Informasjon og veiledning

For deg mellom 13 og 27 år

Kom innom Møllergata 3

Videregående

Det finnes i utgangspunktet 13 ulike utdanningsprogram å velge blant når du søker deg inn på videregående opplæring. 5 av dem er studieforberedende, og forbereder deg til videre studier på høyere utdanning. De 8 andre er yrkesfaglige, og forbereder deg til et yrke.

Obs! Noe av informasjonen under gjelder kun for dere som skal gå videregående i Oslo. Trenger du informasjon om andre fylker finner du det på vilbli.no

Spør meg om videregående

philip ungdomsveileder hos unginfo

Drop-in eller timeavtale

Philip Rynning Coker
philip@ung.info
Tlf.: 24 14 98 23

Yrkesfaglige utdanningsprogram

 • Naturbruk*
 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Design og håndverk* /medieproduksjon
 • Elektrofag
 • Helse- og oppvekstfag*
 • Restaurant- og matfag
 • Service og samferdsel*
 • Teknikk og industriell produksjon

Studieforberedende utdanningsprogram

 • Studiespesialisering
 • Idrettsfag
 • Musikk, dans og drama
 • Medier og kommunikasjon
 • Kunst, design og arkitektur

Yrkesfag kan være noe for deg hvis du kunne tenke deg et yrke rett etter videregående. Ved yrkesfag går du de to første årene på skole, mens du har de to siste årene som arbeidspraksis i en bedrift. Dette kalles også læretid. Dette er et godt valg for deg som kunne tenke deg å jobbe praktisk som for eksempel rørlegger, hjelpepleier, frisør, snekker eller mekaniker. Går du yrkesfag kan du alltid ta påbygg for å få generell studiekompetanse og kvalifisere deg for høyere utdanning.

Studieforberedende er for deg som liker å jobbe med teoretiske fag, og som kanskje vet at du ønsker å studere etter videregående. Hvis du går studieforberedende får du generell studiekompetanse og kan studere ved et universitet eller høyskole når du er ferdig. Hvis du vet at du kunne tenke deg jobbe med noe innenfor økonomi, ingeniør, arkitekt eller lege kan dette være riktig valg for deg. 

Ja takk, begge deler?

*Utdanningsprogrammene ovenfor som er merket med stjerne, kan også tas som “studieforberedende variant”.

 • Alle som går naturbruk kan etter Vg2 velge om de vil gå ut som lærling og få fagbrev, eller ta et tredje år på skole og få generell studiekompetanse. Som elev i Oslo kan du ta naturbruk ved Natur vgs eller ved Hvam vgs i Akershus.
 • På Ulsrud vgs har de et treårig løp i barne- og ungdomsarbeiderfag med studiekompetanse. Etter tre år har du generell studiekompetanse og kan velge å enten søke høyere utdanning eller søke lærlingplass.
 • På Ullern vgs har de et treårig løp i helsearbeiderfag med studiekompetanse. Etter tre år har du generell studiekompetanse og kan velge å enten søke høyere utdanning eller søke lærlingplass.
 • På Edvard Munch vgs har de et treårig løp på design og håndverk med studiekompetanse. Etter tre år har du generell studiekompetanse og kan velge å enten søke høyere utdanning eller gå ut i lære og ta svennebrev.
 • På Etterstad vgs har de et tilbud på service og samferdsel, reiseliv, hvor du etter 3 år får generell studiekompetanse i stedet for fagbrev.
 • Ved Kuben yrkesarena har du mulighet til å få både studiekompetanse og yrkeskompetanse i bygg- og anleggsteknikk (YSK byggfag) og i helse- og oppvekstfag (YSK Helse). YSK er 4 år med skole og praksis. Dette passer for deg som er motivert til å kombinere teori og praksis, og klar for å yte innsats litt utover det vanlige.

Spørsmål og svar

Hva betyr fritt skolevalg?

Fritt skolevalg betyr at du har rett til å søke på den videregående skolen du vil i fylket ditt.

Har jeg rett på å komme inn der jeg vil?

Du har rett til å komme inn på ett av de tre utdanningsprogrammene du søker på Vg1, men ikke krav på å komme inn på skolen du ønsker.

Når får jeg svar på om jeg kommer inn?

Den nøyaktige datoen opptaket er klart vil variere fra fylke til fylke, og fra år til år. I Oslo er førsteinntaket som regel klart rundt 9. juli og andre inntaksrunde vil skje rundt 12. august. Til og med to uker etter skolestart fyller skolene opp med elever som står på venteliste.

