Vil du bli veileder for ungdom hos UngInfo?

Vi søker nå etter veiledere som kan jobbe annenhver lørdag og hverdager ved behov. 

Vil du jobbe med informasjonsformidling og veiledning av ungdom? UngInfo gir informasjon og veiledning innenfor områdene: Jobb, utdanning, bolig, fritid, ut i verden, helse og rettigheter til unge i Oslo mellom 13 og 27 år. Vi ser nå etter en vikarer som kan være tilgjengelig fast annenhver helg og på hverdager ved behov. 

Vi søker deg som er fleksibel og tålmodig i møte med ungdom, med ønske om å lære bort det du selv kan. I tillegg har du helst:

  • Erfaring fra og engasjement for arbeid med ungdom
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk
  • Sosialfaglig erfaring, du er gjerne student.,
  • Et bevisst forhold til informasjonsformidling til og veiledning av ungdom

Arbeidsoppgaver

  • Besvare spørsmål og gi veiledninger til ungdom innenfor UngInfos temaområder: Jobb, utdanning, bolig, fritid, ut i verden, helse og rettigheter
  • Henvise til- og sette ungdom i kontakt med andre aktører som nav, helsetjenester o.l. ved behov.
  • Sørge for et ryddig og innbydende senter
  • Svare på utdanningsrelaterte spørsmål via spørretjenesten ung.no
  • Andre arbeidsoppgaver knyttet til kurs, kompetanseheving og arrangementer kan også være aktuelle. 

Vi ønsker en mangfoldig arbeidsplass, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av bakgrunn. 

Vi kan tilby jobb annenhver lørdag fra medio august 2020, og ellers på tilkalling ved behov, for eksempel ved uforutsett fravær av faste ansatte. Det vil bli gjennomført skreddersydd opplæring før oppstart, og vi kan tilby et kompetansehevende arbeidsmiljø.

Slik søker du

Send kortfattet søknad og CV som én samlet PDF på e-post til stilling@ung.info innen 10. august. 

Referanser, attester, vitnemål eller lignende skal ikke sendes inn, men tas med til et eventuelt intervju.

Om UngInfo

UngInfo er et informasjonssenter for ungdom mellom 13 og 27 år. Vi tilbyr ungdom veiledning og informasjon i senteret vårt, på skoler, messer og andre steder hvor ungdom er. UngInfo drives av Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) som er en paraplyorganisasjon ca. 60 frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo. Det er 6 faste ansatte i UngInfo og 14 faste ansatte totalt i UngOrg. For mer informasjon, se nettsidene våre: www.unginfo.no og www.ungorg.no

ansatte i ungorg

UngOrg søker grafisk designer

Hvordan skal UngOrg utforme sitt informasjonstilbud for at så mange ungdommer som mulig benytter seg av det? Hvordan designe plakater, bilder og filmer som får oppmerksomheten til barn og unge? Hvordan formidle informasjon på en forståelig og god måte?

Vi søker etter en grafisk designer i fast 40-60% stilling som ønsker å jobbe med disse utfordringene.

Den nyansatte skal videreformidle det grafiske uttrykket til organisasjonen gjennom utforming av informasjonsmateriell. Arbeidet innebærer både oppdatering av tidligere produserte materiell og utvikling av nytt. Vi søker en person som har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper som sammen med informasjonskonsulentene skal sørge for at organisasjonen vises godt i digitale kanaler.

Vi søker deg som:
● Har svært god erfaring med Adobe-pakken (Illustrator, InDesign og Photoshop).
● Har meget god skriftlig formuleringsevne.
● Trives med varierende oppgaver og nye utfordringer.
● Er kvalitetsbevisst og detaljorientert.
● Har evne til å jobbe selvstendig og strukturert.
● Har gode samarbeidsevner, trives med å jobbe i team i utvikling og gjennomføringen
av prosjekter.
● Har stor gjennomføringsevne og er effektiv.
● Er kreativ og evner å skape gode og tydelige uttrykk som engasjerer målgruppen.
● Har relevant utdannelse innen grafisk design.
Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse. Det er en fordel med erfaring
innen markedsføring.

Sentrale arbeidsoppgaver:
● Arbeid innen grafisk design, som produksjon av brosjyrer til trykk og nett.
● Vedlikeholde grafisk profil og implementere den i organisasjonens dokumenter.
● Utvikling og vedlikehold av produkt-/markedsmateriell.
● Profilering av arbeidet til UngOrg.
● Bidra til utforming og gjennomføring av kampanjer og rapporter.
● Planlegge, gjennomføre og evaluere markedsaktiviteter i samarbeid med
informasjonskonsulentene.
● Fotografere fellesarrangementer og kurs som UngOrg arrangerer.
● Andre prosjekter og annet administrativt arbeid når det er aktuelt.

Vi tilbyr:
● Varierte og meningsfulle arbeidsoppgaver
● Gode arbeidstidsordninger
● Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
● Tariffavtale
● Treningsfri og organisasjonsfri
● Lønn etter gjeldende avtale (for tiden mellom kr. 405 732 og 416 080 i fulltidsstilling)

Vi ønsker en mangfoldig arbeidsplass, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Kandidater som har erfaring og oppriktig engasjement for den unge frivilligheten oppfordres
spesielt til å søke. Stillingen har fleksitidsordning med kjernetid mellom kl. 09:30 og 15:00. Noe kveldsarbeid må påregnes. Arbeidstid og størrelsen på stillingen avtales med aktuelle kandidater, men utgangspunktet er tirsdag til torsdag. Stillingen ligger i administrasjonsavdelingen og rapporterer til daglig leder.

Slik søker du på stillingen
Søknad sendes på e-post til stilling@ungorg.no. Merk e-posten «DITT NAVN – Søknad grafisk designer UngOrg». E-posten skal inneholde:

● Kortfattet søknad og CV i én samlet PDF, filnavn “DITT NAVN søknad og CV.pdf”
● Din design-portefølje, filnavn “DITT NAVN portefølje.pdf”

Søknader som ikke følger den angitte strukturen vil ikke bli vurdert. Referanser, attester,
vitnemål eller lignende skal ikke sendes inn, men tas med til et eventuelt intervju.

Søknadsfrist: 16. februar 2020.
Ønsket oppstart: innen utgangen av mars 2020.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med daglig leder for UngOrg, Arne Undheim.