hvordan finner jeg ut hva som er karakterkravet for å komme inn?

Høyere utdanning

Du kan lese om karakterkravene fra i fjor ved å søke på studiet på Samordna opptak.

Videregående skole

Utdanningsetaten i Oslo velger ofte å legge ut fjorårets nedre poenggrense for inntak på Utdanningsetatens nettsider. Poenggrensen for første inntaksrunde skoleåret 2017/2018 finner du her.

Nb! Karakterkravene kan endre seg fra år til år, så karakterene fra i fjor kan bare gi en pekepinn på hva kravene kan være i år.

Hvis jeg har fullført studieforberedende på vgs og angrer, kan jeg da ta en yrkesfaglig utdanning etterpå?

Kort oppsummert er svaret: I utgangspunktet nei, men det finnes alternative muligheter og veier til yrkeskompetansen allikevel.

Hvis man har fullført videregående opplæring, har man ikke rett til voksenopplæring og videre ikke rett til å ta videregående på nytt. Men kontakt allikevel Voksenopplæringen der du bor og spør om du kan søke. Kanskje det finnes en ordning der du kan søke om plass (uten å ha rett til plass) og kan komme inn hvis det er plass.

Man kan ta svenneprøve/fagbrev etter å ha jobbet i 5 år eller mer.

Hvis man er ansatt i en bedrift i 5 år eller mer har man mulighet til å ta fagbrev på grunnlag av kompetansen man har fått i løpet av årene i bedriften. Så da handler det egentlig om å søke seg jobb. Her har vi gode tips til unge jobbsøkere .

For å gjøre jobbjakten lettere kan du kontakte Fagopplæringen i din kommune.

Be om å få snakke med den som er ansvarlig for det yrkesfaget du er interessert i, og be om en oversikt over bedriftene som er godkjente lærlingebedrifter der du bor. Husk at du konkurrerer med andre lærlinger som har gått 2 år på skole og som kanskje har mer kompetanse enn deg – så konkurransen er hard. Derfor vil det lønne seg for deg å personlig oppsøke bedriftene, håndhilse og presentere deg skikkelig. Virkelig vis frem motivasjonen din for å søke hos bedriften. Hvis de ser at du er motivert nok til å lære, arbeide godt og møte opp i tide hver dag, vil det gi et godt inntrykk av deg. Arbeidsgiver vil jo helst ha en som jobber godt, og ikke en slapp og umotivert ansatt.

Andre skoler

Det finnes skoler og akademier som tilbyr kurs innen forskjellige fagretninger. Opplæringen består av kurs og gir ikke studiepoeng. Du får heller ikke en grad og de koster ofte en del penger. Du får imidlertid opplæring som kan være fint innen en del yrker, som f. eks innen hudpleie, frisør, negledesign eller foto. Eksempler på slike skoler er HudpleieskolenAxelsonsFagskolen IFHGranum kunstskole og Prosjektskolen.

Hva betyr fritt skolevalg?

Fritt skolevalg betyr at du har rett til å søke på den videregående skolen du vil i fylket ditt.

Har jeg rett på å komme inn der jeg vil?

Du har rett til å komme inn på ett av de tre utdanningsprogrammene du søker på Vg1, men ikke krav på å komme inn på skolen du ønsker.

Når får jeg svar på om jeg kommer inn?

Den nøyaktige datoen opptaket er klart vil variere fra fylke til fylke, og fra år til år. I Oslo er førsteinntaket som regel klart rundt 9. juli og andre inntaksrunde vil skje rundt 12. august. Til og med to uker etter skolestart fyller skolene opp med elever som står på venteliste.

Kan jeg bytte utdanningsprogram?

Ja, alle har rett til å gjøre ett omvalg i løpet av videregående. Snakk med rådgiver ved skolen din så snart du tenker på at du vil bytte. Alle har i utgangspunktet rett til tre år i videregående opplæring (læretiden på to år regnes som ett), i løpet av fem sammenhengende år etter ungdomsskolen. Ved omvalg blir retten utvidet til fire år med opplæring i løpet av seks år. Obs! Du har ingen garanti for å komme inn på det utdanningsprogrammet du ønsker å bytte til.

Hvordan bytter jeg linje?

Du har rett til å bytte utdanningsprogram på videregående, også kalt rett til omvalg. Merk at du kun får utvidet rett til undervisningsår første gang du gjør et omvalg. Snakk med rådgiver på skolen din så snart du lurer på om du vil bytte utdanningsprogram!

Vennene mine kom inn på en annen skole, kan jeg bytte til den samme skolen?

Det må være sterke medisinske eller sosiale grunner til at skolene lar deg

bytte skole. Det vil som regel ikke holde at vennene dine kom inn på en annen skole. Merk Du kan søke deg til skoler i andre fylker, men de er avhengig av å ha ledig plass for at du skal komme inn, i tillegg til at fylkets egne søkere kommer før deg i køen. Sjansen for å komme inn i andre fylker er med andre ord litt begrenset.

Hva betyr privatist?

En privatist er en som tar eksamen i et fag uten å ha elevstatus i faget.  Som privatist kan du ta fag du ikke har tatt på videregående, eller ta opp fag du ønsker å forbedre karakteren i. Her har du selv ansvar for læring, undervisning og å melde deg opp til eksamen. Du styrer med andre ord studiehverdagen helt selv, fra semesterstart til eksamen.

Hva betyr generell studiekompetanse?

Generell studiekompetanse gjør at du kan søke på utdanning på universitet og høyskole etter videregående.

Hva er påbygg?

Når du går yrkesfag får du ikke generell studiekompetanse. Påbygg er et skoleår hvor du “tar igjen” teorifagene du trenger for å oppnå generell studiekompetanse. Du kan ta påbygg etter at du har fullført Vg2, eller etter fullført fag/svennebrev.

Sliter du med å velge

Er du forvirra? Du kan få utdanningsveiledning på UngInfo og her kan du lese tips til å velge utdanning.

Videregående

Yrksefag eller studieforberedende? Her kan du lese om hva som er forskjellen på de ulike utdanningsprogrammene.

Folkehøgskole

Ta et år på folkehøgskole? Et annerledes skoleår uten karakterer og eksamen.

Ta opp fag

Hva betyr privatist? Du kan forbedre karakterene dine eller ta opp fag fra videregående.

Høyere utdanning

Vil du begynne på universitet eller høgskole? Informasjon til deg som skal søke for første gang.

Lån og stipend

Studiestøtte? De fleste elever og studenter kan få stipend og lån fra Lånekassen.

Ofte stilte spørsmål

Her er de vanligste spørsmålene vi får om utdanning. Husk at du kan spørre oss om hva som helst.

Kontakt oss

Vi holder til i Møllergata 3D og tar imot alle henvendelser, enten det er ønske om veiledning, kurs, spørsmål på våre områder (jobb, bolig osv.) eller du bare vil plukke med deg noen brosjyrer.

OBS! Vi holder for tiden stengt, på grunn av Kronoa-situasjonen. I mellomtiden kan du sende oss dine spørsmål via chat eller e-post. 

Åpningstider chat: 

Mandag – fredag: 10:30 – 15:00

Du kan også kontakte oss via: 
  • Telefon: 97 30 62 05
  • E-post: post@ung.info