Vanskelig med hjemmeskole?

Sliter du med å følge med og holde motivasjonen oppe under hjemmeskolen? Dagens skolehverdag minner om studentenes måte å jobbe på. Utfordringen er at mange elever ikke har lært studentenes studieteknikk for å lære seg pensum på egen hånd. 

Lurer du på hvordan det er å være student og hvordan studentene klarer å stå for mye av skolearbeidet på egen hånd?

Les våre tips til hvordan du kan gjøre det bedre på hjemmeskolen, ved hjelp av god studieteknikk.

Skrevet av Aden, utdanningsansvarlig på UngInfo. 

Aden om studieteknikkDe nye tiltakene og myndighetens restriksjoner, som stenging av skolene, har ført til nye måter å jobbe og lære på. For mange elever kan den digitale undervisningen være en spennende måte å lære på, men samtidig by på noen utfordringer. 

Videregående- og ungdomsskoleelever kan i disse dager lære mye av studieteknikkene til studentene. Flere av oss som jobber på UngInfo har studert, så her skal vi gi deg noen av våre beste tips innen studieteknikk. 

Hva er det studentene gjør når de må lese haugevis av artikler og bøker på egenhånd? Her kommer fire viktige studieteknikker som kan være fint for deg å bruke under hjemmeskolen. Klarer du den nye skolehverdagen, så er du på god vei til å mestre studiehverdagen!  

1. Unngå å bli distrahert

Nå som du skal ha undervisning hjemme kan du lett bli distrahert. Tidligere forstyrret synet på Playstation og Youtube kun leksene, men nå kan det forstyrre hele skoledagen. Først og fremst er du ikke en dårlig elev hvis du blir distrahert. Det er fort gjort at andre ting tar oppmerksomheten vår når vi prøver å konsentrere oss.  

Hva skal du gjøre når du blir distrahert? Da er det lurt å gjemme bort alle de tingene som kan forstyrre deg. Gjem Playstation under sengen, unngå å søke opp YouTube i nettleseren og legg mobilen i et annet rom. Da jeg var student pleide jeg å legge mobilen i sekken for å unngå å bli distrahert av den. 

Gjør du alt annet enn du burde gjøre? Det er du ikke alene om! Fenomenet heter prokrastinering.

«Det er velkjent at prokrastinering problemet lett melder seg ved lange tidsfrister, stor frihet til å planlegge hverdagen som man ønsker, og når forventninger om gode prestasjoner foreligger. Det er derfor ikke overraskende at studenter er utsatt for å prokrastinere. Forskning viser at svært mange studenter, fra 50 prosent og oppover, utsetter for mye. I normalbefolkningen antar man at utbredelsen er lavere, 10–20 prosent.» (Kilde: Store norske leksikon)

Tips! Last ned appen Hold, som hjelper deg med å blokkere digitale distraksjoner på en morsom og givende måte.

2. Ikke vært redd for å spørre

Det kan være vanskeligere å spørre under digital undervisning, enn det var i et klasserom. Det er viktig å forstå spørsmålet og oppgaven for å kunne løse den/gi et godt svar. Du er sikkert ikke den eneste som lurer!

Det er ikke alle som er komfortable med å stille spørsmål i forsamlinger. Hvis du føler at det er vanskelig å spørre under fellesundervisningen, er det lurt å sende læreren en melding/ringe etterpå og spørre om en forklaring. Det pleide jeg ofte å gjøre under studietiden. Hvis det var noe jeg ikke forstod pleide jeg å sende jeg e-post til foreleseren og be om en forklaring. 

3. Ta pauser underveis

Husk å ta pauser underveis. Det er viktig med pauser for å holde motivasjonen oppe. Når du tar pause er det fint å få litt friskt luft. Gå ut på verandaen eller ta deg en tur ut.. Hvis du ikke har faste friminutt er det viktig å planlegge pausene dine. For meg var det viktig å ta pauser etter maks 45 minutter. 

4. Diskuter med en venn

Studentene gjør mye av arbeidet på egenhånd, men som alle andre er det viktig å ha noen å snakket med om faget. Diskusjon og gjennomgang av fagene sammen med andre elever er en veldig god måte å lære. Dette er også en fint måte å løfte hverandre opp, motivere hverandre og holde kontakten. Dere kan benytte dere av sosiale medier og opprette diskusjonsgrupper der dere diskuterer de ulike fagene. 

Lag en digital kollokviegruppe på videochat!

«En kollokviegruppe er en gruppe studenter eller elever, som er samlet for å arbeide med eller diskutere det som studeres eller andre faglige emner. På universitetet står denne studiemetoden i kontrast med forelesninger eller andre læringsformer hvor studentene er mer passive. Slike grupper kan organiseres av instituttet som lærer bort, eller av studentene selv.» (Kilde: Wikipedia)

Har du spørsmål om utdanning og veien videre?

UngInfo tilbyr gratis utdanningsveiledning.

Vi er tilgjengelig for deg mandag – fredag kl. 10:30 – 15 i alle kanaler som er listet opp under:

  • Chat med oss via unginfo.no
  • Send oss e-post til post@ung.info
  • Send oss spørsmål på Facebook og Instagram (unginfo_oslo)
  • Ring oss på tlf.: 97 30 62 05

Du kan også sende e-post direkte til utdanningsansvarlig Aden via aden@ung.info

Alle vi på UngInfo ønsker deg lykke til med hjemmeskolen!