utdanningsveiledning

Ta opp fag? Vi har svart på noen spørsmål rundt privatistordningen!

Skal du ta opp fag? Fristen for å melde deg opp som privatist er 15. September. I denne artikkelen gir vi deg svar på en del av de mer tekniske spørsmålene knyttet til det å ta opp fag. Dersom du lurer mer på hva det vil si å være privatist, kan du lese om det i vår artikkel med spørsmål og svar om det å være privatist.

Av UngInfo

Hvor mange fag kan jeg melde meg opp til? 

Du kan melde deg opp til så mange fag du vil. 

Hva koster det å ta opp fag?

Prisen i 2023 er 1 251 kroner per fag man tar for første gang. Hvis du vil ta opp fag fordi du vil forbedre karakteren din, koster det 2 503 kroner per fag.

Kan jeg få refundert pengene hvis jeg trekker meg?

Du får ikke pengene refundert hvis du trekker deg etter påmeldingsfristen (15.09.2023

Hvor finner jeg pensumlistene for de ulike fagene? 

Som privatist må man selv skaffe seg oversikt over pensum, eksamensform og hva som er lurt å forberede seg på, i tillegg til å skaffe bøker selv og å lære seg pensum. Det er ingen oversikt over akkurat hvilken bok du må kjøpe, men noen videregående skoler i Oslo bruker disse pensumbøkene: 

Pensumliste studiespesialisering.pdf

NB: Det finnes flere forlag som tilbyr pensumbøker til samme fag. For eksempel i matte kan du både bruke SINUS 1P og Mønster 1P. Det har ikke noe å si hvem av bøkene du velger, begge er riktige. Eneste grunnen til at de har forskjellige navn er fordi de er fra forskjellige forlag.

I år har vi kun oversikt over pensumliste for fellesfagene til studiespesialisering. Hvis du ikke finner pensumbøkene til faget du skal ta opp, så kan du sende oss en e-post. 

Inne på Udir sin hjemmesider finner du læreplanene og eksamensformene. For skriftlige fag kan du også finne eksempler og tidligere eksamensoppgaver.

Vi anbefaler at du kontakter faglærer ved din tidligere skole  eller en annen skole, og høre om hvilke bøker som brukes i undervisningen der.  Du kan også forhøre deg med privatistkontoret i ditt hjemfylke. 

Når og hvor er eksamen? 

(Gjelder for Oslo kommune) 

Det er to eksamensperioder i året

Høstsemesteret: Begynnelsen av november – 20. desember

Vårsemesteret: Begynnelsen av april – 20. juni

Eksamenslokale for skriftlig eksamen publiseres i Privatistportalen innen

  1. oktober for høstsemesteret
  2. mars for vårsemesteret

Hva skjer hvis jeg er syk på eksamen? 

Hvis du kan dokumentere fraværet, kan du ha rett til utsatt eksamen. Da slipper du å betale for ny eksamen. Søknad med dokumentasjon på fraværet må sendes til Privatistkontoret innen 10 virkedager etter eksamensdagen.

Jeg hadde matte 1T på vg1 og deretter R1 OG R2. Kan jeg ta matte 1P som privatist og erstatte det med 1T?

Det er mulig å erstatte en sluttvurdering i 1T, med privatisteksamen i 1P eller omvendt, og få dette på førstegangsvitnemålet dersom dette skjer innenfor normal tid. Muligheten til å erstatte 1P med 1T matematikk, eller omvendt, skal også gjelde dersom eleven har avlagt trekkfagseksamen i faget som erstattes.

Jeg fikk 6 i eksamen og 3 i standpunktkarakter. Kan jeg kun ta opp standpunktkarakteren? 

I fag med to standpunktkarakterer der eleven forbedrer bare den ene karakteren som privatist, faller alle underliggende karakter i hele faget bort. Det gjelder både når fagene på lavere nivå er tatt som elev og når de er tatt som privatist.

Det vil si hvis du får karakter 4, og du bestemmer deg for å holde på den karakteren så faller både den tidligere standpunktkarakteren (3) og eksamenskarakteren (6) bort.  

Hvordan fungerer engelsk eksamen og norsk eksamen som privatist? 

Engelsk:  Engelskeksamen er både skriftlig og muntlig. Karakterene du får blir slått sammen til en karakter, og erstatter standpunktkarakteren og eventuelt eksamenskarakter.

Norsk: Norskfaget har to selvstendige standpunktkarakterer på vitnemålet: Muntlig og skriftlig. Derfor kan du velge hvilken du skal ta opp, og kun avlegge eksamen i en av dem enten skriftlig eller muntlig. Karakteren du får på privatisteksamen erstatter både standpunktkarakteren og eksamenskarakteren i faget.