Informasjonssenter i Oslo

for deg mellom 13 og 27 år

Kurs

Vi ønsker å nå enda flere ungdom ved å være mye ute på skoler, fritidsklubber og andre plasser hvor ungdommer er. Vi kommer gjerne en tur for å informere om UngInfo hos dere!

​Vi kan også holde følgende kurs:

 • Forvirra? Om utdanningsvalg
 • Jobbsøkerkurs
 • Bolig og personlig økonomi
 • Organisasjonskurs

Gratis kurs!

​Alle kursene våre er gratis, og kan tilpasses alder og forkunnskap.​

Kurstilbud: Forvirra? Om utdanningsvalg

Ungdom som skal ta valg kjenner seg ofte igjen i ordet Forvirra. Kursene om å utdanningsvalg heter derfor nettopp “Forvirra?”. UngInfo holder dette kurset for flere hundre skoleelever hvert år, og får svært god tilbakemelding fra elever, lærere og rådgivere. Kurset er gratis.

Alle kursene holdes av UngInfos ansatte, som er unge mennesker som selv har stått ovenfor slike «veien videre-valg» for ikke lenge siden. Vi er oppdatert på skolesystemet og har oversikt over regler og unntaksregler, men fokuserer på å formidle informasjon på en enkel og uformell måte. Å komme i prat med elevene vektlegges, og vi legger opp til spørsmål underveis. Vi tilpasser kurset til den enkelte klasse, utfra antall elever, hvor mye de kan fra før, hva de er opptatt av m.m.

Kurset varer i utgangspunktet 45 minutter, og fungerer best når det holdes for én skoleklasse (maks 30) om gangen. Det kan også holdes for større grupper, men vil da få en litt annen form.

Velge videregående skole

 • Passer for 9.klasser på vårhalvåret og for 10.klasser på høsten
 • Kan gjerne brukes som en del av faget utdanningsvalg (UTV)
 • Øvelser på det å ta valg
 • Informasjon om forskjell på yrkesfag og studieforberedende utdanningsprogram
 • Eksempler, bilder og deling av egen erfaring
 • God tid til å stille spørsmål

Veien videre på yrkesfag

 • Passer både for Vg1 yrkesfag som skal velge retning videre, og Vg2 yrkesfag som skal velge lærling eller påbygging
 • Kan gjerne brukes som en del av faget prosjekt til fordypning (PTF)
 • Øvelser på det å ta valg
 • Informasjon om påbygg og lærlingtid, samt noe om muligheter innenfor høyere utdanning
 • Eksempler, bilder og deling av egen erfaring
 • God tid til å stille spørsmål

Velge høyere utdanning

 • Passer for elever på studieforberedende utdanningsprogram Vg2 på våren og for Vg3 på høsten
 • Kan gjerne brukes i forbindelse med karrieredager eller f.eks. som forberedelse til utdanningsmesse
 • Øvelser på det å ta valg
 • Informasjon om muligheter innenfor høyere utdanning
 • Eksempler, bilder og deling av egen erfaring
 • God tid til å stille spørsmål

Kontakt oss for mer informasjon eller bestilling av gratis kurs.

Andre tilbud

Jobbsøkerkurs

UngInfo holder jobbsøkerkurs tilpasses gruppens ønske og behov. Vi holder både korte jobbsøkerkurs for f.eks. skoleklasser, med fokus på hvordan man for eksempel kan skaffe seg sommerjobb, og lengre kurs for folkehøgskoleelever hvor man går nøye igjennom hvordan skrive CV, søknad og jobbintervju.

Andre aktuelle temaer på et jobbsøkerkurs, kan være: Hvor finner man ledige jobber? Hva slags rettigheter har man som arbeidstager? Hva skal stå i en kontrakt? Hvordan søker man? Hva skjer på et intervju? Hvilke jobber kan man ta som 16-åring?

For mer informasjon eller bestilling av kurs kontakt oss her.

Bolig og økonomi

UngInfo holder kurs i bolig og økonomi som er tilpasset ungdom som skal flytte hjemmefra for første gang. Kurset handler om de valgene og prioriteringene man må ta når man skal finne seg en bolig.

Hvor vil jeg bo? Hva har jeg råd til? Vi viser nyttige verktøy i jakten på bolig, enkle måter å sette opp et budsjett, hvilke rettigheter man har som leietaker og hvem som kan kontaktes ved konflikt.

For mer informasjon eller bestilling av kurs kontakt oss her.

Inforunder og stand

Vi holder gjerne presentasjonsrunder om UngInfos tilbud til ungdom i klassene. Disse rundene tar alt fra 3 til 30 minutter etter hva som passer for klassene vi besøker. Ofte har man brukt fagene utdanningsvalg (UDV) eller samfunnsfag til dette. Presentasjonsrundene kan kombineres med at vi har en informasjonsstand med vårt informasjonsmateriell i påfølgende midttime/storefri. Alt er gratis for skolene vi besøker!

Er dere interesserte i å få besøk av oss?

For mer informasjon eller bestilling kontakt oss her.

Organisasjonskurs

For deg som allerede er organisert eller ønsker å vite mer om ungdomsorganisasjonene i Oslo, besøk gjerne UngOrg (barne- og ungdomsorganisajonene i Oslo) sine nettsider. UngOrg tilbyr også en rekke kurs som du kan lese mer om på nettsiden: www.ungorg.no

Kontakt oss

Vi holder til i Møllergata 3 og tar imot alle henvendelser, enten det er ønske om veiledning, kurs, spørsmål på våre områder (jobb, bolig osv.) eller du bare vil plukke med deg noen brosjyrer.

Kom innom, spør oss om alt!

Åpningstider

Mandag – fredag: 11:00 – 17:00

Lørdag: 12:00 – 17:00

Send en e-post