Informasjon og veiledning

For deg mellom 13 og 27 år

Kom innom Møllergata 3

Vold og overgrep

Noen opplever å ha det vanskelig eller utrygt hjemme. Er du en av dem eller kjenner du noen som har det sånn? Ikke nøl med å be om hjelp!

Overgrepsmottak

Overgrepsmottaket i Oslo

oslo.kommune.no/dognapne-vakttjenester/overgrepsmottaket/
Storgata 40
23 48 70 90
Døgnåpent
Gratis, taushetsplikt

Akuttilbud for ungdom og voksne som har vært utsatt for voldtekt og voldtektsforsøk. Medisinsk hjelp og rådgivning etter overgrep, uavhengig av politianmeldelse.

Ressurs- og hjelpesentre

DIXI Ressurssenter mot voldtekt

dixi.no
Arbinsgate 1
22 44 40 50 / 930 58 070
dixi@dixioslo.no
Man-fre 9-15
Gratis

Tilbud til voldtektsutsatte og pårørende. Tilbyr samtaler, rådgivning, gratis advokathjelp og nyttig informasjon. Arrangerer også temakvelder og foredrag.

Oslo krisesenter

oslokrisesenter.no
22 48 03 80
postmaster@oslokrisesenter.no
Døgnåpent
Gratis, anonymt
Les mer på Akutt

MiRA – Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

mirasenteret.no
Storgata 38
22 11 69 20
post@mirasenteret.no

Møteplass for jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn. Tilbyr blant annet noen å snakke med, krisehjelp, råd og veiledning (herunder vold i nære relasjoner og tvangsekteskap), og mulighet for å bli kjent med andre.

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

jurk.no
Skippergata 23
22 84 29 50
Gratis

Har du vært utsatt for vold og lurer på hvilke rettigheter du har? Da kan du henvende deg til JURK.

Helsestasjon for ungdom (HFU)

Les mer
De fleste HFU er for unge mellom 12 og 24 år.
Gratis

Det finnes minst én helsestasjon for ungdom i hver bydel, og én for kjønn og seksualitet (13-30 år). Her jobber det leger, helsesøstre og noen steder psykologer, som har taushetsplikt. Du kan ta kontakt over telefon eller stikke innom for en prat – du trenger ikke bestille time.

Obs! Helsestasjonene er ikke åpne alle dager i uken. Her finner du kontaktinfo til de ulike bydelene. Du kan besøke helsestasjonene uavhengig av hvilken bydel du bor i.

Sjekk linken over eller bruk Facebook for åpningstider og aldersgrenser.

Senter for seksuelt misbrukte menn (SSMM)

ssmm.no
Storgata 3
22 42 42 02
post@ssmm.no

For menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Tilbyr blant annet samtaler, selvhjelpsgrupper og telefonkontakt.

Støttesenter mot incest

sentermotincest.no
Akersgata 1-5, 2 etg. (inngang 1)
23 31 46 50
post@smioslo.no

Åpent hus mandag til fredag hvor du kan komme innom for å prate, bruke PC eller møte andre som er/har vært i samme situasjon. De tilbyr individuelle og gruppebaserte samtaler.

Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi (IKST)

sexologi.no
Torggata 9 A
22 33 51 90
ikst@sexologi.no
Gratis

Tilbyr blant annet samtaletilbud for de som har begått seksuelle overgrep eller er redde for å begå overgrep.

Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre

voldsoffererstatning.no
Storgata 3
78 98 96 40
rkk.oslo@voldsoffererstatning.no
Man-fre 9-15

Her kan du som har blitt utsatt for kriminalitet få samtale, råd, veiledning og støtte.

Landsforeningen for voldsofre

voldsoffer.no
Tjernfaret 29
22 16 40 00 / Gratis advokatvakttelefon: 481 00 555
Hjelper og støtter deg som har vært utsatt for vold.

Hjelpetelefon 

Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte

incest80057000.no
800 57 000
post@incest80057000.no
Døgnåpent
For barn og voksne som har vært utsatt for seksuelt misbruk, og deres pårørende.

Kirkens SOS

kirkens-sos.no
22 40 00 40
Døgnåpent
Anonymt

En krisetelefon for deg som har det vanskelig og trenger noen å prate med. De har også en chattetjeneste (man-søn 18.30-22.30) og en meldingstjeneste hvor du får svar innen 24 timer.

116111.no

116 111 / Sms: 417 16 111
Fra utlandet: 0047 954 11 755 (ikke gratis, men de kan ringe tilbake)
alarm@116111.no
Døgnåpent
Gratis

For deg som opplever, eller kjenner noen som opplever, vold i hjemmet, er utsatt for overgrep  eller står i andre vanskelige situasjoner. Du kan også ringe direkte til Barnevernvakten i Oslo på  telefon 22 70 55 80 eller 22 70 55 81. De er der for å hjelpe deg eller noen du er bekymret for, enten ved å gi råd og veiledning over telefon eller ved å møte deg der du er.

Krisetelefonen

oslokrisesenter.no
22 48 03 80
postmaster@oslokrisesenter.no
Døgnåpent
Gratis, anonymt
Les mer på Akutt

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

jurk.no
Skippergata 23
22 84 29 50
Gratis

Har du vært utsatt for vold og lurer på hvilke rettigheter du har? Da kan du henvende deg til JURK.

Behandling mot vold og aggresjon 

Stiftelsen tryggere

tryggere.no
Brugata 1
917 61 562 (Bjørn)
bl@tryggere.no

Tilbyr sinnemestring og forebygging av vold i nære relasjoner gjennom tiltak rettet mot både enkeltpersoner og grupper.

Alternativ til Vold (ATV)

atv-stiftelsen.no
Lilletorget 1
22 40 11 10
post@atv-stiftelsen.no
Over 18 år

Behandlingstilbud for deg som har et volds- eller aggresjonsproblem og bruker fysisk og/eller psykisk vold mot din partner.

Akutt

Her finner du oversikt over hvem du kan kontakte hvis du har behov for akutt hjelp.

Tøft hjemme

Noen opplever å ha det vanskelig eller utrygt hjemme. Ikke nøl med å be om hjelp!

Helse

Det finnes mange gratis og/eller billige helsetilbud i Oslo.

Vold og overgrep

Det finnes mange som kan hjelpe deg om du blir utsatt for vold og/eller overgrep.

Seksualitet

Steder å kontakte hvis du har spørsmål om seksualitet, identitet, relasjoner, parforhold eller annet.

Avhengighet

Her er en liste over hvem du kan snakke med om du sliter eller noen du kjenner sliter med avhengighet.

Pårørende

Her finner du oversikt over pårørendeorganisasjoner.

Andre

Her får du en oversikt over hvilke steder som kan gi deg veiledning innen sosiale områder som bolig, økonomi, arbeid etc.

Kontakt oss

Vi holder til i Møllergata 3 D og tar imot alle henvendelser, enten det er ønske om veiledning, kurs, spørsmål på våre områder (jobb, bolig osv.) eller du bare vil plukke med deg noen brosjyrer.

Kom innom, spør oss om alt!

Åpningstider

Mandag – fredag: 11:00 – 17:00

Lørdag: 12:00 – 17:00

Kontakt oss
  • Telefon: 24 14 98 20
  • E-post: post@ung.info