Valget 2021: Hva er viktig for deg?

I et hav av informasjon og med mange partier som prøver å få din oppmerksomhet, kan det være vanskelig å navigere seg frem til hvilket parti som passer for deg. Her har vi samlet en liten oversikt over partiene, og noen verktøy som kan hjelpe deg med å ta valget. 

Av UngInfo og UngOrg /Foto: Valgdirektoratet

Tre spørsmål du kan stille deg selv 

Når du skal gå frem for å finne ut av hva du vil stemme på, kan du prøve å stille de selv disse spørsmålene:

 • Hvilke saker er viktigst for meg? 
 • Hvilke verdier har jeg? 
 • Hvem kan best representere mine hjertesaker og verdier?

Når du har svart på disse spørsmålene, er du sannsynligvis nærmere svaret på hva du skal stemme. Husk at veldig få er 100% enig med det partiet de stemmer på. Noen ganger handler det  om å finne det partiet du er minst uenig med. 

Hjertesakene til de ulike partiene 

Det finnes mange partier, vi har valgt å fokusere på de ni største. 

Her har vi skrevet ned hva partiene selv definerer som sine viktigste saker, og derfor varierer antallet i lista under. Hvis noen av disse sakene også er viktige for deg, kan du for eksempel trykke på lenkene til partiene og lese mer om hva de mener der. 

Denne lista er veldig kort, så det er lurt å lese mer om hva partiene mener i deres egne partiprogrammet, som vi har lenket til nedenfor. 

 

Rødt

 • Kamp mot forskjells-Norge 
 • Arbeidsliv 
 • Rettferdig miljøpolitikk 
 • Profittfri velferd 
 • EØS, frihandel og selvråderett 

Les hele partiprogrammet til Rødt her. 

 

Arbeiderpartiet (AP)

 • Arbeid til alle 
 • Trygge og gode velferdstjenester 
 • En rettferdig klimapolitikk 

Les hele partiprogrammet til AP her.

 

Høyre

 • Skape mer og inkludere flere 
 • Pasientens helsetjeneste 
 • Kunnskap i skolen 

Les hele partiprogrammet til Høyre her. 

 

Sosialistisk Venstreparti (SV)

 • Et rettferdig grønt skifte 
 • Et rettferdig Norge 

Les hele partiprogrammet til SV her. 

 

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

 • Klima 
 • Byer
 • Dyr og natur
 • Trygg og god oppvekst 

Les hele partiprogrammet til MDG her. 

 

Senterpartiet (SP)

 • Hele Norge 
 • Nær folk 
 • Norsk mat 
 • Trygghet 
 • Nei til EU 
 • Norske arbeidsplasser

Les hele partiprogrammet til SP her. 

 

Kristelig Folkeparti (KrF)

 • Barn og familie 
 • Eldreomsorg 
 • Menneskeverd 
 • Internasjonal rettferdighet 

Les hele partiprogrammet til KrF her. 

 

Fremskrittspartiet (FrP)

 • Frihet for enkeltmennesket 
 • Lavere skatter og avgifter 
 • Valgfrihet og kortere helsekø 
 • Trygge veier uten bompenger 
 • Streng og ansvarlig innvandringspolitikk 

Les mer om partiprogrammet til FrP her. 

 

Venstre

 • Skole og oppvekst
 • Miljø og klima
 • Arbeid og velferd

Les mer om partiprogrammet til Venstre her.

 

Ta en valgomat! 

Valgomater er verktøy du kan bruke for å se omtrent hvor du befinner deg i det politiske landskapet. De stiller deg flere spørsmål, og sier hvilket parti du er mest enig med basert på dine svar.

 Det er ikke nødvendigvis sikkert at du burde stemme det partiet valgomaten sier du er mest enig i, men det kan for eksempel være lurt å lese litt mer om partiene du får som topp tre. 

Her er flere ulike valgomater du kan ta: 

NRK har også laget en fin oversikt hvor du kan velge temaer som er viktige for deg, også får du se hva de ulike partiene mener om det i sin partiguide.

Bruk stemmeretten din! Godt valg!