ansatte i ungorg

UngOrg søker grafisk designer

Hvordan skal UngOrg utforme sitt informasjonstilbud for at så mange ungdommer som mulig benytter seg av det? Hvordan designe plakater, bilder og filmer som får oppmerksomheten til barn og unge? Hvordan formidle informasjon på en forståelig og god måte?

Vi søker etter en grafisk designer i fast 40-60% stilling som ønsker å jobbe med disse utfordringene.

Den nyansatte skal videreformidle det grafiske uttrykket til organisasjonen gjennom utforming av informasjonsmateriell. Arbeidet innebærer både oppdatering av tidligere produserte materiell og utvikling av nytt. Vi søker en person som har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper som sammen med informasjonskonsulentene skal sørge for at organisasjonen vises godt i digitale kanaler.

Vi søker deg som:
● Har svært god erfaring med Adobe-pakken (Illustrator, InDesign og Photoshop).
● Har meget god skriftlig formuleringsevne.
● Trives med varierende oppgaver og nye utfordringer.
● Er kvalitetsbevisst og detaljorientert.
● Har evne til å jobbe selvstendig og strukturert.
● Har gode samarbeidsevner, trives med å jobbe i team i utvikling og gjennomføringen
av prosjekter.
● Har stor gjennomføringsevne og er effektiv.
● Er kreativ og evner å skape gode og tydelige uttrykk som engasjerer målgruppen.
● Har relevant utdannelse innen grafisk design.
Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse. Det er en fordel med erfaring
innen markedsføring.

Sentrale arbeidsoppgaver:
● Arbeid innen grafisk design, som produksjon av brosjyrer til trykk og nett.
● Vedlikeholde grafisk profil og implementere den i organisasjonens dokumenter.
● Utvikling og vedlikehold av produkt-/markedsmateriell.
● Profilering av arbeidet til UngOrg.
● Bidra til utforming og gjennomføring av kampanjer og rapporter.
● Planlegge, gjennomføre og evaluere markedsaktiviteter i samarbeid med
informasjonskonsulentene.
● Fotografere fellesarrangementer og kurs som UngOrg arrangerer.
● Andre prosjekter og annet administrativt arbeid når det er aktuelt.

Vi tilbyr:
● Varierte og meningsfulle arbeidsoppgaver
● Gode arbeidstidsordninger
● Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
● Tariffavtale
● Treningsfri og organisasjonsfri
● Lønn etter gjeldende avtale (for tiden mellom kr. 405 732 og 416 080 i fulltidsstilling)

Vi ønsker en mangfoldig arbeidsplass, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Kandidater som har erfaring og oppriktig engasjement for den unge frivilligheten oppfordres
spesielt til å søke. Stillingen har fleksitidsordning med kjernetid mellom kl. 09:30 og 15:00. Noe kveldsarbeid må påregnes. Arbeidstid og størrelsen på stillingen avtales med aktuelle kandidater, men utgangspunktet er tirsdag til torsdag. Stillingen ligger i administrasjonsavdelingen og rapporterer til daglig leder.

Slik søker du på stillingen
Søknad sendes på e-post til stilling@ungorg.no. Merk e-posten «DITT NAVN – Søknad grafisk designer UngOrg». E-posten skal inneholde:

● Kortfattet søknad og CV i én samlet PDF, filnavn “DITT NAVN søknad og CV.pdf”
● Din design-portefølje, filnavn “DITT NAVN portefølje.pdf”

Søknader som ikke følger den angitte strukturen vil ikke bli vurdert. Referanser, attester,
vitnemål eller lignende skal ikke sendes inn, men tas med til et eventuelt intervju.

Søknadsfrist: 16. februar 2020.
Ønsket oppstart: innen utgangen av mars 2020.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med daglig leder for UngOrg, Arne Undheim.