Rettigheter

Avvik på grunn av covid-19
Vært oppmerksom på at mange hjelpetilbud har endret sine åpningstider og tilbud på grunn av Covid-19.

Dobbeltsjekk åpningstider og om de har drop-in eller timebestilling, før du oppsøker dem/tar kontakt. Denne informasjonen finner du på hjelpetilbudenes egne nettsider.

Spør meg om hjelpetilbud

Nora Hjelde Elmofty
nora@ung.info
24 14 98 20

NAV

For deg som trenger rådgivning og økonomisk støtte i forbindelse med arbeidsløshet, sykdom eller er i en annen vanskelig livssituasjon. Du tilhører NAV-kontoret i bydelen din. Ring eller se på nett for å finne kontaktinfo til ditt NAV-kontor.

nav.no
Telefon: 55 55 33 33
Åpningstider: Man-fre 9-15

pc

Rettshjelp

JussBuss

Gir gratis rettshjelp i enkeltsaker. Du kan melde inn saker over telefon, ved personlig oppmøte eller på nett. Ta med alle dokumenter som kan være relevant for saken.

Adresse: Skippergata 23
Telefon: 22 84 29 00
Saksmottak: Man 17-20, tirs 10-15
Gratis

Les mer: jussbuss.no

Barnas jurist

Gir gratis rettshjelp til barn og unge opp til 25 år. Du kan melde inn saker over telefon, ved personlig oppmøte eller på nett. Ta med alle dokumenter som kan være relevant for saken.

Adresse: Skippergata 23
Telefon: 22 41 22 40
Gratis
Drop-in alle hverdager mellom kl. 09.00 – 15.00.

Les mer: barnasjurist.no

Rettshjelpsentralen

Gir gratis rettshjelp i enkeltsaker. Du kan melde inn saker over telefon eller ved personlig oppmøte. Ta med deg alle dokumenter som kan være relevante for saken.

Adresse: Louises gate 30
Telefon: 22 69 86 10
Åpningstider: Onsdag kl. 17-19
Gratis

Les er: bymisjonen.no/rettshjelpsentralen

Fri rettshjelp

Alle er velkomne til å kontakte tjenesten for hjelp og råd, men om du har rett på gratis rådgivning, er avhengig av inntekt. Du kan møte opp til drop-in, eller bestille time på telefon eller i resepsjonen.

Adresse: Storgata 19
Telefon: 23 48 79 00
E-post: frirettshjelp@vel.oslo.kommune.no

Les mer: www.oslo.kommune.no/bolig-og-sosiale-tjenester/fri-rettshjelp/

Pasient- og brukerombudet

Ombudet kan gi deg informasjon om dine rettigheter som pasient, bruker eller pårørende. De kan også gi råd og veiledning innenfor helse- og sosialrettslige spørsmål. Videre kan de hjelpe med å formulere og videreformidle spørsmål eller klage til rett mottaker. De ansatte har taushetsplikt og du kan være anonym ved din henvendelse.

Adresse: Lille Grensen 7
Telefon: 23 13 90 20
Gratis

Les mer

Rettshjelp

Mobbing og diskriminering

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Kan hjelpe deg hvis du opplever diskriminering. Gir gratis råd og veiledning over telefon og e-post. På nettsidene finner du informasjon som kan hjelpe deg å løse din sak.

Adresse: Mariboesgate 13, 4 etg.
Telefon: 23 15 73 00
E-post: post@ldo.no

Les mer: ldo.no

Voksne for Barn

Voksne for Barn arbeider for barn og unges interesser, og behov relatert til psykisk helse. Organisasjonen gir ut informasjon om aktuelle temaer som er knyttet til barn og unge, som for eksempel mobbing.

Adresse: Stortorvet 10
Telefon: 488 96 215
Åpningstider: Man-fre 9-15

Les mer: vfb.no

Arbeidstilsynets svartjeneste

Svarer blant annet på spørsmål om mobbing og diskriminering på arbeidsplassen.

Telefon: 73 19 97 00
E-post: svartjenesten@arbeidstilsynet.no

Les mer: arbeidstilsynet.no

Antirasistisk senter

Jobber for å bekjempe rasisme og diskriminering. Kan hjelpe deg hvis du opplever rasisme, konflikter, diskriminering eller problemer med myndighetene.

Adresse: Storgata 25
Telefon: 23 13 90 00
E-post: epost@antirasistisk-senter.no

Les mer: antirasistisk-senter.no

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Svarer på henvendelser fra deg som har blitt utsatt for diskriminering fra det offentlige.