Hvordan bytter jeg linje?

Du har rett til å bytte utdanningsprogram på videregående, også kalt rett til omvalg. Merk at du kun får utvidet rett til undervisningsår første gang du gjør et omvalg. Snakk med rådgiver på skolen din så snart du lurer på om du vil bytte utdanningsprogram!

Vennene mine kom inn på en annen skole, kan jeg bytte til den samme skolen?

Det må være sterke medisinske eller sosiale grunner til at skolene lar deg

bytte skole. Det vil som regel ikke holde at vennene dine kom inn på en annen skole. Merk Du kan søke deg til skoler i andre fylker, men de er avhengig av å ha ledig plass for at du skal komme inn, i tillegg til at fylkets egne søkere kommer før deg i køen. Sjansen for å komme inn i andre fylker er med andre ord litt begrenset.

Hva betyr privatist?

En privatist er en som tar eksamen i et fag uten å ha elevstatus i faget.  Som privatist kan du ta fag du ikke har tatt på videregående, eller ta opp fag du ønsker å forbedre karakteren i. Her har du selv ansvar for læring, undervisning og å melde deg opp til eksamen. Du styrer med andre ord studiehverdagen helt selv, fra semesterstart til eksamen. Har du ikke tatt faget før må du betale en avgift på ca. 1000 kroner for å ta eksamen, ønsker du å forbedre karakteren i et fag du har tatt tidligere er prisen ca. 2000 kroner. Fristen for å melde seg til våreksamen er 1. februar, fristen for høsteksamen er 15. september.

Hva er generell studiekompetanse?

Generell studiekompetanse gjør at du kan søke på utdanning på universitet og høyskole etter videregående.

Disse utdanningsprogrammene på videregående gir generell studiekompetanse:

 • Studiespesialisering
 • Kunst, design og arkitektur
 • Idrettsfag
 • Musikk, dans og drama
 • Medier og kommunikasjon
 • Naturbruk (studieforberedende variant)
 • Yrkesfaglige utdanningsprogram + påbygging til generell studiekompetanse i Vg3 eller etter fullført fag/svennebrev.

Hva er påbygg?

Når du går yrkesfag får du ikke generell studiekompetanse. Påbygg er et skoleår hvor du “tar igjen” teorifagene du trenger for å oppnå generell studiekompetanse. Du kan ta påbygg etter at du har fullført Vg2, eller etter fullført fag/svennebrev.

Yrkesfaglige utdanningsprogram

Yrkeskompetanse

De fleste yrkesfaglige studieretninger gir yrkeskompetanse. Dette betyr at du kan søke deg ut i jobb som du er opplært i (f.eks. kokk, frisør, snekker) rett etter videregående skole.

Hovedregelen er at et yrkesfaglig utdanningsprogram består av:

2 år skole + 2 år som lærling i bedrift = fagbrev/svennebrev = du kan søke jobb

Det finnes flere unntak. Noen av de har vi skrevet om nedenfor. Du kan få vite mer ved å kontakte fagopplæringskontoret i ditt fylke eller lese på vilbli.no

Læreplass
Du er ikke garantert lærlingplass, så det er en fordel om du selv er aktiv for å skaffe deg dette. Spør rådgiveren på skolen om det finnes noen oversikt over aktuelle bedrifter i fylket, og jobb skikkelig med hvordan du presenterer deg for bedriften. Det er de som bestemmer hvem som får læreplassen. Hvis du har hatt praksis eller jobb et sted tidligere, kan dette gi deg fortrinnsrett framfor andre lærlinger. Elever som ikke får lærlingplass vil som regel få tilbud om Vg3 på skole, og kan avlegge fagprøve eller svenneprøve etter dette.  Dersom du heller ønsker å gå videre med studier, kan du søke deg inn på Påbygging. Kom gjerne innom UngInfo-senteret og spør om hjelp til å skrive gode søknader til lærlingbedriftene.

Utdanningsetaten i Oslo, avdeling for fagopplæring svarer på spørsmål om det å være lærling:  tlf. 23 46 71 62.

Påbygg til generell studiekompetanse
Mange lurer på om det å ta yrkesfag stenger alle dører til høyere utdanning. Men nei, det gjør det ikke.

