Mer kultur til ungdom

UngInfo og OsloKultur har startet et samarbeidet for å spre arrangementer for unge folk i Oslo, via den nye kategorien “ung” på kulturkalenderen til OsloKultur. Vi håper at samarbeidet skal bidra til å gjøre det lettere for ungdom å delta og engasjere seg i ulike kulturtilbud og aktiviteter i byen.

Det er behov for mer kultur til unge i Oslo

Vi så i vårt arbeid at det var vanskelig å finne arrangementer for folk under 20 år, og selv om

vi på UngInfo har samlet mye av den informasjonen på senteret, ser vi hvor viktig det er å ha dette tilgjengelig også på nett. Vi ønsket å gjøre det lettere for målgruppen å finne de tingene som passer for dem. Derfor tok vi kontakt med OsloKultur for å høre om mulighetene til å samle og formidle de arrangementene vi fant i deres kulturkalender.

Det er viktig å vise det mangfoldet av kultur og fritidsaktiviteter som finnes i byen vår

for unge folk. Flere ungdom føler at det ikke finnes nok tilbud til akkurat dem, enten er det for barn eller de over 18 år. Det er mye usikkerhet rundt hvilke steder som passer for dem og hvor de er velkomen. Vi synes det er synd at dette skal stå i veien for at unge folk får gode kulturopplevelser.

Ved å bruke kategorien ung kan de får bedre oversikt over hva som kan passe for dem, og det vil fortsatt være en god spredning i type arrangement. Fra konserter til foredrag.

En egen kategori

Samarbeidet førte til at kategorien “ung” ble etablert i kulturkalenderen. Kategorien har løse kriterier, men vi ønsket om å ha fokus på arrangementer som passer for de under 20 år. Det er viktig at arrangementene er lavterskel og vi vil legge vekt på fri alder og gratis/billige arrangementer.

UngInfos rolle er å finne arrangementer som passer for kategorien. Disse legges ut i kulturkalenderen under kategorien “ung” og merkes med “UngInfo anbefaler”. Vi håper også at dette vil oppfordre andre aktører til å dele arrangementer og at det vil bli et sted unge folk i Oslo oppsøker for å finne kultur-og fritidsaktiviteter som passer for dem.

Om OsloKultur

OsloKultur er en kulturkalender på nett som jobber for å samle alle kulturtilbudene i byen på ett sted. Det er et uavhengig prosjekt skapt med tanke på å promotere kulturelle opplevelser på tvers av kategorier og sjanger.

Nettsiden tilbyr en fullstendig oversikt over hovedstadens kulturelle tilbud for alle aldersgrupper og i mange forskjellige kategorier. Kunstnere og promotørene kan legge til sine arrangementer og hjelpe til å bygge opp den kulturelle kalenderen i Oslo.

Om UngInfo

​UngInfo er et informasjonssenter midt i Oslo sentrum, for alle mellom 13 og 27 år. Her får du informasjon om jobb, bolig, utdannelse, helse, rettigheter og fritidsaktiviteter i byen. Alt er gratis. UngInfos mål er å gjøre informasjon tilgjengelig for ungdom, og informasjon om fritidstilbud og kultur er en viktig del av dette. Til daglig informerer vi om arrangementer for ungdom i vårt infosenter og via sosiale medier.  

Målet med å formidle disse arrangementene er at unge i Oslo skal bli mer bevisst hvilke tilbud som finnes og vi vil sammen oppfordre aktører til å både dele og lage flere arrangementer rettet mot unge. Kultur er for alle, unge fortjener gode kulturopplevelser.