Informasjonssenter i Oslo

for deg mellom 13 og 27 år

Støtteordninger

Trenger du penger til et prosjekt eller din organisasjon? Det finnes flere forskjellige støtteordninger med den hensikt å støtte et bestemt formål. For å nevne noe kan du søke om støtte til å kjøpe nye instrumenter til bandmedlemmene, til å leie et Atelier, til å arrangere enkeltstående kulturarrangementer, festivaler eller foredrag.

Det eneste du trenger for å begynne er initiativ og motivasjon. Kom gjerne innom senteret vårt om du trenger hjelp til søknaden.

Mer informasjon om støtteordninger for ungdomsorganisasjoner finner du på www.ungorg.no

Aktiv Ungdom

Aktiv Ungdom er EUs ungdomsprogram for ikke-formell læring og mobilitet. Aktiv Ungdom i Norge deler ut i underkant av 16 millioner kroner hvert år til prosjekter med ungdom og ungdomsarbeidere. Aktiv ungdom gir blant annet støtte til ungdomsprosjekter gjennom delprogrammet Ungdomsinitiativ. Mer informasjon: www.aktivungdom.eu

Eurodesk

En informasjonstjeneste rettet mot barn og unge fra 10 til 30 år. Inneholder en oversikt over støtteordninger på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor temaene antirasisme, arbeid i utlandet, demokrati, forskning, helse, informasjonsteknologi, jobbhospitering, konkurranser, kultur, lærere, like muligheter, livslang læring, media, menneskerettigheter, miljø, opplæring, skole, sport, språkopplæring, studenter, studere i utlandet, studiebesøk, trainee, ungdomsarbeidere, ungdomsinformasjon, ungdomsinitiativ, ungdomsorganisasjoner, ungdomsutveksling og vennskapsby. Mer informasjon: www.eurodesk.no

LNU

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner forvalter forskjellige typer støtteordninger til organisasjonsutvikling gjennom internasjonalt arbeid, lokal aktivitet og nye måter å jobbe på. Mer informasjon: www.lnu.no

Mangfold og inkludering
Mangfold og inkludering er en av LNU’s støtteordninger. Støtteordningen er for barn og unge som ønsker å bruke sin fritid på å sette fokus på mangfold, holdninger og deltakelse. Søknadsfrist: 1. mars, 1. juni og 1. oktober. Mer informasjon: www.lnu.no/stotteordninger

Sparebankstiftelsen DnB NOR

Stiftelsen gir støtte til lokale allmennyttige prosjekter som gir lokalsamfunnet et løft og bidrar til at ildsjeler får realisert sine ønsker, til nytte og glede for mange. Mer informasjon: www.sparebankstiftelsen.no

Frifond

Frifond er en av støtteordningene til LNU for lokal aktivitet blant barn og unge. Frifond har ingen søknadsfrister, enkle søknadsskjema og kjapp saksbehandling. Frifond musikk fordeler penger til for eksempel bandutstyr og konserter, Frifond teater til teaterforestillinger og dansegrupper og Frifond barn og unge til film, festivaler, seminarer, bygging av skateboardramper, dataparty og mye annet. For å få støtte må aktiviteten skje der du bor, man må være minst tre personer og minst 1/3 må være under 26 år. Mer Informasjon: www.frifond.no

Legathåndboka

Oversikt over 2.300 fond, legater, stiftelser og andre støtteordninger for utdanning, sosialhjelp, forskning, idrett, kultur og andre formål. Vi har legathåndboka på Unginfo – kom gjerne innom og ta en titt! Mer informasjon: www.legathandboken.no

Nordisk ministerråd

Fondet skal fremme det kulturelle samarbeidet mellom de nordiske landene. Fondet beskjeftiger seg med et bredt kunst- og kultur spekter og omfatter både amatører og profesjonelle med fokus på organisasjonssamarbeid. Mer informasjon: www.nordiskkulturfond.org

Norsk kulturråd

Norsk kulturråd støtter nyskapende prosjekter som stimulerer til økt kvalitet og aktivitet i kunst-og kulturtilbudene for barn og ungdom. Det kan også søkes om midler for tiltak som fremmer barn og ungdoms egne kulturuttrykk. Mer informasjon: www.kulturrad.no

Trafo.no

Trafo.no er nettsted for ungdom mellom 16 og 22 år. Gir pengestøtte til kreative og kunstneriske prosjekter, samt workshops. Mer informasjon: trafo.no/penger

Skjer i Oslo

Det trenger ikke å koste så mye å oppleve noe i Oslo. Det finnes mange arrangementer som er gratis eller billige og har fri aldersgrense, man må bare vite hvor de er. Akkurat det kan vi hjelpe deg med.

Frivillig arbeid

Som ung kan det være starten på din karriere. Du kan få et nytt nettverk som senere kan bli nyttig når du søker jobb. Kanskje viktigst; det er ofte veldig sosialt, du kan få nye venner og erfaringer som du kan ta med deg videre, for eksempel når du skal søke jobb.

Fritidsklubber

Nesten alle bydelene har egen fritidsklubb eller andre initiativ for ungdom. I Oslo finnes mediesenter, dansestudio, rockeverksted, lydstudio, nysirkus og mye mer. Noen av de er hengesteder, mens andre har workshops, mat, kurs og turer.

Organisasjoner

Det er få fritidstilbud som er så varierte og spennende som å engasjere seg i en organisasjon. I Oslo kan du finne organisasjoner for (nesten) alt, fra politikk til dataspill og fra friluftsliv til sjakk. Det er bare fantasien som setter grenser, og dersom du ikke finner en organisasjon som passer for deg kan du jo starte en.

Ung og aktiv

Kommersielle treningssentre har ofte dyre månedsabonnementer. Det finnes heldigvis alternativer som ikke sliter så mye på lommeboka. Kanskje holder det bare med en t-banebillett til markagrensen eller å komme seg ut for en styrkeøkt i parken.

Støtteordninger

Trenger du penger til et prosjekt eller din organisasjon? Det finnes flere forskjellige støtteordninger med den hensikt å støtte et bestemt formål. For å nevne noe kan du søke om støtte til å kjøpe nye instrumenter til bandmedlemmene, til å leie et Atelier, til å arrangere enkeltstående kulturarrangementer, festivaler eller foredrag.

Kontakt oss

Vi holder til i Møllergata 3 og tar imot alle henvendelser, enten det er ønske om veiledning, kurs, spørsmål på våre områder (jobb, bolig osv.) eller du bare vil plukke med deg noen brosjyrer.

Kom innom, spør oss om alt!

Åpningstider

Mandag – fredag: 11:00 – 17:00

Lørdag: 12:00 – 17:00

Send en e-post