Dette er overskriften og underoverskriftene til en side/page**

Bruk denne versjonen av H2 (Overskrift 2) når du lager overskrifter og underoverskrifter som skiller av større tema i en tekst. Gjelder både side og blogginnlegg.

**På sidene/page ønsker vi «spesial heading». Denne har lik skriftstørrelse, men også en linje (slik den øverste overskriften her). Den lager man slik: Legg et  «Layout element 1/1»  der du ønsker teksten. Deretter trykker du på  «content element» øverst på siden og velger «Special heading», som du drar og slippet inn i «Layout element 1/1». Trykk på på elementet, legg inn ønsker overskrift og velg H2. Deretter trykker du på «colours» og velger svart.

Bruk bold/fet når du skal markere ingress og underoverskrifter til «mindre tema» i teksten. 

For brødtekst trenger du ikke å gjøre endringer på teksten. Dette er brødtekst.