“Påbygging til generell studiekompetanse” er for deg som har påbegynt eller fullført yrkesutdanning fra før, og som ønsker generell studiekompetanse for å gå videre med høyere utdanning. Det er et år med mye teorifag, og det krever at du er motivert for å jobbe med skolen. Vanligvis består året av norsk (281 årstimer), matte (140 årstimer), naturfag (84 årstimer) og historie (140 årstimer), kroppsøving (56 årstimer) og programfag (140 årstimer). De som har fag-/svennebrev trenger ikke kroppsøving og programfagene. Kontakt rådgiver eller UngInfo for mer informasjon.

Det er også mulig å ta “påbygging til spesiell studiekompetanse”.

Helse- og oppvekstfag

Liker du å hjelpe andre mennesker? Er du god på samarbeid og kommunikasjon? Vil du jobbe på arbeidsplasser som sykehus, med eldre mennesker, i barnehage, på aktivitetsskoler, ambulanse, tannlegekontor, legekontor, apotek? Innenfor helse og oppvekstfag finnes det mange yrker, og du kan være ferdig utdannet etter et vanlig 4 årsløp.

Ved Kuben yrkesarena har du mulighet til å få både studiekompetanse og yrkeskompetanse i helse- og oppvekstfag (YSK Helse). YSK er 4 år med skole og praksis. Dette passer for deg som er motivert til å kombinere teori og praksis, og klar for å yte innsats litt utover det vanlige.

På Ulsrud vgs har de et treårig løp i barne- og ungdomsarbeiderfag med studiekompetanse. Etter tre år har du generell studiekompetanse og kan velge å enten søke høyere utdanning eller søke lærlingplass. På Ullern vgs har de et treårig løp i helsearbeiderfag med studiekompetanse. Etter tre år har du generell studiekompetanse og kan velge å enten søke høyere utdanning eller søke lærlingplass.

Bygg- og anleggsteknikk

Har du praktisk sans, er nøyaktig og flink med hendene? Vil du lære om produksjon og vedlikehold av bygninger og tekniske installasjoner? Du må også lære teori som matte og norsk, fordi det er viktig for hvordan du kan utføre faget i praksis. Går du bygg og anleggsteknikk kan du for eksempel bli anleggsmaskinfører, lære å bygge veier, jernbaneskinner, bore tuneller, bygge hus, bli rørlegger, maler eller jobbe med trevareproduksjon.

Ved Kuben yrkesarena har du mulighet til å få både studiekompetanse og yrkeskompetanse i bygg- og anleggsteknikk (YSK byggfag). YSK er 4 år med skole og praksis. Dette passer for deg som er motivert til å kombinere teori og praksis, og klar for å yte innsats litt utover det vanlige.

Teknikk og industriell design

Er du praktisk, nøyaktig og liker ny teknologi? Vil du vite hvordan maskiner ser ut inni og hvordan du kan få dem til å fungere? Det er mange muligheter, avhengig av hva du velger andre året og hvilke bedrifter du velger å ha læretid i. Mange retninger i teknikk og industriell produksjon vil handle om å reparere og vedlikeholde maskiner, anleggsutstyr, arbeide med motorer og bremser, sveise metall….og mye mer!

Design og håndverk/ medieproduksjon

Er du kreativ, har estetisk sans og liker å lage ting med hendene? Da kan design og håndverkslinje gi deg mange spennende muligheter! Har du lyst å kunne arbeide for eksempel som aktivitør, blomsterdekoratør, lage børser (jaktvåpen), stoppe ut dyr, bygge båter, være gull eller sølvsmed eller lage bra interiør og utstillingsdesign? Du kan også lære mange andre ting! På medieproduksjon finner du et eget løp for blant annet mediegrafikerfager, fotograffaget og mediedesign.

På Edvard Munch vgs har de et treårig løp på design og håndverk med studiekompetanse. Etter tre år har du generell studiekompetanse og kan velge å enten søke høyere utdanning eller gå ut i lære og ta svennebrev.

Elektrofag

Har du lyst til å installere og vedlikeholde elektriske og elektroniske systemer? Har du lett for å tenke logisk, er kreativ, nøyaktig og serviceorientert? På elektrofag er det mange ting du kan spesialisere deg i! Du kan for eksempel gå videre med automatisering der du blant annet kan reparere og kontrollere maskiner og automatiserte anlegg.  Du kan også jobbe i oljebransjen eller montere og kontrollere elektriske tavler. Du kan arbeide med data og elektronikk, romteknologi. Du kan arbeide som heismontør, med signaler på jernbanen, reparere fly, eller montere kjøleanlegg og varmepumper. Du kan til og med bli elektriker!