Les mer: 22 20 87 37

Les mer: omod.no

Norges handikapforbund

Kjemper for likeverd og likestilling for funksjonshemmede. Gir informasjon, råd og støtte.

Adresse: Schweigaardsgate 12
Telefon: 24 10 24 00
E-post: nhf@nhf.no

Les mer: nhf.no

Arbeidslivstelefonen

Mental Helses telefon og chattetjeneste for deg som har spørsmål om arbeid eller har behov for råd i en vanskelig situasjon på jobb.

Telefon: 22 56 67 00
Åpningstider: Man-fre 9-15, tors 9-18
E-post: kontakt@arbeidslivstelefonen.no

Les mer: arbeidslivstelefonen.no

Barneombudet

Barn og unges talsperson, som jobber for å sikre barn og unges rettigheter. Alle barn og unge kan ta kontakt. Svarer på spørsmål om dine rettigheter og kan gi råd og veiledning.

barneombudet.no
Telefon: 22 99 39 50
E-post: post@barneombudet.no

Økonomisk rådgivning

Ung økonomi

Ung Økonomi tilbyr gratis økonomirådgivning til unge under 25 år. De kan hjelpe deg med å få orden i økonomien og kan bistå i saker innen blant annet, gjeld, inkasso, abonnement, bøter, ID-tyveri og mer.

Telefon: 23 62 26 48/96 94 89 48
E-post: post@ungokonomi.no 
Adresse: Skippergata 23, 6 etg.
Åpningstider: Man-tors kl. 09-15

Les mer på deres nettsider her.

Økonomirådstelefon i NAV

Har du økonomiske problemer? Økonomirådstelefonen i NAV gir deg enkle råd og hjelp til selvhjelp. Hvis du trenger mer hjelp, vet de hvem du bør kontakte. Det er gratis å ringe fra fasttelefon. Ringer du fra mobiltelefon, kan de ringe deg tilbake hvis du ønsker det. Du kan være anonym. Du kan også chatte om økonomiske problemer på sidene til NAV alle hverdager fra 10 til 15.

Telefon: 55 55 33 39
Gratis

Les mer: nav.no

Gjeldskrisetelefonen

Støttetelefon for deg med alvorlige gjeldsproblemer som trenger noen å snakke med. Gir informasjon om muligheter og rettigheter.

Telefon: 22 20 19 99
Åpningstider: Man-fre kl. 9-16
Gratis

Les mer: gjeldskrisetelefonen.no

gjeld og rettigheter

Skole og utdanning

Rådgiver på skolen

Rådgiver på skolen din kan hjelpe til med vanskelige spørsmål, og har oversikt over dine muligheter og hvem du kan kontakte.

Elev- og lærlingombudet

Passer på at elever og lærlinger i videregående opplæring i Oslo får oppfylt de rettighetene de har krav på. Ta kontakt hvis du trenger hjelp med å løse en sak eller lurer på rettighetene dine.

Adresse: Schweigaards gate 10
Telefon: 918 04 304
E-post: post@elevombud.no

Les mer: elevombud.no

Har du flere spørsmål om helse og rettigheter?

Akutt

Her finner du oversikt over hvem du kan kontakte hvis du har behov for akutt hjelp.

Noen å snakke med

Uansett hva du har på hjertet finnes det noen du kan snakke med.

Tøft hjemme?

Noen opplever å ha det vanskelig eller utrygt hjemme. Ikke nøl med å be om hjelp!

Helsetilbud

Det finnes mange gratis og/eller billige helsetilbud i Oslo.

Vold og overgrep

Det finnes mange som kan hjelpe deg om du blir utsatt for vold og/eller overgrep.

Seksualitet

Steder å kontakte hvis du har spørsmål om seksualitet, identitet, relasjoner, parforhold eller annet.

Avhengighet

Her er en liste over hvem du kan snakke med om du sliter eller noen du kjenner sliter med avhengighet.

Pårørende

Her finner du oversikt over pårørendeorganisasjoner.

Rettigheter

Her får du en oversikt over hvilke steder som kan gi deg veiledning innen sosiale områder som bolig, økonomi, arbeid etc.

Kom innom

T-bane/buss til Stortinget eller Jernbanetorget (5 min å gå til UngInfo).
Trikk 17, 18 eller 19 til Stortorvet (2 min å gå til UngInfo).