Vold og overgrep

Noen opplever å ha det vanskelig eller utrygt hjemme. Er du en av dem eller kjenner du noen som har det sånn? Har du blitt utsatt for vold og overgrep? Ikke nøl med å be om hjelp!

 

Ressurs- og hjelpesentre

Tilbud til voldtektsutsatte og pårørende. Tilbyr samtaler, rådgivning, gratis advokathjelp og nyttig informasjon. Arrangerer også temakvelder og foredrag.

Adresse: Bygdøy allé 1
Telefon: 22 44 40 50 / 930 58 070
E-post: dixi@dixioslo.no
Åpningstider: Mandag–fredag kl. 9–15
Gratis

Les mer: dixi.no

Telefon: 22 48 03 80
E-post: postmaster@oslokrisesenter.no
Døgnåpent
Gratis, anonymt

Les mer: oslokrisesenter.no

Les mer om tilbudet på våre sider om akutte hjelpetiltak

Møteplass for jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn. Tilbyr blant annet noen å snakke med, krisehjelp, råd og veiledning (herunder vold i nære relasjoner og tvangsekteskap), og mulighet for å bli kjent med andre.

Adresse: Storgata 53a
Telefon: 22 11 69 20
E-post: post@mirasenteret.no

Les mer: mirasenteret.no

Har du vært utsatt for vold og lurer på hvilke rettigheter du har? Da kan du henvende deg til JURK.

Adresse: Skippergata 23
Telefon: 22 84 29 50
Gratis

Les mer: jurk.no

Det finnes minst én helsestasjon for ungdom i hver bydel. I tillegg finnes det én for kjønn og seksualitet (0–30 år) og én for kun gutter. Her jobber det leger, helsesykepleiere og noen steder psykologer, som har taushetsplikt. Du kan ta kontakt over telefon eller stikke innom for en prat – du trenger ikke bestille time.

Obs! Helsestasjonene er ikke åpne alle dager i uken. Her finner du kontaktinfo til de ulike bydelene. Du kan besøke helsestasjonene uavhengig av hvilken bydel du bor i.

Sjekk linken under eller bruk Facebook for åpningstider og aldersgrenser.

Les mer og finn din helsestasjon her.
De fleste HFU er for unge mellom 12 og 24 år.
Gratis

For menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Tilbyr blant annet samtaler, selvhjelpsgrupper og telefonkontakt.

Adresse: Storgata 3
Telefon: 22 42 42 02
E-post: post@ssmm.no

Les mer: ssmm.no

Åpent hus mandag til fredag hvor du kan komme innom for å prate, bruke PC eller møte andre som er/har vært i samme situasjon. De tilbyr individuelle og gruppebaserte samtaler.

Adresse: Akersgata 1-5, 2 etg. (inngang 1)
Telefon: 23 31 46 50
E-post: post@smioslo.no

Les mer: sentermotincest.no

Her kan du som har blitt utsatt for kriminalitet få samtale, råd, veiledning og støtte.

Adresse: Storgata 3
Telefon: 78 98 96 40
E-post: rkk.oslo@voldsoffererstatning.no
Åpningstider: Man-fre 10-14

Les mer: voldsoffererstatning.no

Hjelper og støtter deg som har vært utsatt for vold.

Adressen: Tjernfaret 29
Telefon: 22 16 40 00 / Gratis advokatvakttelefon: 22 34 30 00

Les mer: voldsoffer.no

Overgrepmottaket i Oslo

Akuttilbud for ungdom og voksne som har vært utsatt for voldtekt og voldtektsforsøk. Medisinsk hjelp og rådgivning etter overgrep, uavhengig av politianmeldelse.

Adresse: Storgata 40 / Telefon: 23 48 70 90 / Døgnåpent / Gratis, taushetsplikt

Hjelpetelefon

For barn og voksne som har vært utsatt for seksuelt misbruk, og deres pårørende.

Telefon: 800 57 000
E-post: post@incest80057000.no
Døgnåpent

Les mer: incest80057000.no

En krisetelefon for deg som har det vanskelig og trenger noen å prate med. De har også en chattetjeneste (man – tors 18.30-22.30, fre-lør 18.30-01.30, søn 14.30-22.30) og en meldingstjeneste hvor du får svar innen 48 timer.

Telefon: 22 40 00 40
Døgnåpent
Anonymt

Les mer: kirkens-sos.no

For deg som opplever, eller kjenner noen som opplever, vold i hjemmet, er utsatt for overgrep  eller står i andre vanskelige situasjoner. Du kan også ringe direkte til Barnevernvakten i Oslo på  telefon 40 42 77 77. De er der for å hjelpe deg eller noen du er bekymret for, enten ved å gi råd og veiledning over telefon eller ved å møte deg der du er.

Telefon: 116 111 / Sms: 417 16 111
Fra utlandet: 0047 954 11 755 (ikke gratis, men de kan ringe tilbake)
E-post: alarm@116111.no
Døgnåpent
Gratis

Telefon: 22 48 03 80
E-post: postmaster@oslokrisesenter.no
Døgnåpent
Gratis, anonymt

Trenger du akutt hjelp? Her finner du flere hjelpetiltak: Akutt

Les mer: oslokrisesenter.no

Behandling mot vold og aggresjon 

Tilbyr sinnemestring og forebygging av vold i nære relasjoner gjennom tiltak rettet mot både enkeltpersoner og grupper.

Adresse: Karl Johans gate 8
Telefon: 23 23 05 10

Les mer: tryggere.no

Behandlingstilbud for deg som har et volds- eller aggresjonsproblem og bruker fysisk og/eller psykisk vold mot din partner.

Adresse: Lilletorget 1
Telefin: 22 40 11 10
E-post: post@atv-stiftelsen.no
Over 18 år

Les mer: atv-stiftelsen.no

Har du flere spørsmål om helse og rettigheter?

Akutt

Her finner du oversikt over hvem du kan kontakte hvis du har behov for akutt hjelp.

Noen å snakke med

Uansett hva du har på hjertet finnes det noen du kan snakke med.

Tøft hjemme?

Noen opplever å ha det vanskelig eller utrygt hjemme. Ikke nøl med å be om hjelp!

Helsetilbud

Det finnes mange gratis og/eller billige helsetilbud i Oslo.

Vold og overgrep

Det finnes mange som kan hjelpe deg om du blir utsatt for vold og/eller overgrep.

Seksualitet

Steder å kontakte hvis du har spørsmål om seksualitet, identitet, relasjoner, parforhold eller annet.

Avhengighet

Her er en liste over hvem du kan snakke med om du sliter eller noen du kjenner sliter med avhengighet.

Pårørende

Her finner du oversikt over pårørendeorganisasjoner.

Rettigheter

Her får du en oversikt over hvilke steder som kan gi deg veiledning innen sosiale områder som bolig, økonomi, arbeid etc.