Kurs for unge i Oslo

Vi holder kurs på skoler og fritidsklubber i Oslo om utdanningsvalg og jobbsøking. Alle våre kurs er gratis og kan tilpasses alder og forkunnskaper. 

Våre kurs

  • Forvirrakurs: Hvordan velge utdanning
  • Veien videre: Om høyere utdanning
  • Livsmestringskurs
  • Jobbsøkerkurs

Les om alle kursene lenger ned på siden.

Forvirrakurs: Om utdanningsvalg

Dette er et interaktivt kurs med mål om å gjøre valget av utdanningsprogram enklere.

Opplegget er en kombinasjon av oppgaver som skal få elevene til å tenke selv og reflektere over valget, hvor vi blant annet stiller spørsmål som “Hva er viktig for deg? Kreativitet eller trivsel?” I tillegg deler våre ungdomsveiledere egne erfaringer fra da de valgte videregående og høyere utdanning, for å ufarliggjøre det å ta valg og svekke søkepresset ungdommene kan oppleve. Den andre delen tar for seg de harde fakta, som forskjellen mellom yrkesfag og studiespesialisering. Alle fakta som også er viktig å vite for å kunne ta et godt valg.

Lengde: 45 min (35 min ved digitalt kurs)

Målgruppe: 9 og 10 klasse

Teknisk utstyr: Klasserommet må ha projektor og hdmi-kabel

Booking: Benytt vår bookingkalender.

Send e-post til kurs@ung.info ved følgende forespørsler:

  • Ingen av tidspunktene i bookingkalenderen passer deres timeplan
  • Ønske om heldagskurs for flere klasser
  • Ønske om å booke mer enn tre kurs på samme dag

Veien videre: Om høyere utdanning

Veien videre er et kurs om høyere utdanning og mulighetene etter videregående skole.

Kurset tar blant annet for seg søknadsprosessen, forskjellen på førstegangs- og ordinært vitnemål, studielivet, og alternative veier til høyere utdanning.

Lengde:  45 min

Målgruppe: Elever på videregående skole som går på et studieforberedende utdanningsprogram eller påbygg. Kurset kan holdes på alle trinn, men passer best for vg2 og vg3.

Teknisk utstyr: Klasserommet må ha projektor og hdmi-kabel

Booking: Benytt vår bookingkalender.

Send e-post til kurs@ung.info ved følgende forespørsler:

  • Ingen av tidspunktene i bookingkalenderen passer deres timeplan
  • Ønske om heldagskurs for flere klasser
  • Ønske om å booke mer enn tre kurs på samme dag

Livsmestringskurs

Livsmestringskurset – et kurs av og for unge 

Elevene lærer om temaer de selv har etterspurt informasjon om knyttet til identitet, valg og personlig økonomi. De får møte unge veiledere fra UngInfo, som nylig har vært i deres situasjon. Vi vil, i dialog med ungdommene snakke om og reflektere rundt temaer som verdier, fordommer, press, valg, sparing og forbruk. Kurset kan tilpasses noe etter klassens ønsker. Ta kontakt for mer informasjon. 

Lengde: 4560 minutter (en skoletime)

Målgruppe: Elever på ungdomsskolen eller videregående skole.

Book kurs: Vi åpner for booking i løpet av 2022.

Teknisk utstyr: Klasserommet må ha projektor og hdmi-kabel.

Jobbsøkerkurs: Hvordan få jobb?

Dette kurset tar for seg hva som bør stå i en CV og søknad, ulike metoder for å søke jobb og hvilke aktuelle stillinger deltakerne kan søke på nå. Deltakerne får mulighet til å skrive sin egen CV og søknad i løpet av kurset. 

Del 1: CV, søknad og metoder for å skaffe seg jobb

Del 2: Skriv selv! Deltakerne får tilgang på CV- og søknadsmal og får individuell veiledning fra oss.

Lengde: 90 min

Målgruppe: Unge i Oslo som skal søke jobb for første gang

Book kurs: Send oss en e-post til kurs@ung.info med ønsket tid og dato.

Teknisk utstyr: Klasserommet må ha projektor og hdmi-kabel. Elevene må ha hver sin PC.

Inforunder og stand

Vi holder gjerne presentasjonsrunder om UngInfos tilbud til ungdom i klassene. Disse rundene tar alt fra 3 til 30 minutter etter hva som passer for klassene vi besøker. Ofte har man brukt fagene utdanningsvalg (UDV) eller samfunnsfag til dette. I tillegg står vi gjerne stand i friminuttet.

Ønsker dere besøk av oss? Send oss en e-post til kurs@ung.info 

Kom innom

T-bane/buss til Stortinget eller Jernbanetorget (5 min å gå til UngInfo).
Trikk 17, 18 eller 19 til Stortorvet (2 min å gå til UngInfo).