Restaurant- og matfag

Har du lyst til å lage fancy retter som ingen andre kan? Eller finne den perfekte vinen til maten? Kanskje du vil lage tårnhøye kaker eller bake rågode boller? Dersom dette frister kan restaurant og matfag være linjen for deg! I disse yrkene er det viktig å være serviceorientert, nøyaktig og renslig. Du vil arbeide i yrker som arbeider med mat, for eksempel kokk, servitør, baker, konditor, slakter, pølsemaker, fiskehandler, eller produsere mat på fabrikk.

Psst! Det er mulig å ta kokkelinje i Frankrike! Se studeriutlandet.no for informasjon.

Service og samferdsel

Er du serviceorientert, utadvendt og glad i mennesker? Eller vil du bli yrkessjåfør og kjøre lastebil eller buss? Kanskje du vil organisere hvilke varer som sendes hvor til hvilken tid? (Logistikk) Eller arbeide som vekter og ha fokus på sikkerhet? Vil du noe av dette kan Service og samferdsel være linjen for deg! Det finnes mange yrker du kan utdanne deg til: For eksempel fikse datasystemer, arbeide med reiseliv, sitte i resepsjon eller på et kontor, bli selger, vekter, eller yrkessjåfør.

På Etterstad vgs har de et tilbud studieforberedende variant av service og samferdsel, reiselivsfaget. Etter 3 år får du generell studiekompetanse i stedet for fagbrev, slik at du kan gå videre med høyere utdanning. Praksis er likevel en del av skolehverdagen, og gjør det til en annerledes måte å skaffe skaffe seg generell studiekompetanse på.

Naturbruk

Er du interessert i naturen, og glad i dyr, mennesker og miljø? Liker du å arbeide ute uansett vær? På naturbruk lærer du å forstå sammenhengen mellom biologisk produksjon, naturens tålegrenser og menneskelig aktivitet. Da kan du få jobb på arbeidsplasser der dette trengs. Du kan for eksempel arbeide med fiskeoppdrett, vedlikeholde parker og lekeplasser, drifte idrettsanlegg, bli fisker, gartner, arbeide med hester, drive gård, arbeide med skogdrift eller reinsdyr.

Alle som går naturbruk kan etter Vg2 velge om de vil gå ut som lærling og få fagbrev, eller ta et tredje år på skole og få generell studiekompetanse. Som elev i Oslo kan du ta naturbruk ved Natur vgs (privatskole) eller ved Hvam vgs i Akershus.

Generell studiekompetanse

De studieforberedende utdanningsprogrammene gir deg generell studiekompetanse. Med generell studiekompetanse kan du etter fullført videregående skole søke høyere utdanning ved universiteter og høgskoler. Du kan oppnå generell studiekompetanse på et av følgende utdanningsprogram på videregående skole i Oslo:

 • Studiespesialisering
 • Studiespesialisering med teknologifag
 • Studiespesialisering, 2-årig
 • Idrettsfag
 • Musikk, dans og drama
 • Medier og kommunikasjon
 • Kunst, design og arkitektur
 • Design og håndverk, studiekompetanse
 • Service og samferdsel, reiseliv med studiekompetanse
 • Helse- og oppvekstfag med barne- og ungdomsarbeiderfag, studiekompetanse
 • Helse- og oppvekstfag med helsearbeiderfag, studiekompetanse
 • Naturbruk (studieforberedende variant)
 • YSK Byggfag
 • YSK Helsearbeiderfag
 • Yrkesfaglig utdanningsprogram + påbygging til generell studiekompetanse i Vg3 eller etter fullført fag/svennebrev.

Les mer om andre måter å komme seg inn på høyere utdanning på, under Ta opp fag.

Spesielle opptakskrav

Noen studier stiller krav om spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Slike opptakskrav kan være bestemte realfag, minstekrav til karakterer, opptaksprøve eller lignende.

Studieforberedende utdanningsprogram

Studiespesialisering

Studiespesialisering er for deg som egentlig liker å arbeide med teoretiske fag, og synes det er ok å lære for eksempel ved å lese bøker, arbeide med oppgaver eller holde muntlige presentasjoner. Fra og med vg2 kan du velge fordypning innen realfag (=spesiell studiekompetanse), eller språk, samfunnsfag og økonomi (=generell studiekompetanse).

