Informasjon og veiledning

For deg mellom 13 og 27 år

Høyere utdanning

Det er ikke så stor forskjell mellom de universitet og høgskole. Du får mange av de samme utdanningene og de samme gradene. Det finnes imidlertid noen generelle forskjeller som går på selve undervisningen og hva du kan bli.

Høgskole

På høgskolen er undervisningen litt slik som du kjenner til fra videregående. Da går dere i klasser og har mer kontakt med læreren. Man leverer jevnlig inn oppgaver, og man er ofte ute i praksis i løpet av studietiden. I tillegg er mange av utdanningene yrkesrettet. Det vil si at du blir utdannet til et spesielt yrke som for eksempel sykepleier eller politi og får en arbeidstittel når du er ferdig.

Vær oppmerksom på om høgskolen er offentlig eller privat. Hvis det er en privat skole, koster det som regel penger. Undersøk skolen og sjekk hva du får igjen for pengene, slik at du vet hva du betaler for.

Universitetet

Ved et universitet er undervisningen ofte i en forelesningssal med mange andre. Man kan også ha undervisning i en liten klasse (seminargruppe) der man har en seminarleder og diskuterer pensum. Det er forventet en del egeninnsats, og du må selv sørge for å komme deg gjennom pensum, siden mye av undervisningen ikke er obligatorisk.  Noen danner kollokviegrupper (studiegrupper) hvor man sammen løser oppgaver og snakker om faget. På universitetet har du litt mer ansvar: Når du er ferdig med studiene på universitetet, blir du regnet som en med høy kompetanse på ditt felt, for eksempel litteraturvitenskap eller biologi.

Hvis du vet at du trenger frister, regler og obligatorisk fremmøte for å komme deg gjennom pensum, burde du tenke deg om før skal velge mellom de to.

Fagskole

Fagskoler tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning fra et halvt til to år. Studietilbudene er yrkesrettet og det du lærer kan tas direkte i bruk i arbeidslivet. Fagskoler tilbyr grunnutdanninger og etter- og videreutdanning innenfor mange fagfelt. Opptak skjer på bakgrunn av fullført opplæring med yrkeskompetanse med eller uten fag-/svennebrev, generell studiekompetanse eller realkompetanse. Les mer her om hva fagskole er og hva du kan bruke den til.

Du kan også lese om studietilbud på nettsidene til Fagskolen i Oslo.

Spør meg om å høyere utdanning

Aden_ansatt_Unginfo

Drop-in eller timeavtale

Aden Suliman Mussa

aden@ung.info
97 30 62 05

Gradsystem

Årsstudium

Mange prøver et årsstudium for å se om de liker fagretningen. Det kan være greit hvis man er usikker på hva man skal velge, men det er nok ganske uvanlig å få en relevant jobb basert på et årsstudium alene. Mange av disse kan inngå i en bachelorgrad senere. I tillegg kan noen av dem være grunnlag for etterpå å kunne søke seg inn på en 5-årig mastergrad.

Høgskolekandidat

2- eller 4-årige fulltidsstudier ved høgskole gir tittelen høgskolekandidat. På Høgskolen i Oslo og Akershus kan man for eksempel ta et to-årig fulltidsstudie og bli høgskolekandidat – trafikklærer.

Bachelorgrad

Denne oppnås vanligvis etter 3 års studier eller 180 avlagte studiepoeng. En bachelor kan tas både på universitet og høgskole.

Mastergrad

Dette er en 2-årig fordypning av bachelorgraden. Det vanligste er å søke master etter endt bachelor, men noen masterstudier er lagt opp som 5-årige profesjonsstudier med en fast oppbygning (integrerte masterstudier). Dette gjelder blant annet tannlegestudiet, jus, farmasi og lektorprogram.

Profesjonsstudier

Disse er yrkesrettede og har fastlagte fagplaner over flere år innenfor et spesielt fagområde. 3-årig studium gir en bachelor, 5-årige gir en mastergrad og 6- årige studier gir egne grader. Eksempel på profesjonsstudier er medisin og jus

Doktorgrad

Disse studiene gjennomføres innenfor rammene av et forskerutdanningsprogram, og skal etter innføring av kvalitetsreformen gi graden Ph.D. Doktorgradskandidater som ikke har fulgt et slikt program, får graden dr.philos.

Ordforklaringer

Studiepoeng

Hvor mye du har studert regnes i studiepoeng. På et semester (halvår) er det vanligst å ta 30 studiepoeng.

