Vold og overgrep

Noen opplever å ha det vanskelig eller utrygt hjemme. Er du en av dem eller kjenner du noen som har det sånn? Har du blitt utsatt for vold og overgrep? Ikke nøl med å be om hjelp!

 

Ressurs- og hjelpesentre

Tilbud til voldtektsutsatte og pårørende. Tilbyr samtaler, rådgivning, gratis advokathjelp og nyttig informasjon. Arrangerer også temakvelder og foredrag.

Adresse: Bygdøy allé 1
Telefon: 22 44 40 50
E-post: dixi@dixioslo.no
Åpningstider: Mandag–fredag kl. 9–15 (torsdag kl. 10-15).
Gratis

Les mer om DIXI Ressurssenter mot voldtekt via deres nettsider: dixi.no

Telefon: 22 48 03 80
E-post: postmaster@oslokrisesenter.no
Døgnåpent
Gratis, anonymt

Les mer om tilbudet til Oslo krisesenter via deres nettsider: oslokrisesenter.no

Møteplass for jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn. Tilbyr blant annet noen å snakke med, krisehjelp, råd og veiledning (herunder vold i nære relasjoner og tvangsekteskap), og mulighet for å bli kjent med andre.

Adresse: Storgata 53a
Telefon: 22 11 69 20
E-post: post@mirasenteret.no / krisehjelp@mirasenteret.no

Les mer om tilbudet til MiRA – Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn via deres nettsider: mirasenteret.no

Har du vært utsatt for vold og lurer på hvilke rettigheter du har? Da kan du henvende deg til JURK. Se nettsider for åpningstider

Adresse: Skippergata 23
Telefon: 22 84 29 50
Gratis

Les mer om tilbudet Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) via deres nettsider: jurk.no

HFU er for unge mellom 12 og 24 år. Tilbudet er gratis.

Det finnes minst én helsestasjon for ungdom i hver bydel. I tillegg finnes det én for kjønn og seksualitet (0–30 år) og én for kun gutter. Her jobber det leger, helsesykepleiere og noen steder psykologer, som har taushetsplikt. Du kan ta kontakt over telefon eller stikke innom for en prat – du trenger ikke bestille time.

Obs! Helsestasjonene er ikke åpne alle dager i uken. Her finner du kontaktinfo og åpningstider til de ulike bydelene. Du kan besøke helsestasjonene uavhengig av hvilken bydel du bor i.

For menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Tilbyr blant annet samtaler, selvhjelpsgrupper og telefonkontakt. Telefonen er åpen Man-Fre: 12-18.”

Adresse: Storgata 3
Telefon: 22 42 42 02
E-post: post@ssmm.no

Les mer om Senter for seksuelt misbrukte menn (SSMM) via deres nettsider: ssmm.no

Gratis hjelpetilbud for deg som er utsatt for incest og seksuelle overgrep i barndommen, før fylte 18 år, og for pårørende. De tilbyr både samtaler, gruppesamtaler og sosiale aktiviteter.

Adresse: Akersgata 1, 4 etg. (inngang 1)
Telefon: 23 31 46 50
E-post: post@smioslo.no
Åpningstider: Man-fre kl. 10-15:30 (telefon), besøk etter avtale.

Les mer om Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep via deres nettsider: sentermotincest.no

Hjelper og støtter deg som har vært utsatt for vold.

Adressen: Tjernfaret 29
Telefon: 22 16 40 00

Les mer om tilbudet til Landsforeningen for voldsofre via deres nettsider: voldsoffer.no

Overgrepmottaket i Oslo

Akuttilbud for ungdom og voksne som har vært utsatt for voldtekt og voldtektsforsøk. Medisinsk hjelp og rådgivning etter overgrep, uavhengig av politianmeldelse.

Adresse: Storgata 40 / Telefon: 23 48 70 90 / Døgnåpent / Gratis, taushetsplikt

Hjelpetelefon

For barn og voksne som har vært utsatt for seksuelt misbruk, og deres pårørende.

Telefon: 800 57 000
E-post: post@hfsm.no
Døgnåpent

Les mer om tilbudet til Landsdekkende telefon for incest- og overgrepsutsatte via deres nettsider: incest80057000.no

En krisetelefon for deg som har det vanskelig og trenger noen å prate med. De har også en chattetjeneste (Mandag og tirsdag: 18.30-22.30, onsdag: 07.00-01.30, torsdag og fredag: 18.30-01.30, lørdag og søndag: 14.30-01.30) og en meldingstjeneste hvor du får svar innen 24 timer.

Telefon: 22 40 00 40
Døgnåpent
Anonymt

Les mer om tilbudet til Kirkens SOS via deres nettsider: kirkens-sos.no

For deg som opplever, eller kjenner noen som opplever, vold i hjemmet, er utsatt for overgrep  eller står i andre vanskelige situasjoner. Du kan også ringe direkte til Barnevernvakten i Oslo på  telefon 40 42 77 77. De er der for å hjelpe deg eller noen du er bekymret for, enten ved å gi råd og veiledning over telefon eller ved å møte deg der du er.

Telefon: 116 111 / Sms: 417 16 111
Fra utlandet: 0047 954 11 755 (ikke gratis, men de kan ringe tilbake)
E-post: alarm@116111.no
Åpningstider: Mandag-fredag kl. 15-08, døgnåpent i helgene
Gratis

Les mer om tilbudet til Alarmtelefon for barn og unge via deres nettsider: Alarmtelefon for barn og unge

Telefon: 22 48 03 80
E-post: postmaster@oslokrisesenter.no
Døgnåpent
Gratis, anonymt

Les mer om tilbudet til Krisetelefonen via nettsidene til Oslo krisesenter: oslokrisesenter.no

Behandling mot vold og aggresjon 

Tilbyr sinnemestring og forebygging av vold i nære relasjoner gjennom tiltak rettet mot både enkeltpersoner og grupper.

Adresse: Skippergaten 17
Telefon: 23 23 05 10
E-post: post@tryggere.no

Les mer om Stiftelsen tryggere via deres nettsider: tryggere.no

Behandlingstilbud for deg som har et volds- eller aggresjonsproblem og bruker fysisk og/eller psykisk vold mot din partner.

Adresse: Lilletorget 1
Telefin: 22 40 11 10
E-post: post@atv-stiftelsen.no
Over 18 år

Les mer om Alternativ til Vold (ATV) via deres nettsider: atv-stiftelsen.no

Har du flere spørsmål om helse og rettigheter?

Akutt

Her finner du oversikt over hvem du kan kontakte hvis du har behov for akutt hjelp.

Noen å snakke med

Uansett hva du har på hjertet finnes det noen du kan snakke med.

Tøft hjemme?

Noen opplever å ha det vanskelig eller utrygt hjemme. Ikke nøl med å be om hjelp!

Helsetilbud

Det finnes mange gratis og/eller billige helsetilbud i Oslo.

Vold og overgrep

Det finnes mange som kan hjelpe deg om du blir utsatt for vold og/eller overgrep.

Seksualitet

Steder å kontakte hvis du har spørsmål om seksualitet, identitet, relasjoner, parforhold eller annet.

Avhengighet

Her er en liste over hvem du kan snakke med om du sliter eller noen du kjenner sliter med avhengighet.

Pårørende

Her finner du oversikt over pårørendeorganisasjoner.

Rettigheter

Her får du en oversikt over hvilke steder som kan gi deg veiledning innen sosiale områder som bolig, økonomi, arbeid etc.