å Hersleb vgs kan du ta studiespesialisering med realfagsfordypning på to år

Idrettsfag

Dersom du liker teoretiske fag, i tillegg til mye trening og fysisk aktivitet, kan idrettsfag være noe for deg! Med tre år på idrettsfag får du generell studiekompetanse og kan studere videre på høgskole eller universitet. Generelt er fordypningene innen kategoriene toppidrett, breddeidrett, friluftsliv og lederutvikling. Skolene kan spesialisere seg på ulike idretter, så sjekk ut hvilke skoler som tilbyr det du er mest interessert i. Det går også an å sjekke ut tilbudet utenfor fylket ditt.

Musikk, dans og drama

For å søke på musikk, dans og drama er det lurt å ha evner og interesse innenfor en av retningene.  I tillegg bør du like teoretiske fag. Det er lurt å ha drevet med enten musikk, dans eller drama før du begynner på videregående. Noen videregående skoler har opptaksprøver, i tillegg til at de ser på karakterer fra ungdomsskolen. Du får generell studiekompetanse og kan studere på universitet eller høgskole etterpå. Mange høgskoler innen musikk/dans/drama har også praktiske opptaksprøver.

På Edvard Munch vgs kan du gå landsdekkende ballettlinje.

Medier og kommunikasjon

Du som velger medier og kommunikasjon bør ha kreative evner og like å kommunisere med andre, både skriftlig og muntlig. Du bør ha estetisk sans og interesse for digitale medier og informasjonsteknologi. Du lærer for eksempel om fortellerteknikk innen lyd, tekst og bilde, om påvirkning fra media, mediehistorie, journalistikk, om å utforme et budskap, og du får utvikle din egen digitale kompetanse. Du får generell studiekompetanse og kan studere på universitet eller høgskole etterpå.

Kunst, design og arkitektur 

I tillegg til å like teoretiske fag er det lurt å være interessert i design og ønske å lære mer om kunst, design og arkitektur. Du bør ha estetisk sans og være kreativ. Du får generell studiekompetanse og kan studere på universitet eller høyskole etterpå.

Studiespesialisering med teknologifag

Ønsker du fordypning i realfag og tenker på yrker innen medisin, ingeniør, forskning eller teknologi? Da kan du søke “teknologilinja” på Kuben Vgs. Kontakt med arbeids- og næringsliv står sentralt, og utdanningsprogrammet passer for deg med høye ambisjoner. Du får spesiell studiekompetanse og kan studere på universitet eller høgskole etterpå

Internasjonal Baccalaureat (IB)

Er du motivert for skolearbeid og har lyst på en utfordring?  Er du klar for både undervisning og skolebøker på engelsk? Har du lyst på et godt grunnlag for høyere utdanning i utlandet? Da kan IB- linje være noe for deg! IB- linjen er toårig, og du kan velge den etter første klasse på videregående. Det er et tilbud som finnes i mer enn 100 land og som gir deg god kompetanse til å studere på universitet eller høgskole. Mer informasjon er på ibo.org. Du får generell  eller spesiell studiekompetanse og kan studere på universitet eller høgskole etterpå.

Sliter du med å velge

Er du forvirra? Du kan få utdanningsveiledning på UngInfo og her kan du lese tips til å velge utdanning.

Videregående

Yrkefag eller studieforberedende? Her kan du lese om hva som er forskjellen på de ulike utdanningsprogrammene.

Folkehøgskole

Ta et år på folkehøgskole? Et annerledes skoleår uten karakterer og eksamen.

Ta opp fag

Hva betyr privatist? Du kan forbedre karakterene dine eller ta opp fag fra videregående.

Høyere utdanning

Vil du begynne på universitet eller høgskole? Informasjon til deg som skal søke for første gang.

Lån og stipend

Studiestøtte? De fleste elever og studenter kan få stipend og lån fra Lånekassen.

Ofte stilte spørsmål

Her er de vanligste spørsmålene vi får om utdanning. Husk at du kan spørre oss om hva som helst.

Kontakt oss

Vi holder til i Møllergata 3 og tar imot alle henvendelser, enten det er ønske om veiledning, kurs, spørsmål på våre områder (jobb, bolig osv.) eller du bare vil plukke med deg noen brosjyrer.

Kom innom, spør oss om alt!

Åpningstider

Mandag – fredag: 11:00 – 17:00

Lørdag: 12:00 – 17:00

Send en e-post