På videregående har man fag, på høyere utdanning har man emner. Et emne kan for eksempel være verdt 7,5, 10 eller 15 studiepoeng, så da har man bare 2, 3 eller 4 emner for hvert halvår.

I hvert av disse emnene får du en karakter.

Karaktersystem

Karaktersystemet ved universiteter og høgskoler består av karakterene A, B, C, D, E og til slutt F som er strykkarakter.

Denne skalaen er i tråd med ECTS (European Credit Transfer System) og er dermed lik skalaer som brukes i mange andre land. På den måten skal det være lettere å kunne studere i utlandet.

I noen emner benyttes kun bestått/ikke bestått.

Studieprogram

Alle studier som fører fram til avsluttende grad (årsstudium, høgskolekandidat, bachelor og master) får betegnelsen studieprogram.

Når du søker på Samordna opptak, søker du ofte på et studieprogram. Det vil si at hvis du kommer inn på ditt valgte studieprogram som f.eks en bachelor, har du kommet inn for de tre årene en bachelor tar, og du trenger ikke å søke på nytt for hvert år slik som på videregående.

Søknadsprosessen

Samordnaopptak.no er nettsiden med informasjon om studiene ved offentlige høgskoler og universitet i hele Norge. Det er også her du søker utdanning innen 15.april (fristen er 1.mars for enkelte grupper). Du trenger minID for å registrere din søknad. Skal du søke privatskole, gjør du det som oftest på skolens nettside.

Poengberegning

De fleste som søker høyere utdanning søker på bakgrunn av karakterer og eventuelle ekstrapoeng fra videregående. Det skilles mellom førstegangsvitnemål og ordinær kvote. Hvis du fullfører videregående på normert tid (3 år) skal du ha førstegangsvitnemål. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det. Hvis du tar opp eller forbedrer fag etter videregående, kommer ikke disse med på førstegangsvitnemålet, men i den ordinære kvoten. Her teller også alderspoeng og tilleggspoeng med.

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker, søker du automatisk med både førstegangsvitnemålet og den ordinære kvoten. 50 % av studieplassene blir tildelt søkere med førstegangsvitnemål.

Spesielle opptakskrav

Noen studier stiller krav om spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Slike opptakskrav kan være bestemte realfag, minstekrav til karakterer, opptaksprøve eller lignende. Du finner oversikt over spesielle opptakkrav ved å søke opp det aktuelle studiet på Samordna opptak

Førstgangsvitnemålkvoten (ORDF)

Karakterpoeng (gjennomsnittskarakter x10)

+

Realfagspoeng

+

Språkpoeng

+

Kjønnspoeng

+

Poeng for opptaksprøver

=

Skolepoeng

Ordinær kvote (ORD)

Skolepoeng (inkl. eventuelle nye fag og forbedringer)

+

Alderspoeng

+

Tilleggspoeng

=

Konkurransepoeng

Les mer om poengberegning på Samordna opptak sine nettsider.

Sliter du med å velge

Er du forvirra? Du kan få utdanningsveiledning på UngInfo og her kan du lese tips til å velge utdanning.

Videregående

Yrksefag eller studieforberedende? Her kan du lese om hva som er forskjellen på de ulike utdanningsprogrammene.

Folkehøgskole

Ta et år på folkehøgskole? Et annerledes skoleår uten karakterer og eksamen.

Ta opp fag

Hva betyr privatist? Du kan forbedre karakterene dine eller ta opp fag fra videregående.

Høyere utdanning

Vil du begynne på universitet eller høgskole? Informasjon til deg som skal søke for første gang.

Lån og stipend

Studiestøtte? De fleste elever og studenter kan få stipend og lån fra Lånekassen.

Ofte stilte spørsmål

Her er de vanligste spørsmålene vi får om utdanning. Husk at du kan spørre oss om hva som helst.

Kontakt oss

Vi holder til i Møllergata 3D og tar imot alle henvendelser, enten det er ønske om veiledning, kurs, spørsmål på våre områder (jobb, bolig osv.) eller du bare vil plukke med deg noen brosjyrer.

OBS! Vi holder for tiden stengt, på grunn av Kronoa-situasjonen. I mellomtiden kan du sende oss dine spørsmål via chat eller e-post. 

Åpningstider chat: 

Mandag – fredag: 10:30 – 15:00

Du kan også kontakte oss via: 
  • Telefon: 97 30 62 05
  • E-post: post@ung.info